Internetová stránka obce Šalgočka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zoznam faktúr 2020

Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2020:

Poradové čísloVariabilný symbolNázov partneraIČOPredmetDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhradySuma faktúry vr. DPH
20200000376037401568Edenred31328695stravné lístky26.02.202026.02.2020241.98
20200000366220200127KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644120L plastové nádoby na KO20.02.202021.03.2020226.8
20200000350020200059Správa a údržba ciest TTSK37847783nájomné za čast pozemku19.02.202020.03.2020294.09
20200000340000142020Majtka Vincent30109361služby KD, posyp.soľ MK07.02.202021.02.2020168
20200000332498046434Wolters Kluwer SR s.r.o.31348262právo pre ROPO a OBCE 202003.02.202003.02.202089
20200000320000000220Marek Nagy50540904montáž toal.sanity09.02.202023.02.2020150
20200000311560007278Centrum plygrafických služieb42272360potvrd. o pobyte04.02.202005.03.202020.92
20200000308404933945SPP35815256elektr.VO05.02.202002.03.2020275.99
20200000298404933944SPP35815256elektrina 01/202005.02.202002.03.2020152.62
20200000280080771437O2 Slovakia, s. r. o.,35848863tel.služby06.02.202020.02.20204.2
20200000276120200091KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644uklad.odpadu04.02.202005.03.2020241.66
20200000266220200033KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644jazdný výkon - Cintorín04.02.202005.03.202027.29
20200000256220200013KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644vrecia na plast31.01.202001.03.202021
20200000246220200083KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644vývoz 120L05.02.202006.03.2020221.78
20200000230202000025JRK Slovensko, s. r. o.50530950služby ELWIS06.02.202020.02.2020132
20200000228251759014Slovak Telekom a.s.,35763469tel.služby07.02.202018.02.202013.02.202022.68
20200000210120100864InterNETmania SK s.r.o.50462164toner05.02.202007.02.202070.8
20200000200247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270tel.služby06.02.202020.02.202013.02.202030
20200000190000152020Jozef Šípka44798199demontáž vian. osvetlenia04.02.202018.02.202013.02.2020240
20200000180002026359Lindström, s. r. o.,35742364prenájom rohoží30.01.202029.02.202012.42
20200000178697178052SPP35815256elektrina DS,TJ01.02.202026.02.2020104
202000001600202000413MH36790095PC Lenovo+monitor31.01.202014.02.202004.02.2020689.02
20200000150000202347Exprestech s. r. o.,36719412internet 02/202001.02.202015.02.202004.02.202020.6
20200000142201102763SOZA00178454licencia SOZA 202030.01.202014.02.202004.02.202020.4
20200000130000022020Dušan Mesároš41591887maľovanie Ocú21.01.202004.02.20201390
20200000120000012020Michal Novotný46453962úprava podláh a kladenie krytín15.01.202027.01.2020718.38
20200000110001305819ARTMIE, s. r. o.36731684stojan21.01.202021.01.202022.01.202023.88
20200000100202004252ESET, spol. s. r. o.31333532licencia ESET20.01.202003.02.202022.01.202050.33
20200000080000012020Dušan Mesároš41591887vymalovanie voľeb.miest.KD14.01.202020.01.202014.01.202050
20200000070000020079Exprestech s. r. o.,36719412internet 01/202001.01.202015.01.202017.01.202020.6
20200000063510794003SPP35815256nedopl elektrina08.01.202022.02.202017.01.202080.05
20200000058677782031SPP35815256elektrina DS, TJ10.01.202004.02.202022.01.2020104
20200000040010200020MIHI.sk, s. r. o.36645095kronika09.01.202023.01.202028.01.202085.86
20200000030202000006JRK Slovensko, s. r. o.50530950popl.ELWIS,splát.Zebra07.01.202021.01.202017.01.2020132
20200000020247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270mobil služby06.01.202020.01.202017.01.202030
20200000010002020001Pavol Halanda40351467licencia Orfeus02.01.202017.01.202017.01.202065