Zmluvy 2021

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2021:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSúbor zmluvy v pdf
-Mgr. Lenka KramolišováKúpno-predajná zmluva - pozemok "C" KN 77/43, LV č. 40021.12.202121.12.202122.12.2021Kúpno-predajná zmluva - Mgr. Kramolišová (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 9 k zmluve č. 4/200814.12.202114.12.202115.12.2021Dodatok č. 9 k Zmluve č. 4/2008 (.pdf)
DO/22/01791/022SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamDohoda o urovnaní08.12.202108.12.202108.12.2021Dohoda o urovnaní (.pdf)
-SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným prenosom a technickým prevedením08.12.202108.12.202108.12.2021Hromadná licenčná zmluva (.pdf)
-Jozef KotúčekZmluva o poskytovaní služieb (údržba miestnych komunikácií, vývoz odpadu, práca s nakladačom, vykonávanie služieb pri krízových a mimoriadnych situáciách)01.12.202101.12.202101.12.2021Zmluva o poskytovaní služieb - Jozef Kotúček (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Darovacia zmluva - peňažný dar na rozvoj kultúry a športu25.11.202129.11.202130.11.2021Darovacia zmluva - KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf
-Marián SopúchZmluva o poskytnutí služby - výroba vianočných dekorácií02.11.202102.11.202103.11.2021Zmluva - Marián Sopúch (.pdf)
21/05/010/21Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaAplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov02.11.202102.11.202103.11.2021Dohoda 21/05/010/21 (.pdf)
60/004/21Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvere - výška úveru 21 000 EUR26.10.202126.10.202127.10.2021Zmluva č. 60/004/21 (.pdf)
-ROVAMI s.r.o.Zmluva o zbere elektroodpadu26.10.202126.10.202127.10.2021Zmluva ROVAMI s.r.o. (.pdf)
21/05/010/18Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie pomoci v hmotnej núdzi formou menších obecných služieb pre obec, dobrovoľníckej činnosti a prác na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie13.10.202113.10.202113.10.2021Dohoda č. 21/05/010/18 (.pdf)
21/05/054/30Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby27.08.202127.08.202128.08.2021Dohoda č. 21/05/054/30 (.pdf)
-Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, SereďDodatok č. 1 k zmluve č. 09/DV/2020 o duálnom vzdelávaní25.08.202125.08.202126.08.2021Dodatok č. 1 k zmluve 09/DV/2020 (.pdf)
9600152000Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber12.08.202112.08.202113.08.2021Zmluva č. 9600152000 (.pdf)
5190057113Komunálna poisťovňa, a.s.Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu02.08.202102.08.202103.08.2021Zmluva č. 5190057113 (.pdf)
21/05/054/22Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 27.07.202127.07.202128.07.2021Dohoda 21/05/054/22 (.pdf)
2021/OBC/R/K/GA/0214Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie na projekt: Spoznaj svoju župu12.07.202112.07.202113.07.2021Zmluva 2021/OBC/R/K/GA/0214 (.pdf)
-ALATERE, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - zber, odvoz, skladovanie triedeného BRKO01.07.202101.07.202102.07.2021Zmluva o poskytovaní služieb (.pdf)
-Ružena MikulováZmluva o poskytnutí služby - Výroba medovníkov s motívom obce na obecné akcie01.07.202101.07.202102.07.2021Zmluva o poskytnutí služby - Ružena Mikulová (.pdf)
-Mária KlištincováDohoda o ukončení nájmu - odber elektrickej energie ku kamerovému systému28.06.202128.06.202129.06.2021Dohoda o ukončení nájmu (.pdf)
-JURA audit, s.r.o.Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - audit účtovnej závierky za rok 2020 10.06.202110.06.202111.06.2021Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - 2020 (.pdf)
-Veronika PráznovskáZmluva o poskytnutí služby - výroba darov na podujatie Uvítanie detí do života07.06.202107.06.202108.06.2021Zmluva o poskytnutí služby - Veronika Práznovská (.pdf)
-MVDr. Karol KaiglZmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat27.05.202127.05.202128.05.2021Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat - MVDr. Kaigl (.pdf)
-PKM Group s.r.o.Rámcová zmluva o dielo - úpravy parku pri Kostole30.04.202130.04.202101.05.2021Rámcová zmluva o dielo - PKM Group s.r.o. (.pdf)

Dohoda o splátkovom kalendári (.pdf)
1199001189Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM08.04.202108.04.202109.04.2021Poistná zmluva 1199001189 (.pdf)
21/05/060/57Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 202105.03.202106.03.202107.03.2021Dohoda 21/05/060/57 (.pdf)
1199001169Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM25.02.202125.02.202126.02.2021Poistná zmluva 1199001169 (.pdf)
-Natur-Pack, a.s.Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov16.02.202116.02.202117.02.2021Dodatok č. 4 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
1254ISG | DRS, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - zaistenie, preprava a odstránenie nebezpečného odpadu 21.01.202121.01.202122.01.2021Zmluva č. 1254 (.pdf)
1199000792Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM21.01.202121.01.202122.01.2021Poistná zmluva 1199000792 (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 8 k zmluve č. 4/200802.01.202102.01.202103.01.2021Dodatok č. 8 k zmluve č. 4/2008 (.pdf)