Poslanci Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026:

  • Peter Kobora – nezávislý kandidát – počet platných hlasov – 133 – zástupca starostky obce
  • Angela Žáková – HLAS – Sociálna Demokracia – počet platných hlasov – 121
  • Viera Majková – nezávislá kandidátka – počet platných hlasov – 110
  • Barbora Stranovská – nezávislá kandidátka – počet platných hlasov – 110
  • Katarína Mesárošová, Ing., PhD. – nezávislá kandidátka – počet platných hlasov – 108

Kontrolórka obce: Daniela Trnková

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2022 – 2026