Symbolmi obce sú erb a vlajka. Na erbe je vyobrazená v červenom štíte strieborná, zlatovlasá, zlatom korunovaná svätica v zlatom plášti, v pravici so zelenou palmovou ratolesťou, ľavicou držiaca zlatú rukoväť strieborného, nadol smerujúceho meča. Motív bol prevzatý z pečate zachovanej na listine z roku 1776. Vlajka obce sa skladá zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách erbu obce: zelenej, bielej, červenej a žltej.

Komentár: Hagiografický motív podľa pečate obce z r. 1776. Miestny kostol je zasvätený sv. Barbore, no viaceré indície naznačujú, že by mohlo ísť aj o sv. Katarínu, prípadne spoločný symbol tzv. Veľkých Panien.

Dátum prijatia: 13.06.1998

Číslo uznesenia: OZ – uzn./1998

Signatúra HR SR: S-167/98

Autori: Veronika Nováková, Dragica Vrtelová

Zdroj informácií: Heraldický register Slovenskej republiky