Zoznam a kontakty na firmy, podnikateľov a inštitúcie v obci:

DOVE-TRANS Sopúch Dušan – 031/786 1151, 0905 413 000
Elektrikár – Jozef Šípka – 0918 661 187
Fólia OK+OK – 031/786 1126
Hlivana – 031/786 1161
RaVOD pivnica – 031/786 1218
OcÚ Zemianske Sady – 031/786 1125, 031/786 1130
OcÚ Pusté Sady – 031/786 1194
Komplex odpad. Spoločnosť – 031/786 1230, 0905 627 751
Kvety Miroslav Čapkovič – 031/786 1102
Kovošrot Herceg Dušan – 0905 824 046
Potraviny – Jednota COOP Šalgočka – 031/786 1147, 0915 773 561
Potraviny – Jednota COOP Zemianske Sady – 0917 807 145
RaVOD PATA – 771 1610
SHR Vincent Majka – 0905 449 583
Martin Majka – 0907 715 437
SHR Jaroslav Majka – 0905 598 794
SHR Jozef Kotúček ml. – Zemianske Sady – 0905 327 810
SHR Ing. Kotúček – Zemianske Sady – 0905 922 643
SHR Ing. Lovecký Pavol – Zemianske Sady – 031/786 1240
Záhradkárske potreby Milka Kurincová – Zemianske Sady – 031/786 1262, 0918 393 491
Základná škola Zemianske Sady – 031/786 1128, 702 0058