web analytics

Odpadové hospodárstvo

Kalendár zberu odpadov v obci Šalgočka na rok 2020

V deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 06:00 hod.

  Komunálny odpad Plasty VKM Papier Sklo Kovy
Január 13.01., 27.01. 10.01. 2. týždeň 3. týždeň 3. týždeň 2. týždeň
Február 10.02., 24.02. 07.02. 9. týždeň 7. týždeň 7. týždeň 6. týždeň
Marec 09.03., 23.03. 06.03. 13. týždeň 11. týždeň 11. týždeň 10. týždeň
Apríl 06.04., 20.04., 03.04. 17. týždeň 15. týždeň 15. týždeň 14. týždeň
Máj 04.05., 18.05. 01.05., 29.05. 21. týždeň 19. týždeň 19. týždeň 14. týždeň
Jún 01.06., 15.06., 29.06. 26.06. 25. týždeň 23. a 26. týždeň 25. týždeň 24. týždeň
Júl 13.07., 27.07. 24.07. 29. týždeň 31. týždeň 29. týždeň 30. týždeň
August 10.08., 24.08. 21.08. 33. týždeň 35. týždeň 33. týždeň 34. týždeň
September 07.09., 21.09., 18.09. 37. týždeň 39. týždeň 37. týždeň 38. týždeň
Október 05.10., 19.10, 16.10. 41. týždeň 43. týždeň 43. týždeň 42. týždeň
November 02.11., 16.11, 30.11. 13.11. 45. týždeň 48. týždeň 47. týždeň 46. týždeň
December 14.12., 28.12. 11.12 49. týždeň 51. týždeň 51. týždeň 50. týždeň

Informácie o nakladaní s odpadmi v obci Šalgočka

Informácie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

12,00

Sadzba poplatku za tonu pre rok 2020

40,49%

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

Ako separovať odpad?

Informácia pre občanov k spôsobu zbierania a triedenia jednotlivých druhov odpadov.

Komunálny odpad

Zberá sa prostredníctvom 120 l a 1100 l nádob.

PATRÍ SEM: 

 • neseparovateľný komunálny odpad
 • znečistený komunálny odpad

NEPATRÍ SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu:

 • papier
 • sklo
 • tetrapaky
 • kovy
 • zelený odpad
 • nebezpečný odpad

Plasty

Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov. Zberajú sa prostredníctvom 110 l vriec a 1100 l nádob žltej farby.

Žiadame občanov o stláčanie PET-fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazátkovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné vrecia. Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, Komplex-Odpadová spoločnosť vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

PATRIA SEM:

 • stlačené PET fľaše
 • igelitové tašky
 • plastové poháre
 • plastové fólie
 • penový polystyrén (v malom množstve -max 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí)

NEPATRÍ SEM :

 • TETRA PACKY
 • plasty znečistené od oleja, rôznych chemikálií a liekov.

Tetrapaky

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Zberajú sa prostredníctvom 1100 l nádob oranžovej farby.

PATRÍ SEM:

 • škatule (krabice) od mlieka, džúsov, nápojov

NEPATRÍ SEM:

 • znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka

PAPIER

Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky. Zberá sa prostredníctvom 1100 l nádob modrej farby.

PATRÍ SEM:

 • noviny
 • časopisy
 • katalógy
 • prospekty
 • reklamné letáky
 • telefónne zoznamy
 • zošity, knihy
 • papierové tašky, vrecká
 • poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky

NEPATRÍ SEM:

 • asfaltový a dechtový papier
 • mokrý, mastný a znečistený papier
 • hygienické potreby
 • škatuľky od cigariet
 • škatule od mlieka, džúsov a iných nápojov tzv. tetrapaky

Sklo

Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla. Zberá sa prostredníctvom 1100 l nádob zelenej farby.

PATRÍ SEM:

 • čisté fľaše, od alko-a nealko-nápojov, potravín, kozmetiky
 • sklenené črepy
 • poháre
 • farebné sklo
 • zelené sklo
 • tabuľové sklo bez drôtenej vložky

NEPATRÍ SEM:

 • plexisklo
 • zrkadlá
 • keramika
 • porcelán
 • žiarivky
 • autosklá
 • TV obrazovky
 • sklo s kovovou výplňou

Kovy

Určené pre pre odpady z obalov a z kovov. Zberajú sa prostredníctvom 1100 l nádob červenej farby.

PATRÍ SEM:

 • kovové obaly
 • konzervy
 • kovové výrobky a súčiastky
 • alobal
 • nápojové plechovky

NEPATRÍ SEM:

 •  znečistené kovové obaly
 • kovové obaly od farieb a lepidiel
 • kovové obaly kombinované s iným obalom
© Copyright - Obec Šalgočka, všetky práva vyhradené