Internetová stránka obce Šalgočka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy 2023

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2023:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHSúbor zmluvy v pdf
23/05/010/25Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z.09.11.202309.11.202310.11.2023-Dohoda 23/05/010/25 (.pdf)
-Veronika Kissová, Ján Klištinec, Jozefína Lukáčová, Jaroslav HornákKúpno-predajná zmluva - pozemok parcelné číslo 66 zapísaný na LV 218 v k.ú. Šalgočka06.10.202306.10.202307.10.2023316.91 EURKúpno-predajná zmluva - pozemok 66 na LV 218 (.pdf)
SB-010-2023-02Nadácia EkopolisDohoda o poskytnutí grantu na realizáciu projektu "Morušový a orechový sad"24.08.202314.09.202315.09.20233 900 EURSB-010-2023-02 (.pdf)
-Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v obci Šalgočka01.08.202301.08.202308.09.202326 000 EURZmluva - Riešenie migračných výziev v obci Šalgočka (.pdf)
VP/23/05791/001SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluva - podujatie so živou hudbou - 775. výročie 1. písomnej zmienky o obci09.08.202306.09.202307.09.2023-SOZA-VP/23/05791/001 (.pdf)
-JURA audit, s.r.o. Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.202225.08.202306.09.202307.09.2023500 EURZmluva - JURA Audit s.r.o. - 2022 (.pdf)
-Pavol Spodniak a manželkaDodatok č. 1 ku kúpno-predajnej zmluve - pozemky v k.ú. obce Šalgočka24.07.202324.07.202325.07.20232784,25 EURDotatok č. 1 - P. Spodniak a manželka (.pdf)
2023/OBC/R/K/GA/0068Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí účelovej dotácie - „Obecný deň - 775. výročie I. písomnej zmienky o obci Šalgočka“28.06.202328.06.202329.06.2023500 EURZmluva 2023/OBC/R/K/GA/0068 (.pdf)
-František SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava malotraktora26.06.202326.06.202327.06.2023190 EURZmluva o poskytnutí služby-oprava malotraktora (.pdf)
RA-SNCA/20200539Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyZmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať08.06.202309.06.202310.06.2023-RA-SNCA/20200539 (.pdf)
0510/2022/TDMEROCO, a.s.Dodatok č. 1 k zmluve o umiestnení mobilného kontajnera určeného na zber jedlých olejov a tukov v obci Šalgočka07.06.202308.06.202309.06.2023-Dodatok č. 1 k zmluve č. 0510/2022/TD (.pdf)
23/05/054/37Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode č. 23/05/054/37
o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa
02.06.202305.06.202306.06.2023-Dodatok č. 1 k dohode č. 23/05/054/37 (.pdf)
-TOPSET Solutions s.r.o.Akceptačný list k Zmluve o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra18.05.202318.05.202319.05.2023-Akceptačný protokol k zmluve - TOPSET Solutions s.r.o. (.pdf)
-Veronika PráznovskáZmluva o poskytnutí služby - ručné hračky - Uvítanie detí do života 202316.05.202316.05.202317.05.2023140 EURZmluva - Veronika Práznovská (.pdf)
-KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance GroupZmluva o spolupráci - propagácia na obecnom podujatí "MDD, Deň rodiny v Šalgočke 02.06.2023"10.05.202310.05.202302.06.2023160 EURZmluva o spolupráci - MDD 2023 (.pdf)
23/05/054/37Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa26.04.202326.04.202327.04.2023-Dohoda 23/05/054/37 (.pdf)
-ROVAMI s.r.o.Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodpadu14.04.202326.04.202327.04.2023-Zmluva o zbere elektrodpadu - ROVAMI s.r.o. (.pdf)
22/05/010/4Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/4 o pomoci v hmotnej núdzi06.04.202306.04.202307.04.2023-Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/4 (.pdf)
-SENSUN s.r.o.Zmluva o spoluráci pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie31.03.202331.03.202301.04.20237000 EURZmluva o spolupráci - SENSUN s.r.o. (.pdf)
-Jozef SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava traktorovej kosačky24.03.202327.03.202328.03.2023250 EURZmluva o poskytnutí služby - oprava kosačky (.pdf)
-TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra22.03.202324.03.202325.03.2023-Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra - Topset (.pdf)
-TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva22.03.202324.03.202325.03.2023528 EURZmluva o aktualizácii programov - Topset (.pdf)
-Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, SereďZmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe20.03.202320.03.202321.03.2023-Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe (.pdf)
-NATUR-PACK, a.s.Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov20.03.202320.03.202321.03.2023-Dodatok č. 5 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
23/05/060/34Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača24.02.202324.02.202325.02.20234250.97 EURDohoda 23/05/054/18 (.pdf)
23/05/060/34Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne23.02.202323.02.202324.02.2023-Dohoda 23/05/060/34 (.pdf)
-Jaroslav KošťányZmluva o dobrovoľnickej činnosti - výrub stromov22.02.202322.02.202323.02.2023-Zmluva - Jaroslav Košťány (.pdf)
-JRK Slovensko s.r.o.Zmluva o práve používania Služby ELWIS08.02.202308.02.202309.02.202384 EUR mesačne
417,60 EUR za RFID čipy
Zmluva ELWIS RFID (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 10 k zmluve č. 4/2008 - cenník služieb26.01.202326.01.202327.01.2023-Dodatok č. 10 k Zmluve č. 4/2008 (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 8 k zmluve č. 106/200901.01.202312.01.202313.01.2023-Dodatok č. 8 k zmluve 106/2009 (.pdf)

Zmluvy 2022

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2022:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHSúbor zmluvy v pdf
22/05/010/4Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o realizovaní činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 24.11.202224.11.202225.11.2022-Dohoda č. 22/05/010/4 (.pdf)
-Iveta KubištováZmluva o poskytnutí služby - občerstvenie na podujatie "Posedenie pre dôchodcov"22.11.202222.11.202223.11.2022232 EURZmluva o poskytnutí služby - Iveta Kubištová (.pdf)
-SOMO Jozef PeťovskýDodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi09.11.202222.11.202201.01.202378 EUR mesačneDodatok č. 1 - SOMO (.pdf)
0510/2022/TDMEROCO, a.s.Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber jedlých olejov a tukov21.11.202221.11.202222.11.2022-Zmluva 0510/2022/TD (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Darovacia zmluva - podpora rozvoja kultúry a športu v obci Šalgočka04.11.202209.11.202210.11.202266 EURDarovacia zmluva - KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)
-Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, SereďDodatok č. 2 k zmluve č. 09/DV/2020 o duálnom vzdelávaní23.08.202202.11.202203.11.2022-Dodatok č. 2 09/DV/2020 (.pdf)
-T-MAPY s. r. o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"27.10.202227.10.202228.10.2022-Zmluva o spracúvaní OÚ (.pdf)
-Citrón s.r.o.Zmluva o spolupráci - poradenstvo v oblasti energetiky25.10.202225.10.202226.10.2022-Zmluva o spolupráci (.pdf)
-Dušan MesárošZmluva o dielo - "Zhotovenie fasády - kultúrny dom Šalgočka"05.10.202205.10.202206.10.202214859,25 EURZmluva o dielo - "Zhotovenie fasády - kultúrny dom Šalgočka" (.pdf)
11/2022Ondrej MesárošUčebná zmluva uzatvorená v zmysle §19 zákona č. 61/2015 Z. z. 30.09.202201.10.202202.10.2022-Učebná zmluva č. 11/2022 (.pdf)
22/05/054/99Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestanie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"27.09.202227.09.202228.09.2022-Dohoda UP 22/05/054/99 (.pdf)
-3W Slovakia, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov08.09.202208.09.202209.09.2022-Zmluva o spracúvaní osobných údajov - 3W Slovakia, s.r.o (.pdf)
-3W Slovakia, s.r.o.Licenčná zmluva - Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest08.09.202208.09.202209.09.2022-Licenčná zmluva - 3W Slovakia, s.r.o. (.pdf)
-Ing. Martin PráznovskýKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20222484,00 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Ľudovít Martinka a manželkaKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20222508,84 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Dušan Mesároš a manželkaKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20222566,80 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Mgr. Nikola HornákováKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20224554,00 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Pavol Spodniak a Iveta SpodniakováKúpno-predajná zmluva - pozemky v k.ú. obce Šalgočka15.06.202215.06.202216.06.20223038,81 EURKúpno-predajná zmluva - Pavol Spodniak a Iveta Spodniaková (.pdf)
-RF Group, s.r.o.Zámenná zmluva - nehnuteľnosti v katastrálnom území Šalgočka07.06.202207.06.202208.06.2022-Zámenná zmluva - RF Group, s.r.o. (.pdf)
-František SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava krovinorezu STIHL RS 41027.05.202227.05.202228.05.2022100 EURZmluva František Srnanský (.pdf)
16-PR/RDGaOP/4518/2022Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Obnova pôvodných cestičiek v parku Appelovcov v obci Šalgočka27.05.202227.05.202228.05.20212000 EURZmluva č. 16-PR/RDGaOP/4518/2022 (.pdf)
2022/OBC/R/K/GA/0168Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí účelovej dotácie na projekt Deň pre Šalgočku a jej priateľov18.05.202218.05.202219.05.20221000 EURZmluva 2022/OBC/R/K/G/0168 (.pdf)
-KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Darovacia zmluva - Zakúpenie pomôcok na revitalizáciu areálu v obci17.05.202217.05.202218.05.2022200 EURDarovacia zmluva - Pomôcky na revitalizáciu (.pdf)
-Ing. Michal KotmanMandátna zmluva na výkon technického dozoru - "Výmena strešného plášťa Kultúrny dom Šalgočka"13.05.202213.05.202214.05.20221080 EURMandátna zmluva na výkon technického dozoru - "Výmena strešného plášťa Kultúrny dom Šalgočka" (.pdf)
-Veronika PráznovskáZmluva o poskytnutí služby - výroba ručných háčkovaných hračiek pre deti - Uvítanie deti do života 202212.05.202212.05.202213.05.2022120 EURPráznovská - Zmluva o poskytnutí služby (.pdf)
-KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Zmluva o spolupráci - prenájom reklamnej plochy na podujatí "MDD, deň rodiny v Šalgočke" 03.05.202203.05.202204.05.2022160 EURKOMUNÁLNA Poisťovňa - Zmluva o spolupráci - MDD 2022 (.pdf)
-František SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava traktorovej kosačky CC 1020 BHN11.04.202211.04.202212.04.2022100 EURZmluva o poskytnutí služby - František Srnanský (.pdf)
-STRECHY MAREKZmluva o dielo - kultúrny dom s prístreškom Šalgočka - výmena strešnej krytiny08.04.202208.04.202209.04.202233 420 EURZmluva strecha Šesták (.pdf)
5190057727KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu31.03.202208.04.202209.04.202210 EURZmluva 5190057727 (.pdf)
-AXALL s.r.o.Zmluva o dielo - sanačné práce metódou nízkotlakového vstrekovania jednozložkového polymérového gélu do muriva - Šalgočka č. 13531.03.202204.04.202205.04.20229 961,44 EURZmluva o dielo - AXALL s.r.o.
22/05/054/21Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby28.03.202229.03.202230.03.2022-Dohoda č. 22/05/054/21 (.pdf)
22/05/060/14Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 7 k dohode č. 22/05/060/14 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov24.03.202224.03.202225.03.2022-Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/960/14 (.pdf)
60/003/22Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvere22.03.202222.03.202222.03.2022-Zmluva 60/00/222 (.pdf)
22/05-054/8Úhrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby28.02.202228.02.202201.03.2022-Dohoda 22/05/054/8 (.pdf)
22/05/054/7Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti"25.02.202225.02.202226.02.2022-Dohoda 22/05/054/7 (.pdf)
22/05/060/14Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov25.02.202225.02.202226.02.2022-Dohoda 22/05/060/14 (.pdf)
-Andrea ČapkovičováZmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti19.02.202219.02.202219.02.2022-Zmluva - Andrea Čapkovičová (.pdf)
MSD_Šalgočka_01T-MAPY, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - mOBEC 2.002.02.202203.02.202204.02.2022240 EURZmluva T-MAPY, s.r.o. (.pdf)
00024478Ticket Service, s.r.o.Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov01.01.202201.01.202202.01.2022-Zmluva č. 00024478 (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 7 k zmluve č. 106/200901.01.202201.01.202202.01.2022-Dodatok č. 7 k zmluve č. 106/2009 (.pdf)