web analytics

Odpadové hospodárstvo

Kalendár zberu odpadov v obci Šalgočka na rok 2021

V deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 06:00 hod.

  Komunálny odpad Plasty VKM Papier Sklo Kovy
Január 11.01., 25.01. 08.01. 1. týždeň 2. a 4. týždeň 2. týždeň 1. týždeň
Február 08.02., 22.02. 05.02. 8. týždeň 6. a 8. týždeň 6. týždeň 5. týždeň
Marec 08.03., 22.03. 05.03. 12. týždeň 10. a 12. týždeň 10. týždeň 9. týždeň
Apríl 06.04., 19.04., 02.04., 30.04. 16. týždeň 15. a 17. týždeň 14. týždeň 16. týždeň
Máj 03.05., 17.05., 31.05, 28.05. 20. týždeň 20. a 22. týždeň 18. týždeň 21. týždeň
Jún 14.06., 28.06. 25.06. 24. týždeň 24. a 26. týždeň 22. týždeň 25. týždeň
Júl 12.07., 26.07. 23.07. 28. týždeň 28. a 30. týždeň 26. a 30. týždeň 29. týždeň
August 09.08., 23.08. 20.08. 32. týždeň 32. a 34. týždeň 34. týždeň 33. týždeň
September 06.09., 20.09., 17.09. 36. týždeň 36. a 38. týždeň 38. týždeň 37. týždeň
Október 04.10., 18.10, 15.10. 40. týždeň 40. a 42. týždeň 42. týždeň 41. týždeň
November 01.11., 15.11, 29.11. 12.11. 44. týždeň 44. a 46. týždeň 46. týždeň 45. týždeň
December 13.12., 27.12. 10.12 48. týždeň 50. a 52. týždeň 50. týždeň 49. týždeň

Informácie o nakladaní s odpadmi v obci Šalgočka

Informácie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

15,00

Sadzba poplatku za tonu pre rok 2021

54,77%

Úroveň vytriedenia KO za rok 2020

Ako separovať odpad?

Informácia pre občanov k spôsobu zbierania a triedenia jednotlivých druhov odpadov.

Komunálny odpad

Zberá sa prostredníctvom 120 l a 1100 l nádob.

PATRÍ SEM: 

 • neseparovateľný komunálny odpad
 • znečistený komunálny odpad

NEPATRÍ SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu:

 • papier
 • sklo
 • tetrapaky
 • kovy
 • zelený odpad
 • nebezpečný odpad

Plasty

Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov. Zberajú sa prostredníctvom 110 l vriec a 1100 l nádob žltej farby.

Žiadame občanov o stláčanie PET-fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazátkovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné vrecia. Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, Komplex-Odpadová spoločnosť vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

PATRIA SEM:

 • stlačené PET fľaše
 • igelitové tašky
 • plastové poháre
 • plastové fólie
 • penový polystyrén (v malom množstve -max 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí)

NEPATRÍ SEM :

 • TETRA PACKY
 • plasty znečistené od oleja, rôznych chemikálií a liekov.

Tetrapaky

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Zberajú sa prostredníctvom 1100 l nádob oranžovej farby.

PATRÍ SEM:

 • škatule (krabice) od mlieka, džúsov, nápojov

NEPATRÍ SEM:

 • znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka

PAPIER

Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky. Zberá sa prostredníctvom 1100 l nádob modrej farby.

PATRÍ SEM:

 • noviny
 • časopisy
 • katalógy
 • prospekty
 • reklamné letáky
 • telefónne zoznamy
 • zošity, knihy
 • papierové tašky, vrecká
 • poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky

NEPATRÍ SEM:

 • asfaltový a dechtový papier
 • mokrý, mastný a znečistený papier
 • hygienické potreby
 • škatuľky od cigariet
 • škatule od mlieka, džúsov a iných nápojov tzv. tetrapaky

Sklo

Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla. Zberá sa prostredníctvom 1100 l nádob zelenej farby.

PATRÍ SEM:

 • čisté fľaše, od alko-a nealko-nápojov, potravín, kozmetiky
 • sklenené črepy
 • poháre
 • farebné sklo
 • zelené sklo
 • tabuľové sklo bez drôtenej vložky

NEPATRÍ SEM:

 • plexisklo
 • zrkadlá
 • keramika
 • porcelán
 • žiarivky
 • autosklá
 • TV obrazovky
 • sklo s kovovou výplňou

Kovy

Určené pre pre odpady z obalov a z kovov. Zberajú sa prostredníctvom 1100 l nádob červenej farby.

PATRÍ SEM:

 • kovové obaly
 • konzervy
 • kovové výrobky a súčiastky
 • alobal
 • nápojové plechovky

NEPATRÍ SEM:

 •  znečistené kovové obaly
 • kovové obaly od farieb a lepidiel
 • kovové obaly kombinované s iným obalom
© Copyright - Obec Šalgočka, všetky práva vyhradené