Územný plán obce Šalgočka – Zmeny a doplnky k ÚPN-O – Zmena 2/2018

Obec Šalgočka zverejňuje čistopis územného plánu obce Šalgočka – zmena 2/2018.

Predmetom zmeny 2/2018 územného plánu obce Šalgočka, schvaľovaných v zmysle platnej legislatívy Obecným zastupiteľstvom sú príslušné časti plochy v katastrálnom území obce Šalgočka,  vrátane súvisiacich funkčnopriestorových zmien a územnotechnických investícií. Zmena 2a/2018 –zväčšenie lokality B5, lokalita P1– pôvodná lokalita B5 – Pri ihrisku, je situovaná v zastavanom území obce, v záhradách jestvujúcich parciel rodinných domov. Rozšírenie lokality sa navrhuje do plochy medzi jestvujúce rodinné domy, situované pri cesta III/1313 a areál futbalového ihriska a bude priamo nadväzovať dopravnou a technickou infraštruktúrou na pôvodne navrhovanú lokalitu B5 – Pri ihrisku. Navrhovanou zmenou sa taktiež vytvorí na zvyšnej ploche medzi navrhovanými
rodinnými domami a cestou III/1313 plocha výroby a skladov – P1. Zmena 2b/2018 – účelová cesta – navrhovanou zmenou sa na parcele reg.“C“ 507/1 zrealizuje účelová spevnená komunikácia pre príjazd do areálu výroby vína. Účelová komunikácia sa zrealizuje na jestvujúcej poľnej ceste o ploche 1 624 m².

00a ÚPN-O Šalgočka, zmena 2-2018, text čistopis (.pdf)
00b ÚPN-O Šalgočka – tabuľka ppf, čistopis (.pdf)
01 UPN- Širšie vzťahy (.pdf)
02 UPN- Komplexný návrh (.pdf)
03 UPN – Doprava (.pdf)
04 ÚPN – Vodné hospodárstvo (.pdf)
05 UPN – Energetika (.pdf)
06 UPN – Použitie pf (.pdf)
07 ÚPN – Schéma záväzných častí a VPS (.pdf)

Úradná tabuľa

Na úradnej tabuli obce Šalgočka nájdete všetky dôležité rozhodnutia, stavebné povolenia, oznámenia o uložení listových zásielok a iné úradné oznámenia.

Zber odpadov 2019

Harmonogram zberu komunálneho odpadu, separovaného zberu plastov a zberu skla na rok 2019 a základné pokyny o zbere jednotlivých druhoch odpadu:

Desatoro bezpečného seniora

Informačný leták s užitočnými informáciami pre bezpečnosť seniorov:

Najnovšie príspevky

november 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
« okt    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930