Farské oznamy od 24. do 30. septembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. do 30. septembra 2018.

PONDELOK 24.09. 17:00 BOJNIČKY † rodičia František a Alžbeta Huttoví, súrodenci
    18:00 DVORNÍKY † starí rodičia Kadlecoví a Mesárošoví
UTOROK

 

25.09. 18:00 DVORNÍKY Prosba o Božiu pomoc a dar obrátenia vo viere
STREDA 26.09. 17:00 ŠALGOČKA † manžel, syn a celá † rodina
    18:00 DVORNÍKY † rodičia Tomanoví, zať Milan, starí rodičia z.o.s.
ŠTVRTOK

Svätého Vincenta de Paul

(spomienka)

27.09. 17:00 ZEMIANSKE SADY † Ľudovít a Johanna Račkovičoví, brat a setra
    18:00 DVORNÍKY † rodičia Adámikoví, synovia Milaj a Jozef, starí rodičia z oboch strán.
PIATOK 28.09. 17:00 BOJNIČKY † Štefan Cícer, manželka Celestína, syn Peter
    18:00 DVORNÍKY † rodičia Černí, starí rodičia z oboch strán
SOBOTA

Svätých Michala, Gabriela a Rafaela

(sviatok)

29.09. 08:00 BOJNIČKY † Emília a Michal Briškoví, starí rodičia Hruškoví a Barákoví
    18:00 DVORNÍKY † Michal Mesároš, synovia Dušan, Vladimír, Peter a Pavol
NEDEĽA

26. nedeľa v období cez rok

 

30.09. 7:30 DVORNÍKY Za farníkov
    8:45 BOJNIČKY † manžel, otec Vladimír Danek
    9:00 ŠALGOČKA † manžel Jozef
    10:20 DVORNÍKY † Michal a Anna Duriloví
    10:30 ZEMIANSKE SADY Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea Marty Pétešovej

 

 • VOĽBY DO FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY: prosíme plnoletých členov farnosti, aby si po sv. omši pri východe z kostola vyzdvihli hlasovací lístok. Meno vami vybraného kandidáta napíšte na lístok a o týždeň v nedeľu hlasovací lístok vhodte do pripravenej hlasovacej schránky pri vchode do kostola.
 • BIRMOVKA VO FARNOSTI: tento týždeň sa uzatvára prihlasovanie stredoškolákov na prípravu Sviatosti birmovania. Prosíme tých stredoškolákov, ktorí by ešte chceli odovzdať prihlášku a neurobili tak, aby počas týždňa túto prihlášku odovzdali. Birmovanci deviataci na našich základných školách budú prihlasovanie riešiť na hodinách náboženstva. Následne dáváme do pozornosti prvé informačné stretnutie s birmovancami stredoškolákmi:BOJNIČKY: 01.10. Pondelok 17:30 po sv. omši v kostole;DVORNÍKY 02.10. Utorok 18:30 po sv. omši v kostole; ŠALGOČKA: 03.10. Streda 17:30 po sv. omši v kostole; ZEMIANSKE SADY: 04.10 Štvrtok 17:30 po sv. omši v kostole. Prosíme birmovancov stredoškolákov, aby sa na stretnutí zúčastnili. Ak by nemohli osobne, prosím pošlite zástupcu, ktorý vám informácie zo stretnutia odovzdá.

Farské oznamy od 17. do 23. septembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. septembra 2018.

PONDELOK 17.09. 17:00 BOJNIČKY † Mária Baráková
18:00 DVORNÍKY † Ladislav Jošt
UTOROK

18.09. 18:00 DVORNÍKY † Augustín a Irena Vargoví, syn Augustín, dcéra Anna a zať Viliam
STREDA 19.09. 17:00 ŠALGOČKA † manžel Vojtech
18:00 DVORNÍKY † brat, manželka a švagrovia
ŠTVRTOK

Svätých Ondreja Kima Tageona a spoločníkov

20.09. 17:00 ZEMIANSKE SADY † manžel Emil Račkovič, rodičia z oboch strán a ostatná rodina
18:00 DVORNÍKY † rodičia Terézia a Fabián Šugároví, sestra a brat
PIATOK

Svätého Matúša (sviatok)

21.09. 17:00 BOJNIČKY † kňazi Jozef Hutta a don Fabera
18:00 DVORNÍKY † rehoľné sestry Vilma Gaudiosa, Kleta a Kasiana
SOBOTA 22.09.

08:00 BOJNIČKY † rodičia Jozef a Anna Ondrekoví a súrodenci
18:00 DVORNÍKY † kmotrovci a ich deti
NEDEĽA

25. nedeľa v období cez rok

23.09. 7:30 DVORNÍKY K úcte Sv. Ducha
8:45 BOJNIČKY Prosba o zdravie pre rodinu
9:00 ŠALGOČKA † Štefan a Anna Andrisoví
10:20 DVORNÍKY K úcte Najsvätejššieho srdca Ježišovho
10:30 ZEMIANSKE SADY Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea Jozefa Kotúča

 

 • VOĽBY DO FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY: na budúcu nedeľu budú pri východoch z našich chrámov hlasovacie lístky, ktoré si zoberte do svojich domovov. Na hlasovací lístok prosím napíšte meno kandidáta, kterého navrhujete do farskej ekonomickej rady. O dva týždne v nedeľu budete môcť váš hlasovací lístok pred sv. omšou vhodiť do pripravenej hlasovacej schránky. V jednotlivých obciach farnosti sa zrátajú hlasy jednotlivým vami vybraným kandidátom a prví traja po prijatí zvolenia sa stanú členmi farskej ekonomickej rady.
 • STRETNUTIE BRATSTVA BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO: Prvý piatok mesiaca október 05.10.2018 po večernej sv. omši v Dvorníkoch. Prosíme, ak ste si nie istí svojím členstvom, na nástenke pred kostolom je zoznam členov k nahliadnutiu.
 • ZBIERKA NA PODPORU STAVEBNÝCH PRÁC: vopred úprimné Pán Boh odmeň za váš dobrovoľný príspevok, ktorý môžete obetovať po sv. omši pri východe z chrámu.
 • ZMENA ČASU SV. OMŠÍ: počas týždňa sa čas začiatku sv. omší posúva o hodinu skôr z dôvodu prechodu na zimný časový harmonogram sv. omší vo farnosti.

Farské oznamy od 10. do 16. septembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 10. do 16. septembra 2018.

PONDELOK 10.09. 18:00 BOJNIČKY † sestra Terézia, krstný syn Jozef
    19:00 DVORNÍKY † rodičia Kohýloví, starí rodičia z.o. strán
UTOROK

 

11.09. 19:00 DVORNÍKY Prosba o zdravie a Božiu pomoc
STREDA 12.09. 18:00 ŠALGOČKA † starí rodičia Stranovskí, Rojíčkoví a Hambalkoví
Najsvätejšieho mena Panny Márie   19:00 DVORNÍKY Prosba o Božiu pomoc pre ľudí bez domova a drogovo závislých
ŠTVRTOK 13.09. 18:00 ZEMIANSKE SADY † Radovan Vaško, sestra Eva, brat Ján, strýko František, Mária a Vladimír, rodičia z oboch strán
Svätého Jána Zlatoústeho   19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za život, prosba o Božiu pomoc a ochranu a dar zdravia
PIATOK 14.09. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Svrbický, súrodenci a manžel Jozef
Povýšenie Svätého kríža   19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za 85 rokov života
SOBOTA   08:45 BOJNIČKY Poďakovanie a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Jozefínu a celú rodinu
Sedembolestnej Panny Márie 15.09. 9:00 ŠALGOČKA † rodičia Majkoví a Hubinoví
    10:20 DVORNÍKY Prosba o požehnanie pre rodinu
    10:30 ZEMIANSKE SADY † Jozef a Mária Danišoví, súrodenci, teta Mária
NEDEĽA

24. nedeľa v období cez rok

 16.09. 7:30 DVORNÍKY † Marta Timoracká
    8:45 BOJNIČKY † sestra Mária a rodičia Polakovičoví
    9:00 ŠALGOČKA † Emil a Žofia Košťányoví
    10:20 DVORNÍKY HODOVÁ SLÁVNOSŤ – ZA FARNÍKOV
    10:30 ZEMIANSKE SADY † Viliam a Karolína Bernáthoví, starí rodičia z oboch strán
 • HODOVÁ SLÁVNOSŤ DVORNÍKY: na budúcu nedeľu slávime v našom farskom chráme hody, vopred ďakujeme za vaše peňazné dary na výzdobu chrámu obetované do pokladničky pri vchode do kostola. Prosíme ochotných dobrovoľníkov zapojiť sa do upratovacej brigády v stredu 12.09. od 09:00. Zvlášť prosíme aj ochotných mužov o pomoc pri náročnejších prácach. Vopred vám ďakujeme za vašu ochotu a službu.
 • ZMENA PORIADKU SV. OMŠÍ VO FARNOSTI: v sobotu slávime národnú slávnosť patronky našej vlasti, sv. omše preto budú inak ako sme v bežnú sobotu zvyknutí. Zároveň chceme upozorniť, že večerná sobotná sv. omša s platnosťou na nedeľu nebude tak, ako býva zvykom.
 • ZBIERKA NA PODPORU STAVEBNÝCH PRÁC: na budúcu nedeľu budete môcť v obvyklej zbierke po sv. omši slobodne prispieť podľa vlastného uváženia na stavebné práce na novej fare.

Farské oznamy od 20. do 26. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 20. do 26. augusta 2018.

PONDELOK

Svätého Bernarda (spomienka)

20.08. 18:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Guzoňoví, starí rodičia z oboch strán
UTOROK

Svätého Pia X (spomienka)

21.08. 19:00 DVORNÍKY † manžel Miroslav a svokrovci
STREDA

Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

22.08. 18:00 ŠALGOČKA NEBUDE SV. OMŠA
 

 

  19:00 DVORNÍKY † brat Peter, rodičia a starí rodičia z oboch strán
ŠTVRTOK 23.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY NEBUDE SV. OMŠA
    19:00 DVORNÍKY Za farníkov
PIATOK

Svätého Bartolomeja (sviatok)

24.08. 18:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Tomáš a Terézia Kohýloví
SOBOTA 25.08. 08:00 BOJNIČKY † manžel Jozef Spáčil a rodičia z oboch strán
    19:00 DVORNÍKY Za farníkov
NEDEĽA

21. nedeľa v období cez rok

26.08. 7:30 DVORNÍKY K úcte sv. Ducha
    8:45 BOJNIČKY Poďakovanie za 65 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc
    9:00 ŠALGOČKA † manžel a rodičia Petrovskí
    10:20 DVORNÍKY † rodina Španová
    10:30 ZEMIANSKE SADY † Štefan a Helena Slamkoví, ostatná rodina
 • ŠALGOČKA: pohrebná sv. omša utorok 15:00
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 451 – 500 v Dvorníkoch a č. 126 – 150 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: informácie na nástenkách, prihlášky v sakristii kostola.
 • ŠKOLENIE P. FARÁRA Róberta: od 16.08. do 25.08. bude pán farár Róbert na školení, v prípade zaopatrovania alebo pohrebu prosím kontaktujte otca Juraja v Bojničkách, tel: 0915 337 037
 • HODY VO FARNOSTI: DVORNÍKY: 16.9. o 10:20; ZEMIANSKE SADY: 07.10. o 10:30; ŠALGOČKA: 14.10. o 10:30; POSÁDKA: 11.11. o 10:30

Farské oznamy od 13. do 19. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 13. do 19. augusta 2018.

PONDELOK 13.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Puchoví a brat
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za ukončenie štúdia, prosba o zdravie a Božiu pomoc
UTOROK

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho (spomienka)

14.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičia, syn Peter a Ľubomír Drápaloví, súrodenci
    19:00 DVORNÍKY † rodičia Mihinoví
STREDA

Nanebovzatie Panny Márie

PRIKÁZANÝ SVIATOK

15.08. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Rudolf a Emília, sestra Marta a starí rodičia
    19:00 DVORNÍKY † Anton Kadlec, syn Ľuboš a Štefan, zať Jozef
    19:30 BOJNIČKY Za farníkov
ŠTVRTOK 16.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † manžel Karol Rybanič, rodičia
    19:00 DVORNÍKY NEBUDE
PIATOK 17.08. 18:00 BOJNIČKY † Helena Kupková a rodičia
    19:00 DVORNÍKY NEBUDE
SOBOTA 18.08. 08:00 BOJNIČKY † Pavol Pavlík
    19:00 DVORNÍKY † Helena Mihinová a rodičia
NEDEĽA
20. nedeľa v období cez rok
19.08. 7:30 DVORNÍKY Božia pomoc pre rodinu Kuníkovú
    8:45 BOJNIČKY Za Božiu pomoc a ochranu
    9:00 ŠALGOČKA † rodičia Alojz a Jozefína Košťányoví, sestra Matilda a starí rodičia
    10:20 DVORNÍKY Za farníkov
    10:30 ZEMIANSKE SADY † Jozef a Otília Kotúčkoví, brat Fridolín
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 401 – 450 v Dvorníkoch a č. 101 – 125 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: informácie na nástenkách, prihlášky v sakristii kostola.
 • BOJNIČKY: ďakovná procesia ku kaplnke sv. Rochusa po sv. omši v stredu. Vopred ďakujeme všetkým za ich osobné nasadenie pri prípravách a priebehu tejto milej akcie. A pozívame všetky deti do lampiónového sprievodu.
 • ZBIERKA NA PODPORU STAVBY FARY: milodary vyzbierané počas sv. omše v nedeľu na budúci týždeň budú použíté na podporu platieb za stavbu fary. S pomocou Božou a vašou štedrosťou sme v poslednej fáze prác a ďakujeme za každý vaš dar, ktorým podporíte výstavbu novej farskej budovy.
 • ŠKOLENIE P. FARÁRA Róberta: od 16.08. do 25.08. bude pán farár Róbert na školení, v prípade zaopatrovania alebo pohrebu prosím kontaktujte otca Juraja v Bojničkách, tel: 0915 337 037
 • HODY VO FARNOSTI: DVORNÍKY: 16.9. o 10:20,ZEMIANSKE SADY: 07.10. o 10:30, ŠALGOČKA: 14.10. o 10:30, POSÁDKA: 11.11. o 10:30

Farské oznamy od 6. do 12. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 6. do 12. augusta 2018.

PONDELOK

Premenenie Pána

(sviatok)

06.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Pavelkoví a Dolnákoví
    19:00 DVORNÍKY Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Takáčovú
UTOROK

 

 

 

07.08.

19:00 DVORNÍKY † Helena Slobodová, starí a prastarí rodičia
STREDA

Svätého Dominika, kňaza (spomienka)

08.08. 18:00 ŠALGOČKA SV. OMŠA NEBUDE
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia
ŠTVRTOK

Svätej Terézie Benedikty z Kríža (sviatok)

09.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičov Štefana a Júliu Morvayových, tetu Helenu a krstných rodičov  Sabových
    19:00 DVORNÍKY Za uzdravenie Lenky
PIATOK

Svätého Vavrinca (sviatok)

10.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia František a Anna  Zúdoroví, rodina
    19:00 DVORNÍKY † manžel Viliam Adámik
SOBOTA

Svätej Kláry (spomienka)

11.08. 08:00 BOJNIČKY † rodičia Duchoňoví a ostatná rodina
    19:00 DVORNÍKY † Agnesa Karabová
NEDEĽA
19. nedeľa v období cez rok
 12.08. 7:30 DVORNÍKY Za dar zdravia
    8:45 BOJNIČKY Poďakovanie za 65 rokov života, prosba o zravie a Božiu pomoc
    9:00 ŠALGOČKA Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc
    10:20 DVORNÍKY Za farníkov
    10:30 ZEMIANSKE SADY † manžel a otec Miloš Košťál     
 • POHREBNÁ SV. OMŠA BOJNIČKY: pondelok 14:00 † Gustáv Koštrna
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 351 – 400 v Dvorníkoch a č. 76 – 100 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE VO FARNOSTI: prosíme rodičov tretiakov na základných školách vo farnosti, ktorí chcú, aby sa ich deti pripravovali na prijatie Sviatosti Eucharitie, aby si vyzdvihli prihlášku do konca augusta pre svoje dieťa v sakristii kostola.
 • SVIATOSŤ BIRMOVANIA VO FARNOSTI: prosíme stredoškolákov z farnosti, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie Sviatosti birmovania, aby si vyzdvihli prihlášku do konca augusta v sakristii kostola.