Prispejte na vznešený cieľ v rámci Dňa narcisov 2024

Liga proti rakovine prosí občanov, aby sa opäť zapojili do dlhoročnej aktivity v boji proti zákernému ochoreniu v rámci Dňa narcisov 2024, ktorý bude tento rok 18. apríla. Liga zároveň upozorňuje aj na podvodných zberačov finančných darov. Z toho dôvodu je možné od 14. do 21. apríla 2024 bezpečne prispieť aj zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 (cena je 3€) alebo prevodom na účet SK 09 0900 0000 0054 5454 5454.