Poslanci Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022:

  • Tibor Kišš – nezávislý kandidát – počet platných hlasov – 100 – zástupca starostky obce
  • Angela Žáková – SMER – Sociálna Demokracia – počet platných hlasov – 89
  • Viera Majková – nezávislá kandidátka – počet platných hlasov – 80
  • Barbora Stranovská – Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov – 79
  • Katarína Šikulová – nezávislá kandidátka – počet platných hlasov – 77

Kontrolórka obce: Daniela Sklenárová

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2018 – 2022