ROD APPELOVCOV

Jeho pôsobenie a význam pre obec Šalgočka