Symbolmi obce sú erb a vlajka. Na erbe je vyobrazená v červenom štíte strieborná, zlatovlasá, zlatom korunovaná svätica v zlatom plášti, v pravici so zelenou palmovou ratolesťou, ľavicou držiaca zlatú rukoväť strieborného, nadol smerujúceho meča. Motív bol prevzatý z pečate zachovanej na listine z roku 1776.
Vlajka obce sa skladá zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách erbu obce: zelenej, bielej, červenej a žltej.
Symboly obce Šalgočka sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S-167/98.