Helena Mesárošová

Narodená 24. 8. 1960 v Hlohovci, Vydatá, 4 deti.

Vzdelanie:

  • Absolvetka Strednej ekonomickej školy v Seredi
  • Akadémia vzdelávania – prevádzkovanie pohrebiska.

Prax od roku 1980 po ukončení štúdia:

  • Dopravoprojekt Bratislava – výpočtové stredisko
  • RaOS Bojnočky – počítačové spracovanie miezd
  • MNV Zemianske Sady – zastupovanie MD administratívna pracovníčka
  • Školská správa Galanta – pracovisko MŠ Zemianske Sady, Pusté Sady – zastupovanie prevádzkového personálu.
  • Obecný úrad Šalgočka január1999 – január 2003 – administratívna pracovníčka a účtovníčka
  • Prvá stavebná sporiteľňa február 2003 (práca na živnosť) – poradca stavebného sporenia

Starostkou obce je od Januára 2007.

 

Telefonický kontakt

 0915 890 154

Telefonický kontakt - pevná linka

 031/786 11 05

Emailový kontakt

starosta@salgocka.sk