Zmluvy 2024

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2024:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHSúbor zmluvy v pdf
2024/OBC/R/K/GA/0039Trnavský samosprávny krajÚčelová dotácia na realizáciu projektu „Deň pre
rodinu v Šalgočke“
10.05.202410.05.202411.05.20241 000 EURDotácia TT SK - Deň pre rodinu v Šalgočke (.pdf)
-Veronika PráznovskáRučne háčkované hračky na podujatie "Uvítanie detí do života"10.05.202410.05.202411.05.2024120 EURZmluva o poskytnutí služby - Veronika Praznovska (.pdf)
-Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účte07.05.202409.05.202410.05.2024-Zmluva o grantovom účte (.pdf)
-Vojtech KuzmaZmluva o poskytnutí služby - kosenie okolie skládky kompostoviska a priestory miestneho cintorína v obci Šalgočka 06.05.202407.05.202408.05.202460 EURZmluva o poskytnutí služby - Vojtech Kuzma (.pdf)
2024/466Ministerstvo financií Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Reštaurovanie sôch v parku"11.04.202412.04.202413.04.202422 000 EURZmluva č. 2024/466 (.pdf)
-František SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - opravu malotraktora Cub Cadet CC 1020 BHN28.03.202428.03.202429.03.2024130 EURZmluva o poskytnutí služby - oprava traktora (.pdf)
24/05/060/19Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov14.03.202414.03.202415.03.2024-Dohoda 24/05/060/19 (.pdf)
VP/24/05791/0001SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluva - Obecný ples 202407.02.202418.02.202419.02.2024-Zmluva SOZA - Obecný ples 2024 (.pdf)
-Eva PráznovskáKúpno-predajná zmluva - pozemky v k.ú. obce Šalgočka23.01.202423.01.202424.01.2024940 EURKúpno-predajná zmluva - Eva Práznovská (.pdf)
-Lukáš KlányKúpno-predajná zmluva - pozemky v k.ú. obce Šalgočka22.01.202422.01.202423.01.2024630 EURKúpno-predajná zmluva - Lukáš Klány (.pdf)
Z-O/2024/TZKO/410ELEKOSZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov08.01.202409.01.202410.01.2024-Zmluva Z-O/2024/TZKO/410 (.pdf)
4/2008KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 11 k zmluve č. 4/2008 - cena za zber a prepravu nádob na zmesový komunálny odpad08.01.202408.01.202409.01.2024-Dodatok č. 11 k zmluve č. 4/2008 (.pdf)
106/2009KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 9 k zmluve č. 106/2009 - cena za uloženie odpadu na skládke27.12.202308.01.202409.01.2024-Dodatok č. 9 k zmluve č. 106/2009 (.pdf)

Zmluvy 2023

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2023:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHSúbor zmluvy v pdf
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Darovacia zmluva - podpora rozvoja kultúry a športu27.11.202307.12.202308.12.202366 EURKOMPLEX - Darovacia zmluva 2023 (.pdf)
23/05/010/25Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z.09.11.202309.11.202310.11.2023-Dohoda 23/05/010/25 (.pdf)
-Veronika Kissová, Ján Klištinec, Jozefína Lukáčová, Jaroslav HornákKúpno-predajná zmluva - pozemok parcelné číslo 66 zapísaný na LV 218 v k.ú. Šalgočka06.10.202306.10.202307.10.2023316.91 EURKúpno-predajná zmluva - pozemok 66 na LV 218 (.pdf)
SB-010-2023-02Nadácia EkopolisDohoda o poskytnutí grantu na realizáciu projektu "Morušový a orechový sad"24.08.202314.09.202315.09.20233 900 EURSB-010-2023-02 (.pdf)
-Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v obci Šalgočka01.08.202301.08.202308.09.202326 000 EURZmluva - Riešenie migračných výziev v obci Šalgočka (.pdf)
VP/23/05791/001SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluva - podujatie so živou hudbou - 775. výročie 1. písomnej zmienky o obci09.08.202306.09.202307.09.2023-SOZA-VP/23/05791/001 (.pdf)
-JURA audit, s.r.o. Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.202225.08.202306.09.202307.09.2023500 EURZmluva - JURA Audit s.r.o. - 2022 (.pdf)
-Pavol Spodniak a manželkaDodatok č. 1 ku kúpno-predajnej zmluve - pozemky v k.ú. obce Šalgočka24.07.202324.07.202325.07.20232784,25 EURDotatok č. 1 - P. Spodniak a manželka (.pdf)
2023/OBC/R/K/GA/0068Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí účelovej dotácie - „Obecný deň - 775. výročie I. písomnej zmienky o obci Šalgočka“28.06.202328.06.202329.06.2023500 EURZmluva 2023/OBC/R/K/GA/0068 (.pdf)
-František SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava malotraktora26.06.202326.06.202327.06.2023190 EURZmluva o poskytnutí služby-oprava malotraktora (.pdf)
RA-SNCA/20200539Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyZmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať08.06.202309.06.202310.06.2023-RA-SNCA/20200539 (.pdf)
0510/2022/TDMEROCO, a.s.Dodatok č. 1 k zmluve o umiestnení mobilného kontajnera určeného na zber jedlých olejov a tukov v obci Šalgočka07.06.202308.06.202309.06.2023-Dodatok č. 1 k zmluve č. 0510/2022/TD (.pdf)
23/05/054/37Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode č. 23/05/054/37
o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa
02.06.202305.06.202306.06.2023-Dodatok č. 1 k dohode č. 23/05/054/37 (.pdf)
-TOPSET Solutions s.r.o.Akceptačný list k Zmluve o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra18.05.202318.05.202319.05.2023-Akceptačný protokol k zmluve - TOPSET Solutions s.r.o. (.pdf)
-Veronika PráznovskáZmluva o poskytnutí služby - ručné hračky - Uvítanie detí do života 202316.05.202316.05.202317.05.2023140 EURZmluva - Veronika Práznovská (.pdf)
-KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance GroupZmluva o spolupráci - propagácia na obecnom podujatí "MDD, Deň rodiny v Šalgočke 02.06.2023"10.05.202310.05.202302.06.2023160 EURZmluva o spolupráci - MDD 2023 (.pdf)
23/05/054/37Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa26.04.202326.04.202327.04.2023-Dohoda 23/05/054/37 (.pdf)
-ROVAMI s.r.o.Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodpadu14.04.202326.04.202327.04.2023-Zmluva o zbere elektrodpadu - ROVAMI s.r.o. (.pdf)
22/05/010/4Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/4 o pomoci v hmotnej núdzi06.04.202306.04.202307.04.2023-Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/4 (.pdf)
-SENSUN s.r.o.Zmluva o spoluráci pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie31.03.202331.03.202301.04.20237000 EURZmluva o spolupráci - SENSUN s.r.o. (.pdf)
-Jozef SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava traktorovej kosačky24.03.202327.03.202328.03.2023250 EURZmluva o poskytnutí služby - oprava kosačky (.pdf)
-TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra22.03.202324.03.202325.03.2023-Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra - Topset (.pdf)
-TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva22.03.202324.03.202325.03.2023528 EURZmluva o aktualizácii programov - Topset (.pdf)
-Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, SereďZmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe20.03.202320.03.202321.03.2023-Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe (.pdf)
-NATUR-PACK, a.s.Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov20.03.202320.03.202321.03.2023-Dodatok č. 5 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
23/05/060/34Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača24.02.202324.02.202325.02.20234250.97 EURDohoda 23/05/054/18 (.pdf)
23/05/060/34Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne23.02.202323.02.202324.02.2023-Dohoda 23/05/060/34 (.pdf)
-Jaroslav KošťányZmluva o dobrovoľnickej činnosti - výrub stromov22.02.202322.02.202323.02.2023-Zmluva - Jaroslav Košťány (.pdf)
-JRK Slovensko s.r.o.Zmluva o práve používania Služby ELWIS08.02.202308.02.202309.02.202384 EUR mesačne
417,60 EUR za RFID čipy
Zmluva ELWIS RFID (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 10 k zmluve č. 4/2008 - cenník služieb26.01.202326.01.202327.01.2023-Dodatok č. 10 k Zmluve č. 4/2008 (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 8 k zmluve č. 106/200901.01.202312.01.202313.01.2023-Dodatok č. 8 k zmluve 106/2009 (.pdf)

Zmluvy 2022

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2022:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHSúbor zmluvy v pdf
22/05/010/4Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o realizovaní činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 24.11.202224.11.202225.11.2022-Dohoda č. 22/05/010/4 (.pdf)
-Iveta KubištováZmluva o poskytnutí služby - občerstvenie na podujatie "Posedenie pre dôchodcov"22.11.202222.11.202223.11.2022232 EURZmluva o poskytnutí služby - Iveta Kubištová (.pdf)
-SOMO Jozef PeťovskýDodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi09.11.202222.11.202201.01.202378 EUR mesačneDodatok č. 1 - SOMO (.pdf)
0510/2022/TDMEROCO, a.s.Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber jedlých olejov a tukov21.11.202221.11.202222.11.2022-Zmluva 0510/2022/TD (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Darovacia zmluva - podpora rozvoja kultúry a športu v obci Šalgočka04.11.202209.11.202210.11.202266 EURDarovacia zmluva - KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)
-Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, SereďDodatok č. 2 k zmluve č. 09/DV/2020 o duálnom vzdelávaní23.08.202202.11.202203.11.2022-Dodatok č. 2 09/DV/2020 (.pdf)
-T-MAPY s. r. o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"27.10.202227.10.202228.10.2022-Zmluva o spracúvaní OÚ (.pdf)
-Citrón s.r.o.Zmluva o spolupráci - poradenstvo v oblasti energetiky25.10.202225.10.202226.10.2022-Zmluva o spolupráci (.pdf)
-Dušan MesárošZmluva o dielo - "Zhotovenie fasády - kultúrny dom Šalgočka"05.10.202205.10.202206.10.202214859,25 EURZmluva o dielo - "Zhotovenie fasády - kultúrny dom Šalgočka" (.pdf)
11/2022Ondrej MesárošUčebná zmluva uzatvorená v zmysle §19 zákona č. 61/2015 Z. z. 30.09.202201.10.202202.10.2022-Učebná zmluva č. 11/2022 (.pdf)
22/05/054/99Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestanie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"27.09.202227.09.202228.09.2022-Dohoda UP 22/05/054/99 (.pdf)
-3W Slovakia, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov08.09.202208.09.202209.09.2022-Zmluva o spracúvaní osobných údajov - 3W Slovakia, s.r.o (.pdf)
-3W Slovakia, s.r.o.Licenčná zmluva - Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest08.09.202208.09.202209.09.2022-Licenčná zmluva - 3W Slovakia, s.r.o. (.pdf)
-Ing. Martin PráznovskýKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20222484,00 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Ľudovít Martinka a manželkaKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20222508,84 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Dušan Mesároš a manželkaKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20222566,80 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Mgr. Nikola HornákováKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20224554,00 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Pavol Spodniak a Iveta SpodniakováKúpno-predajná zmluva - pozemky v k.ú. obce Šalgočka15.06.202215.06.202216.06.20223038,81 EURKúpno-predajná zmluva - Pavol Spodniak a Iveta Spodniaková (.pdf)
-RF Group, s.r.o.Zámenná zmluva - nehnuteľnosti v katastrálnom území Šalgočka07.06.202207.06.202208.06.2022-Zámenná zmluva - RF Group, s.r.o. (.pdf)
-František SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava krovinorezu STIHL RS 41027.05.202227.05.202228.05.2022100 EURZmluva František Srnanský (.pdf)
16-PR/RDGaOP/4518/2022Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Obnova pôvodných cestičiek v parku Appelovcov v obci Šalgočka27.05.202227.05.202228.05.20212000 EURZmluva č. 16-PR/RDGaOP/4518/2022 (.pdf)
2022/OBC/R/K/GA/0168Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí účelovej dotácie na projekt Deň pre Šalgočku a jej priateľov18.05.202218.05.202219.05.20221000 EURZmluva 2022/OBC/R/K/G/0168 (.pdf)
-KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Darovacia zmluva - Zakúpenie pomôcok na revitalizáciu areálu v obci17.05.202217.05.202218.05.2022200 EURDarovacia zmluva - Pomôcky na revitalizáciu (.pdf)
-Ing. Michal KotmanMandátna zmluva na výkon technického dozoru - "Výmena strešného plášťa Kultúrny dom Šalgočka"13.05.202213.05.202214.05.20221080 EURMandátna zmluva na výkon technického dozoru - "Výmena strešného plášťa Kultúrny dom Šalgočka" (.pdf)
-Veronika PráznovskáZmluva o poskytnutí služby - výroba ručných háčkovaných hračiek pre deti - Uvítanie deti do života 202212.05.202212.05.202213.05.2022120 EURPráznovská - Zmluva o poskytnutí služby (.pdf)
-KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Zmluva o spolupráci - prenájom reklamnej plochy na podujatí "MDD, deň rodiny v Šalgočke" 03.05.202203.05.202204.05.2022160 EURKOMUNÁLNA Poisťovňa - Zmluva o spolupráci - MDD 2022 (.pdf)
-František SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava traktorovej kosačky CC 1020 BHN11.04.202211.04.202212.04.2022100 EURZmluva o poskytnutí služby - František Srnanský (.pdf)
-STRECHY MAREKZmluva o dielo - kultúrny dom s prístreškom Šalgočka - výmena strešnej krytiny08.04.202208.04.202209.04.202233 420 EURZmluva strecha Šesták (.pdf)
5190057727KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu31.03.202208.04.202209.04.202210 EURZmluva 5190057727 (.pdf)
-AXALL s.r.o.Zmluva o dielo - sanačné práce metódou nízkotlakového vstrekovania jednozložkového polymérového gélu do muriva - Šalgočka č. 13531.03.202204.04.202205.04.20229 961,44 EURZmluva o dielo - AXALL s.r.o.
22/05/054/21Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby28.03.202229.03.202230.03.2022-Dohoda č. 22/05/054/21 (.pdf)
22/05/060/14Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 7 k dohode č. 22/05/060/14 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov24.03.202224.03.202225.03.2022-Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/960/14 (.pdf)
60/003/22Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvere22.03.202222.03.202222.03.2022-Zmluva 60/00/222 (.pdf)
22/05-054/8Úhrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby28.02.202228.02.202201.03.2022-Dohoda 22/05/054/8 (.pdf)
22/05/054/7Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti"25.02.202225.02.202226.02.2022-Dohoda 22/05/054/7 (.pdf)
22/05/060/14Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov25.02.202225.02.202226.02.2022-Dohoda 22/05/060/14 (.pdf)
-Andrea ČapkovičováZmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti19.02.202219.02.202219.02.2022-Zmluva - Andrea Čapkovičová (.pdf)
MSD_Šalgočka_01T-MAPY, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - mOBEC 2.002.02.202203.02.202204.02.2022240 EURZmluva T-MAPY, s.r.o. (.pdf)
00024478Ticket Service, s.r.o.Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov01.01.202201.01.202202.01.2022-Zmluva č. 00024478 (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 7 k zmluve č. 106/200901.01.202201.01.202202.01.2022-Dodatok č. 7 k zmluve č. 106/2009 (.pdf)

Zmluvy 2021

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2021:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSúbor zmluvy v pdf
-Mgr. Lenka KramolišováKúpno-predajná zmluva - pozemok "C" KN 77/43, LV č. 40021.12.202121.12.202122.12.2021Kúpno-predajná zmluva - Mgr. Kramolišová (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 9 k zmluve č. 4/200814.12.202114.12.202115.12.2021Dodatok č. 9 k Zmluve č. 4/2008 (.pdf)
DO/22/01791/022SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamDohoda o urovnaní08.12.202108.12.202108.12.2021Dohoda o urovnaní (.pdf)
-SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným prenosom a technickým prevedením08.12.202108.12.202108.12.2021Hromadná licenčná zmluva (.pdf)
-Jozef KotúčekZmluva o poskytovaní služieb (údržba miestnych komunikácií, vývoz odpadu, práca s nakladačom, vykonávanie služieb pri krízových a mimoriadnych situáciách)01.12.202101.12.202101.12.2021Zmluva o poskytovaní služieb - Jozef Kotúček (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Darovacia zmluva - peňažný dar na rozvoj kultúry a športu25.11.202129.11.202130.11.2021Darovacia zmluva - KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf
-Marián SopúchZmluva o poskytnutí služby - výroba vianočných dekorácií02.11.202102.11.202103.11.2021Zmluva - Marián Sopúch (.pdf)
21/05/010/21Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaAplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov02.11.202102.11.202103.11.2021Dohoda 21/05/010/21 (.pdf)
60/004/21Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvere - výška úveru 21 000 EUR26.10.202126.10.202127.10.2021Zmluva č. 60/004/21 (.pdf)
-ROVAMI s.r.o.Zmluva o zbere elektroodpadu26.10.202126.10.202127.10.2021Zmluva ROVAMI s.r.o. (.pdf)
21/05/010/18Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie pomoci v hmotnej núdzi formou menších obecných služieb pre obec, dobrovoľníckej činnosti a prác na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie13.10.202113.10.202113.10.2021Dohoda č. 21/05/010/18 (.pdf)
21/05/054/30Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby27.08.202127.08.202128.08.2021Dohoda č. 21/05/054/30 (.pdf)
-Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, SereďDodatok č. 1 k zmluve č. 09/DV/2020 o duálnom vzdelávaní25.08.202125.08.202126.08.2021Dodatok č. 1 k zmluve 09/DV/2020 (.pdf)
9600152000Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber12.08.202112.08.202113.08.2021Zmluva č. 9600152000 (.pdf)
5190057113Komunálna poisťovňa, a.s.Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu02.08.202102.08.202103.08.2021Zmluva č. 5190057113 (.pdf)
21/05/054/22Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 27.07.202127.07.202128.07.2021Dohoda 21/05/054/22 (.pdf)
2021/OBC/R/K/GA/0214Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie na projekt: Spoznaj svoju župu12.07.202112.07.202113.07.2021Zmluva 2021/OBC/R/K/GA/0214 (.pdf)
-ALATERE, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - zber, odvoz, skladovanie triedeného BRKO01.07.202101.07.202102.07.2021Zmluva o poskytovaní služieb (.pdf)
-Ružena MikulováZmluva o poskytnutí služby - Výroba medovníkov s motívom obce na obecné akcie01.07.202101.07.202102.07.2021Zmluva o poskytnutí služby - Ružena Mikulová (.pdf)
-Mária KlištincováDohoda o ukončení nájmu - odber elektrickej energie ku kamerovému systému28.06.202128.06.202129.06.2021Dohoda o ukončení nájmu (.pdf)
-JURA audit, s.r.o.Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - audit účtovnej závierky za rok 2020 10.06.202110.06.202111.06.2021Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - 2020 (.pdf)
-Veronika PráznovskáZmluva o poskytnutí služby - výroba darov na podujatie Uvítanie detí do života07.06.202107.06.202108.06.2021Zmluva o poskytnutí služby - Veronika Práznovská (.pdf)
-MVDr. Karol KaiglZmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat27.05.202127.05.202128.05.2021Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat - MVDr. Kaigl (.pdf)
-PKM Group s.r.o.Rámcová zmluva o dielo - úpravy parku pri Kostole30.04.202130.04.202101.05.2021Rámcová zmluva o dielo - PKM Group s.r.o. (.pdf)

Dohoda o splátkovom kalendári (.pdf)
1199001189Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM08.04.202108.04.202109.04.2021Poistná zmluva 1199001189 (.pdf)
21/05/060/57Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 202105.03.202106.03.202107.03.2021Dohoda 21/05/060/57 (.pdf)
1199001169Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM25.02.202125.02.202126.02.2021Poistná zmluva 1199001169 (.pdf)
-Natur-Pack, a.s.Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov16.02.202116.02.202117.02.2021Dodatok č. 4 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
1254ISG | DRS, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - zaistenie, preprava a odstránenie nebezpečného odpadu 21.01.202121.01.202122.01.2021Zmluva č. 1254 (.pdf)
1199000792Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM21.01.202121.01.202122.01.2021Poistná zmluva 1199000792 (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 8 k zmluve č. 4/200802.01.202102.01.202103.01.2021Dodatok č. 8 k zmluve č. 4/2008 (.pdf)

Zmluvy 2020

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2020:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaSúbor zmluvy v pdf
-TENDERnet s.r.o.Licenčná zmluva - tendernet.sk21.12.2020Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o. (.pdf)
20/05/54X/33Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č. 111.12.2020Dohoda č. 20/05/54x/33 (.pdf)
-Slovenská republika - Štatistický úrad SRZmluva o výpožičke - koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania obyvateľov30.11.2020Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR (.pdf)
-MUDr. Michal Hudák, MPHDodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti zo dňa 01.10.201830.10.2020Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti - MUDr. Michal Hudák, MPH (.pdf)
20/05/010/7Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaAplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o hmotnej núdzi občanom obce prostredníctvom menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti, prác súvisiacich s mimoriadnou situáciou21.10.2020Dohoda 20/05/010/7 (.pdf)
-Ministerstvo financií Slovenskej republikyZmluva o návratnej finančnej výpomoci - kompenzácia výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-1916.10.2020Zmluva MF SR - COVID-19 (.pdf)
131/POD-202/20Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na projekt Záchytný rigol na dažďovú vodu II. etapa29.09.2020Zmluva 131/POD-202/20 (.pdf)
-Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyZmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb09.09.2020Zmluva - NASES - 2020 (.pdf)
-Občania obceKúpno-predajná zmluva - pozemky vo vlastníctve Obce Šalgočka03.09.2020Kúpno-predajná zmluva - pozemky vo vlastníctve obce Šalgočka (.pdf)
09/DV/2020Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 SereďZmluva o duálnom vzdelávaní24.08.2020Zmluva 09/DV/2020 (.pdf)
203-PRcov/OAaVP/4518/2020Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu "Bojujeme s koronavírusom"03.07.2020Zmluva č. 20-PRcov/OAaVP/4518/2020 (.pdf)
-Nadácia TA3Poskytnutie peňažného daru na účel "Príspevok na dofinancovanie služieb poskytovaných v čase karanténnych opatrení"06.05.2020Darovacia zmluva - Nadácia TA3 (.pdf)
-JURA Audit, s.r.o.Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - rok 201918.05.2020Zmluva JURA Audit, s.r.o. - 2019 (.pdf)
01/2020Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.Zhotovenie diela „Záchytný rigol na dažďovú vodu II. etapa“22.04.2020Zmluva o dielo 01/2020 (.pdf)

Rozpočet k zmluve o dielo 01/2020 (.pdf)
-Ing. Beáta RehákováJednorazová služba - ušitie hračiek pre deti na akciu "Uvítanie detí do života"20.04.2020Zmluva o poskytnutí služby - Ing. Beáta Reháková (.pdf)
-František SrnanskýJednorazová služba – oprava traktorovej kosačky typu CC 1020 BHN.30.03.2020Zmluva o poskytnutí služby - František Srnanský (.pdf)
20/05/60/8Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne17.02.2020Dohoda 20/05/060/8 (.pdf)
20/05/054/5Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"21.02.2020Dohoda 20/05/054/5 (.pdf)
4/2008KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 7 k zmluve č. 4/200815.01.2020Dodatok č. 7 k zmluve 4/2008 (.pdf)
-NATUR-PACK, a.s.Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov02.01.2020Dodatok č. 3 - NATUR-PACK, a.s. (.pdf)
106/2009KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 106/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch01.01.2020Dodatok č. 6 k zmluve 106/2009 (.pdf)

Zmluvy 2019

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2019:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaSúbor zmluvy v pdf
-Cesty Nitra, a.s.Dohoda o splátkovom kalendári na zákazku: "Oprava miestnej komunikácie"20.12.2019Dohoda o splátkovom kalendári - Cesty Nitra, a.s. (.pdf)
-JRK Slovensko, s.r.o.Zmluva o práve používania služby ELWIS28.11.2019Zmluva o práve používania Služby ELWIS (.pdf)

Zmluva o spracúvaní osobných údajov JRK Slovensko (.pdf)
-JRK Slovensko, s.r.o.Nákup kompostérov v rámci projektu "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" 25.09.2019Zmluva JRK Slovensko (.pdf)
19/05/052/3Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb23.09.2019Dohoda č. 19/05/052/3 (.pdf)
-Peter KosmálKúpna zmluva - benzínový plotostrih STIHL HS 4513.08.2019Kúpna zmluva - plotostrih STIHL HS 45 (.pdf)
034-3/O-ŠP/2019Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie - "Športové hry v rámci družobného dňa obcí Zemianske Sady-Šalgočka-Pusté Sady"19.07.2019034-3/O-ŠP/2019 (.pdf)
128/POD-202/19Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - "Záchytné rigoly na dažďovú vodu" 18.07.2019Zmluva č. 128/POD-202/19 (.pdf)
19/05/52A/36Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby27.06.2019Dohoda č. 19/05/52A/36 (.pdf)
002-GA-K/PO/2019Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie na projekt - "Jeseň plná farieb v obci"07.06.2019Zmluva č. 002-GA-K/PO/2019 (.pdf)
17-2-S/2019Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie na projekt "Deti a seniori naša priorita"07.06.2019Zmluva č. 17-2-S/2019 (.pdf)
Dodatok č. 1 k dohode 19/05/060/24Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov31.05.2019Dodatok k dohode 19/05/060/24 (.pdf)
-JURA audit, s.r.o.Zmluva o poskytnutí audítorských služieb15.05.2019zmluva JURA audit, s.r.o. (.pdf)
072TT130076Pôdohospodárska platobná agentúraDodatok č. 1 k zmluve 072TT130076 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku06.05.2019Dodatok č. 1 k zmluve 072TT130076 (.pdf)
-JLM Group, s.r.o.Nájomná zmluva - poľnohospodárske pozemky10.04.2019Nájomná zmluva - JLM Group (.pdf)
19/05/52A/21Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPodmienky vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby28.03.2018Dohoda číslo 19/05/52A/21 (.pdf)
7/2019/08421Cesty Nitra, a.s.Oprava miestnej komunikácie28.03.2018Zmluva o dielo 7/2019/08421 (.pdf)
19/05/52A/18Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačne činnosti formou dobrovoľníckej služby27.03.2018Dohoda číslo 19/05/52A/18 (.pdf)
19/05/052/1Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb26.03.2018Dohoda č. 19/05/052/1 (.pdf)
68/2019Mesto SereďPoskytnutie finančných príspevkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov22.03.2019Zmluva 68/2019 (.pdf)
02/2019Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.Zmluva o dielo - Záchytné rigoly na dažďovú vodu15.03.2019Zmluva o dielo 02/2019 (.pdf)
-Ing. Michal KotmanMandátna zmluva - Výkon technického dozoru na stavbe "Chodníky Šalgočka"14.02.2019Mandátna zmluva - Kotman 2019 (.pdf)
1/2019Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.Zmluva o dielo - Vybudovanie chodníkov v obci Šalgočka I. a II. etapa - rekonštrukcia14.02.2019Zmluva o dielo 1/2019 (.pdf)