Územný plán obce Šalgočka – Zmeny a doplnky k ÚPN-O – Zmena 2/2018

Obec Šalgočka zverejňuje čistopis územného plánu obce Šalgočka – zmena 2/2018.

Predmetom zmeny 2/2018 územného plánu obce Šalgočka, schvaľovaných v zmysle platnej legislatívy Obecným zastupiteľstvom sú príslušné časti plochy v katastrálnom území obce Šalgočka,  vrátane súvisiacich funkčnopriestorových zmien a územnotechnických investícií. Zmena 2a/2018 –zväčšenie lokality B5, lokalita P1– pôvodná lokalita B5 – Pri ihrisku, je situovaná v zastavanom území obce, v záhradách jestvujúcich parciel rodinných domov. Rozšírenie lokality sa navrhuje do plochy medzi jestvujúce rodinné domy, situované pri cesta III/1313 a areál futbalového ihriska a bude priamo nadväzovať dopravnou a technickou infraštruktúrou na pôvodne navrhovanú lokalitu B5 – Pri ihrisku. Navrhovanou zmenou sa taktiež vytvorí na zvyšnej ploche medzi navrhovanými
rodinnými domami a cestou III/1313 plocha výroby a skladov – P1. Zmena 2b/2018 – účelová cesta – navrhovanou zmenou sa na parcele reg.“C“ 507/1 zrealizuje účelová spevnená komunikácia pre príjazd do areálu výroby vína. Účelová komunikácia sa zrealizuje na jestvujúcej poľnej ceste o ploche 1 624 m².

00a ÚPN-O Šalgočka, zmena 2-2018, text čistopis (.pdf)
00b ÚPN-O Šalgočka – tabuľka ppf, čistopis (.pdf)
01 UPN- Širšie vzťahy (.pdf)
02 UPN- Komplexný návrh (.pdf)
03 UPN – Doprava (.pdf)
04 ÚPN – Vodné hospodárstvo (.pdf)
05 UPN – Energetika (.pdf)
06 UPN – Použitie pf (.pdf)
07 ÚPN – Schéma záväzných častí a VPS (.pdf)

Najnovšie príspevky

Projekt Riešenie migračných výziev v obci Šalgočka

Sadzobník správnych poplatkov

Osvedčenie RÚZ – Duálne vzdelávanie

Obec Šalgočka je držiteľom osvedčenia Republikovej únie zamestnávateľov o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku Obecný úrad Šalgočka.

Odbor štúdia: 6317 M Obchodná akadémia

Osvedčenie RÚZ o duálnom vzdelávaní (.pdf)

ZMO.sk

Obec Šalgočka je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930