Internetová stránka obce Šalgočka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy 2024

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2024:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHSúbor zmluvy v pdf
2024/OBC/R/K/GA/0039Trnavský samosprávny krajÚčelová dotácia na realizáciu projektu „Deň pre
rodinu v Šalgočke“
10.05.202410.05.202411.05.20241 000 EURDotácia TT SK - Deň pre rodinu v Šalgočke (.pdf)
-Veronika PráznovskáRučne háčkované hračky na podujatie "Uvítanie detí do života"10.05.202410.05.202411.05.2024120 EURZmluva o poskytnutí služby - Veronika Praznovska (.pdf)
-Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účte07.05.202409.05.202410.05.2024-Zmluva o grantovom účte (.pdf)
-Vojtech KuzmaZmluva o poskytnutí služby - kosenie okolie skládky kompostoviska a priestory miestneho cintorína v obci Šalgočka 06.05.202407.05.202408.05.202460 EURZmluva o poskytnutí služby - Vojtech Kuzma (.pdf)
2024/466Ministerstvo financií Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Reštaurovanie sôch v parku"11.04.202412.04.202413.04.202422 000 EURZmluva č. 2024/466 (.pdf)
-František SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - opravu malotraktora Cub Cadet CC 1020 BHN28.03.202428.03.202429.03.2024130 EURZmluva o poskytnutí služby - oprava traktora (.pdf)
24/05/060/19Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov14.03.202414.03.202415.03.2024-Dohoda 24/05/060/19 (.pdf)
VP/24/05791/0001SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluva - Obecný ples 202407.02.202418.02.202419.02.2024-Zmluva SOZA - Obecný ples 2024 (.pdf)
-Eva PráznovskáKúpno-predajná zmluva - pozemky v k.ú. obce Šalgočka23.01.202423.01.202424.01.2024940 EURKúpno-predajná zmluva - Eva Práznovská (.pdf)
-Lukáš KlányKúpno-predajná zmluva - pozemky v k.ú. obce Šalgočka22.01.202422.01.202423.01.2024630 EURKúpno-predajná zmluva - Lukáš Klány (.pdf)
Z-O/2024/TZKO/410ELEKOSZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov08.01.202409.01.202410.01.2024-Zmluva Z-O/2024/TZKO/410 (.pdf)
4/2008KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 11 k zmluve č. 4/2008 - cena za zber a prepravu nádob na zmesový komunálny odpad08.01.202408.01.202409.01.2024-Dodatok č. 11 k zmluve č. 4/2008 (.pdf)
106/2009KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 9 k zmluve č. 106/2009 - cena za uloženie odpadu na skládke27.12.202308.01.202409.01.2024-Dodatok č. 9 k zmluve č. 106/2009 (.pdf)

Zmluvy 2023

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2023:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHSúbor zmluvy v pdf
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Darovacia zmluva - podpora rozvoja kultúry a športu27.11.202307.12.202308.12.202366 EURKOMPLEX - Darovacia zmluva 2023 (.pdf)
23/05/010/25Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z.09.11.202309.11.202310.11.2023-Dohoda 23/05/010/25 (.pdf)
-Veronika Kissová, Ján Klištinec, Jozefína Lukáčová, Jaroslav HornákKúpno-predajná zmluva - pozemok parcelné číslo 66 zapísaný na LV 218 v k.ú. Šalgočka06.10.202306.10.202307.10.2023316.91 EURKúpno-predajná zmluva - pozemok 66 na LV 218 (.pdf)
SB-010-2023-02Nadácia EkopolisDohoda o poskytnutí grantu na realizáciu projektu "Morušový a orechový sad"24.08.202314.09.202315.09.20233 900 EURSB-010-2023-02 (.pdf)
-Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v obci Šalgočka01.08.202301.08.202308.09.202326 000 EURZmluva - Riešenie migračných výziev v obci Šalgočka (.pdf)
VP/23/05791/001SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluva - podujatie so živou hudbou - 775. výročie 1. písomnej zmienky o obci09.08.202306.09.202307.09.2023-SOZA-VP/23/05791/001 (.pdf)
-JURA audit, s.r.o. Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.202225.08.202306.09.202307.09.2023500 EURZmluva - JURA Audit s.r.o. - 2022 (.pdf)
-Pavol Spodniak a manželkaDodatok č. 1 ku kúpno-predajnej zmluve - pozemky v k.ú. obce Šalgočka24.07.202324.07.202325.07.20232784,25 EURDotatok č. 1 - P. Spodniak a manželka (.pdf)
2023/OBC/R/K/GA/0068Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí účelovej dotácie - „Obecný deň - 775. výročie I. písomnej zmienky o obci Šalgočka“28.06.202328.06.202329.06.2023500 EURZmluva 2023/OBC/R/K/GA/0068 (.pdf)
-František SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava malotraktora26.06.202326.06.202327.06.2023190 EURZmluva o poskytnutí služby-oprava malotraktora (.pdf)
RA-SNCA/20200539Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyZmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať08.06.202309.06.202310.06.2023-RA-SNCA/20200539 (.pdf)
0510/2022/TDMEROCO, a.s.Dodatok č. 1 k zmluve o umiestnení mobilného kontajnera určeného na zber jedlých olejov a tukov v obci Šalgočka07.06.202308.06.202309.06.2023-Dodatok č. 1 k zmluve č. 0510/2022/TD (.pdf)
23/05/054/37Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode č. 23/05/054/37
o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa
02.06.202305.06.202306.06.2023-Dodatok č. 1 k dohode č. 23/05/054/37 (.pdf)
-TOPSET Solutions s.r.o.Akceptačný list k Zmluve o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra18.05.202318.05.202319.05.2023-Akceptačný protokol k zmluve - TOPSET Solutions s.r.o. (.pdf)
-Veronika PráznovskáZmluva o poskytnutí služby - ručné hračky - Uvítanie detí do života 202316.05.202316.05.202317.05.2023140 EURZmluva - Veronika Práznovská (.pdf)
-KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance GroupZmluva o spolupráci - propagácia na obecnom podujatí "MDD, Deň rodiny v Šalgočke 02.06.2023"10.05.202310.05.202302.06.2023160 EURZmluva o spolupráci - MDD 2023 (.pdf)
23/05/054/37Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa26.04.202326.04.202327.04.2023-Dohoda 23/05/054/37 (.pdf)
-ROVAMI s.r.o.Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodpadu14.04.202326.04.202327.04.2023-Zmluva o zbere elektrodpadu - ROVAMI s.r.o. (.pdf)
22/05/010/4Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/4 o pomoci v hmotnej núdzi06.04.202306.04.202307.04.2023-Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/4 (.pdf)
-SENSUN s.r.o.Zmluva o spoluráci pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie31.03.202331.03.202301.04.20237000 EURZmluva o spolupráci - SENSUN s.r.o. (.pdf)
-Jozef SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava traktorovej kosačky24.03.202327.03.202328.03.2023250 EURZmluva o poskytnutí služby - oprava kosačky (.pdf)
-TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra22.03.202324.03.202325.03.2023-Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra - Topset (.pdf)
-TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva22.03.202324.03.202325.03.2023528 EURZmluva o aktualizácii programov - Topset (.pdf)
-Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, SereďZmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe20.03.202320.03.202321.03.2023-Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe (.pdf)
-NATUR-PACK, a.s.Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov20.03.202320.03.202321.03.2023-Dodatok č. 5 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
23/05/060/34Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača24.02.202324.02.202325.02.20234250.97 EURDohoda 23/05/054/18 (.pdf)
23/05/060/34Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne23.02.202323.02.202324.02.2023-Dohoda 23/05/060/34 (.pdf)
-Jaroslav KošťányZmluva o dobrovoľnickej činnosti - výrub stromov22.02.202322.02.202323.02.2023-Zmluva - Jaroslav Košťány (.pdf)
-JRK Slovensko s.r.o.Zmluva o práve používania Služby ELWIS08.02.202308.02.202309.02.202384 EUR mesačne
417,60 EUR za RFID čipy
Zmluva ELWIS RFID (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 10 k zmluve č. 4/2008 - cenník služieb26.01.202326.01.202327.01.2023-Dodatok č. 10 k Zmluve č. 4/2008 (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 8 k zmluve č. 106/200901.01.202312.01.202313.01.2023-Dodatok č. 8 k zmluve 106/2009 (.pdf)