Zmluvy 2021

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2021:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaSúbor zmluvy v pdf
1199001189Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM08.04.202108.04.2021Poistná zmluva 1199001189 (.pdf)
21/05/060/57Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 202105.03.202106.03.2021Dohoda 21/05/060/57 (.pdf)
1199001169Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM25.02.202125.02.2021Poistná zmluva 1199001169 (.pdf)
-Natur-Pack, a.s.Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov16.02.202116.02.2021Dodatok č. 4 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
1254ISG | DRS, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - zaistenie, preprava a odstránenie nebezpečného odpadu 21.01.202121.01.2021Zmluva č. 1254 (.pdf)
1199000792Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM21.01.202121.01.2021Poistná zmluva 1199000792 (.pdf)

Zmluvy 2020

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2020:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaSúbor zmluvy v pdf
-TENDERnet s.r.o.Licenčná zmluva - tendernet.sk21.12.2020Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o. (.pdf)
20/05/54X/33Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č. 111.12.2020Dohoda č. 20/05/54x/33 (.pdf)
-Slovenská republika - Štatistický úrad SRZmluva o výpožičke - koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania obyvateľov30.11.2020Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR (.pdf)
-MUDr. Michal Hudák, MPHDodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti zo dňa 01.10.201830.10.2020Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti - MUDr. Michal Hudák, MPH (.pdf)
20/05/010/7Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaAplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o hmotnej núdzi občanom obce prostredníctvom menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti, prác súvisiacich s mimoriadnou situáciou21.10.2020Dohoda 20/05/010/7 (.pdf)
-Ministerstvo financií Slovenskej republikyZmluva o návratnej finančnej výpomoci - kompenzácia výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-1916.10.2020Zmluva MF SR - COVID-19 (.pdf)
131/POD-202/20Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na projekt Záchytný rigol na dažďovú vodu II. etapa29.09.2020Zmluva 131/POD-202/20 (.pdf)
-Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyZmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb09.09.2020Zmluva - NASES - 2020 (.pdf)
-Občania obceKúpno-predajná zmluva - pozemky vo vlastníctve Obce Šalgočka03.09.2020Kúpno-predajná zmluva - pozemky vo vlastníctve obce Šalgočka (.pdf)
09/DV/2020Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 SereďZmluva o duálnom vzdelávaní24.08.2020Zmluva 09/DV/2020 (.pdf)
203-PRcov/OAaVP/4518/2020Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu "Bojujeme s koronavírusom"03.07.2020Zmluva č. 20-PRcov/OAaVP/4518/2020 (.pdf)
-Nadácia TA3Poskytnutie peňažného daru na účel "Príspevok na dofinancovanie služieb poskytovaných v čase karanténnych opatrení"06.05.2020Darovacia zmluva - Nadácia TA3 (.pdf)
-JURA Audit, s.r.o.Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - rok 201918.05.2020Zmluva JURA Audit, s.r.o. - 2019 (.pdf)
01/2020Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.Zhotovenie diela „Záchytný rigol na dažďovú vodu II. etapa“22.04.2020Zmluva o dielo 01/2020 (.pdf)

Rozpočet k zmluve o dielo 01/2020 (.pdf)
-Ing. Beáta RehákováJednorazová služba - ušitie hračiek pre deti na akciu "Uvítanie detí do života"20.04.2020Zmluva o poskytnutí služby - Ing. Beáta Reháková (.pdf)
-František SrnanskýJednorazová služba – oprava traktorovej kosačky typu CC 1020 BHN.30.03.2020Zmluva o poskytnutí služby - František Srnanský (.pdf)
20/05/60/8Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne17.02.2020Dohoda 20/05/060/8 (.pdf)
20/05/054/5Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"21.02.2020Dohoda 20/05/054/5 (.pdf)
4/2008KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 7 k zmluve č. 4/200815.01.2020Dodatok č. 7 k zmluve 4/2008 (.pdf)
-NATUR-PACK, a.s.Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov02.01.2020Dodatok č. 3 - NATUR-PACK, a.s. (.pdf)
106/2009KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 106/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch01.01.2020Dodatok č. 6 k zmluve 106/2009 (.pdf)

Zmluvy 2019

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2019:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaSúbor zmluvy v pdf
-Cesty Nitra, a.s.Dohoda o splátkovom kalendári na zákazku: "Oprava miestnej komunikácie"20.12.2019Dohoda o splátkovom kalendári - Cesty Nitra, a.s. (.pdf)
-JRK Slovensko, s.r.o.Zmluva o práve používania služby ELWIS28.11.2019Zmluva o práve používania Služby ELWIS (.pdf)

Zmluva o spracúvaní osobných údajov JRK Slovensko (.pdf)
-JRK Slovensko, s.r.o.Nákup kompostérov v rámci projektu "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" 25.09.2019Zmluva JRK Slovensko (.pdf)
19/05/052/3Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb23.09.2019Dohoda č. 19/05/052/3 (.pdf)
-Peter KosmálKúpna zmluva - benzínový plotostrih STIHL HS 4513.08.2019Kúpna zmluva - plotostrih STIHL HS 45 (.pdf)
034-3/O-ŠP/2019Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie - "Športové hry v rámci družobného dňa obcí Zemianske Sady-Šalgočka-Pusté Sady"19.07.2019034-3/O-ŠP/2019 (.pdf)
128/POD-202/19Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - "Záchytné rigoly na dažďovú vodu" 18.07.2019Zmluva č. 128/POD-202/19 (.pdf)
19/05/52A/36Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby27.06.2019Dohoda č. 19/05/52A/36 (.pdf)
002-GA-K/PO/2019Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie na projekt - "Jeseň plná farieb v obci"07.06.2019Zmluva č. 002-GA-K/PO/2019 (.pdf)
17-2-S/2019Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie na projekt "Deti a seniori naša priorita"07.06.2019Zmluva č. 17-2-S/2019 (.pdf)
Dodatok č. 1 k dohode 19/05/060/24Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov31.05.2019Dodatok k dohode 19/05/060/24 (.pdf)
-JURA audit, s.r.o.Zmluva o poskytnutí audítorských služieb15.05.2019zmluva JURA audit, s.r.o. (.pdf)
072TT130076Pôdohospodárska platobná agentúraDodatok č. 1 k zmluve 072TT130076 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku06.05.2019Dodatok č. 1 k zmluve 072TT130076 (.pdf)
-JLM Group, s.r.o.Nájomná zmluva - poľnohospodárske pozemky10.04.2019Nájomná zmluva - JLM Group (.pdf)
19/05/52A/21Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPodmienky vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby28.03.2018Dohoda číslo 19/05/52A/21 (.pdf)
7/2019/08421Cesty Nitra, a.s.Oprava miestnej komunikácie28.03.2018Zmluva o dielo 7/2019/08421 (.pdf)
19/05/52A/18Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačne činnosti formou dobrovoľníckej služby27.03.2018Dohoda číslo 19/05/52A/18 (.pdf)
19/05/052/1Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb26.03.2018Dohoda č. 19/05/052/1 (.pdf)
68/2019Mesto SereďPoskytnutie finančných príspevkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov22.03.2019Zmluva 68/2019 (.pdf)
02/2019Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.Zmluva o dielo - Záchytné rigoly na dažďovú vodu15.03.2019Zmluva o dielo 02/2019 (.pdf)
-Ing. Michal KotmanMandátna zmluva - Výkon technického dozoru na stavbe "Chodníky Šalgočka"14.02.2019Mandátna zmluva - Kotman 2019 (.pdf)
1/2019Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.Zmluva o dielo - Vybudovanie chodníkov v obci Šalgočka I. a II. etapa - rekonštrukcia14.02.2019Zmluva o dielo 1/2019 (.pdf)

Zmluvy 2018

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy a dohody uzavreté v roku 2018.

Číslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDruhá zmluvná stranaPredmetSúbor zmluvy v pdf
-26.11.2018KOMPLEX - Odpadová spoločnosť, s.r.o.Darovacia zmluva - rozvoj kultúry a športuDarovacia zmluva - KOMPLEX - Odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)
-26.11.2018Samuel OborákZámenná zmluva - parcely nachádzajúce sa v k.ú. obce ŠalgočkaZámenná zmluva - Samuel Oborák (.pdf)
-05.10.2018MUDr. Michal Hudák, MPHZmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnostiZmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti (.pdf)
-04.10.2018Komunálna poisťovňa, a.s Vienna Insurance GroupZmluva o spolupráci - prenájom reklamnej plochyZmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa - obecný deň 2018 (.pdf)
Z201838751_Z19.09.2018Europe Media House s.r.o.Záhradné komposteryZmluva č. Z201838751_Z (.pdf)
-15.08.2018LED ARENA s.r.o. Elektroinštalačné a inštalačné práce súvisiace so zriadením bezpečného priechoduZmluva o dielo - LED ARENA s.r.o. (.pdf)

Zmluva o dielo - LED ARENA s.r.o. - Príloha č. 1 (.pdf)

Zmluva o dielo - LED ARENA s.r.o. - Príloha č. 2 (.pdf)
174-3-ŠP/201810.08.2018Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie - Podpora športových aktivít a mládežeZmluva 174-3-ŠP/2018 (.pdf)
121/POD-202/1802.08.2018Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny formou dotácie - Stromoradie v ochrannom pásme cintorínaZmluva 121/POD-202/18 (.pdf)
01/06/201826.06.2018Miroslav Šimka - LESPREZhotovenie diela - Stromoradie v ochrannom pásme cintorínaZmluva 01/06/2018 (.pdf)
031-2-K/201819.06.2018Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie - Obecný deň - 770. výročie 1. písomnej zmienky o obci ŠalgočkaZmluva 031-2-K/2018 (.pdf)
3001/18/018-BZ-0131.05.2018OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o vyplňovacom práve k biankozmenkeZmluva/3001/18/018-BZ-01 (.pdf)
3001/18/01831.05.2018OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o poskytnutí dlhodobého úveru v sume 50 000 EURZmluva 3001/18/018 (.pdf)
-30.05.2018JURA audit, s.r.o.Poskytovanie audítorských služiebZmluva o poskytovaní audítorských služieb - JURA audit, s.r.o. (.pdf)
1/201830.05.2018BETONMIX, s.r.o.Zmluva o umiestnení reklamyZmluva o reklame 1/2018 - BETONMIX, s.r.o. (.pdf)
Z201736401_Z14.05.2018Lindák Rastislav - NILTEXDodávka záhradných kompostérov na zber a zhodnocovanie BRKOPríloha č.3- Zmluva č. Z201736401_Z (.pdf)
072TT13007619.03.2018Pôdohospodárska platobná agentúraPoskytnutie nenávratného finančného príspevku - chodníky v obci ŠalgočkaZmluva 072TT130076 (.pdf)
512.03.2018KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve č. 4/2008Dodatok č. 5 k zmluve č. 4/2008 (.pdf)
107.03.2018Natur-Pack, a.s.Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 20.06.2017Dodatok č. 1 k zmluve o združenom nakladaní s odpadmi s obalov (.pdf)
-01.03.2018Ing. Michal KotmanMandátna zmluva - výkon technického dozoruMandátna zmluva - Ing. Michal Kotman (.pdf)
Zámenná zmluva27.02.2018RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvoZámena nehnuteľnostíRaVOD Pata - zámenná zmluva (.pdf)
18/05/50J/123.02.2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPríspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiDohoda 18/05/050J/1
18/05/052A/330.01.2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda 18/05/052A/3

Zmluvy 2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2017.

Číslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDruhá zmluvná stranaPredmetSúbor zmluvy v pdf
Zmluva o dielo30.11.2017SeProWorld s.r.o.Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci ŠalgočkaZmuva o dielo medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou SeProWorld s.r.o.
31/§ 52a/201723.11.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnostiDohoda 31/§ 52a/2017
5/2017/§ 54-ŠnZ23.11.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnenýchDohoda 5/2017/§ 54-ŠnZ
17/05/010/3021.11.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPomoc v hmotnej núdziDohoda 17/05/010/30
27/§52a/201730.10.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda 27/§52a/2017
Mandátna zmluva21.08.2017Ing. Michalom KotmanomVýkon technického dozoru objednávateľa a odborného poradenstvaMandátna zmluva medzi Obcou Šalgočka a Ing. Michalom Kotmanom
Z201736401_Z28.07.2017Lindák Rastislav - NILTEXDodávka záhradných kompostérov určených na zber a zhodnocovanie BRKOKúpna zmluva č Z201736401_Z
124/POD-11/1725.07.2017Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidiekuZmluva č.124/POD-11/17 medzi Obcou Šalgočka a Slovenskou agentúrou životného prostredia
23/06/201723.06.2017BETONMIX s.r.o.Vybudovanie chodníkov v obci Šalgočka I. a II. etapaZmluva o dielo 23/06/2017 BETONMIX s.r.o. (.pdf)
01.01.201715.06.2017Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.Vybudovanie chodníkov v obci Šalgočka I. a II. etapaZmluva o dielo 1/2017 medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.
Zmluva o spolupráci30.05.2017Komunálna poisťovňa a.s. - Vienna Insurance GroupZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa a.s. - Vienna Insurance Group (.pdf)
13/2017/§54-PZ29.05.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľaDohoda 13/2017/§54-PZ
Zmluva15.05.2017JURA Audit, s.r.o.Audítorské službyZmluva medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou JURA Audit, s.r.o. o poskytnutí audítorských služieb (.pdf)
6/§50j/ns/201727.03.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiDohoda 6/§50j/ns/2017
4/§50j/ns/201724.02.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanostiDohoda 4/§50j/ns/2017
Zmluva o dielo05.02.2017Galčík s.r.o.Opilovanie stromov pomocou horolezeckej technikyZmluva o dielo - Galčík s.r.o.
1/50NS 201730.01.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanostiDohoda č 1/50NS 2017

Zmluvy 2016

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2016.

Číslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDruhá zmluvná stranaPredmetSúbor zmluvy v pdf
351079420.12.2016Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke zemného plynuZmluva o združenej dodávke zemného plynu
31/2016/§5416.12.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľovDohoda č. 31/2016/§54
16/05/010/2929.10.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí hmotnej núdzeDohoda 16/05/010/29
Kúpna zmluva21.10.2016JLM Group, s.r.o.Kúpna zmluva - nehnuteľnosťKúpna zmluva medzi Obcou Šalgočka a JLM Group, s.r.o. (.pdf)
ZLP-2016-106715.10.2016DataCentrum Zmluva o pripojení k informačnému systému DEUSZmluva o pripojení k Dátovému centru obcí a miest (.pdf)
46a/ §52a/ 201626.09.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivačnej činnostiDohoda 46a/ §52a/ 2016
Zmluva19.08.2016BOMAT, s.r.o.Zmluva o zbere odpaduZmluva o zbere odpadu medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou BOMAT, s.r.o.
02-ŠT-IV/201622.06.2016Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu "Družobný deň obcí Šalgočka-Zemianske Sady-Pusté Sady"Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie "Družobný deň obcí Šalgočka-Zemianske Sady-Pusté Sady" (.pdf)
Zmluva o spolupráci17.06.2016Komunálna poisťovňa a.s. - Vienna Insurance GroupZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci
2016/030101.03.2016EPIC Partner a.s.Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci ŠalgočkaZmluva o dielo 2016/0301
18a/§52a/201629.02.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťDohoda 18a/§52a/2016
54/§51/201522.02.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok k dohode 54/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxeDodatok k dohode 54/§51/2015
Zmluva22.02.2016EPIC Partner a.s.Zmluva o manažmente verejného obstarávaniaZmluva medzi Obcou Šalgočka a EPIC Partners a.s. o manažmente verejného obstarávania (.pdf)
10/§52/2015-ŠR11.02.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnostiDodatok k dohode č. 10/§52/2015-ŠR
Zmluva o dielo29.01.2016EPIC Partner a.s.Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci ŠalgočkaZmluva o dielo medzi Obcou Šalgočka a EPIC Partners a.s. (.pdf)
9/2015/SÚC/TTSK15.01.2016Správa a údržba ciest TTSKNájom časti pozemkov - Chodníky I. a II. EtapaZmluva o nájme časti pozemkov medzi Obcou Šalgočka a Správou a údržbou ciest TTSK (.pdf)
Zmluva o budúcej zmluve14.01.2016Natur-Pack, a.s.Zmluva o budúcej zmluve - združené nakladanie s odpadmiZmluva o budúcej zmluve medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou Natur-Pack a.s. (.pdf)
46183307.01.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke elektrickej energieZmluva o dodávke elektrickej energie medzi Obcou Šalgočka a SPP, a.s. (.pdf)
46184007.01.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke elektrickej energieZmluva o dodávke elektirckej energie medzi Obcou Šalgočka a SPP, a.s. (.pdf)
46184307.01.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke elektrickej energieZmluva o dodávke elektirckej energie medzi Obcou Šalgočka a SPP, a.s. (.pdf)
5/2015/§54 ŠnZ07.01.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok k dohode 5-2015-§54Dodatok k dohode 5-2015-§54 medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta (.pdf)
Dodatok k zmluve02.01.2016Pavol HalandaDodatok k licenčnej zmluve softvéruDodatok k zmluve medzi Obcou Šalgočka a Pavlom Halandom (.pdf)