Internetová stránka obce Šalgočka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy 2018

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy a dohody uzavreté v roku 2018.

Číslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDruhá zmluvná stranaPredmetSúbor zmluvy v pdf
-26.11.2018KOMPLEX - Odpadová spoločnosť, s.r.o.Darovacia zmluva - rozvoj kultúry a športuDarovacia zmluva - KOMPLEX - Odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)
-26.11.2018Samuel OborákZámenná zmluva - parcely nachádzajúce sa v k.ú. obce ŠalgočkaZámenná zmluva - Samuel Oborák (.pdf)
-05.10.2018MUDr. Michal Hudák, MPHZmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnostiZmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti (.pdf)
-04.10.2018Komunálna poisťovňa, a.s Vienna Insurance GroupZmluva o spolupráci - prenájom reklamnej plochyZmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa - obecný deň 2018 (.pdf)
Z201838751_Z19.09.2018Europe Media House s.r.o.Záhradné komposteryZmluva č. Z201838751_Z (.pdf)
-15.08.2018LED ARENA s.r.o. Elektroinštalačné a inštalačné práce súvisiace so zriadením bezpečného priechoduZmluva o dielo - LED ARENA s.r.o. (.pdf)

Zmluva o dielo - LED ARENA s.r.o. - Príloha č. 1 (.pdf)

Zmluva o dielo - LED ARENA s.r.o. - Príloha č. 2 (.pdf)
174-3-ŠP/201810.08.2018Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie - Podpora športových aktivít a mládežeZmluva 174-3-ŠP/2018 (.pdf)
121/POD-202/1802.08.2018Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny formou dotácie - Stromoradie v ochrannom pásme cintorínaZmluva 121/POD-202/18 (.pdf)
01/06/201826.06.2018Miroslav Šimka - LESPREZhotovenie diela - Stromoradie v ochrannom pásme cintorínaZmluva 01/06/2018 (.pdf)
031-2-K/201819.06.2018Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie - Obecný deň - 770. výročie 1. písomnej zmienky o obci ŠalgočkaZmluva 031-2-K/2018 (.pdf)
3001/18/018-BZ-0131.05.2018OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o vyplňovacom práve k biankozmenkeZmluva/3001/18/018-BZ-01 (.pdf)
3001/18/01831.05.2018OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o poskytnutí dlhodobého úveru v sume 50 000 EURZmluva 3001/18/018 (.pdf)
-30.05.2018JURA audit, s.r.o.Poskytovanie audítorských služiebZmluva o poskytovaní audítorských služieb - JURA audit, s.r.o. (.pdf)
1/201830.05.2018BETONMIX, s.r.o.Zmluva o umiestnení reklamyZmluva o reklame 1/2018 - BETONMIX, s.r.o. (.pdf)
Z201736401_Z14.05.2018Lindák Rastislav - NILTEXDodávka záhradných kompostérov na zber a zhodnocovanie BRKOPríloha č.3- Zmluva č. Z201736401_Z (.pdf)
072TT13007619.03.2018Pôdohospodárska platobná agentúraPoskytnutie nenávratného finančného príspevku - chodníky v obci ŠalgočkaZmluva 072TT130076 (.pdf)
512.03.2018KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve č. 4/2008Dodatok č. 5 k zmluve č. 4/2008 (.pdf)
107.03.2018Natur-Pack, a.s.Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 20.06.2017Dodatok č. 1 k zmluve o združenom nakladaní s odpadmi s obalov (.pdf)
-01.03.2018Ing. Michal KotmanMandátna zmluva - výkon technického dozoruMandátna zmluva - Ing. Michal Kotman (.pdf)
Zámenná zmluva27.02.2018RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvoZámena nehnuteľnostíRaVOD Pata - zámenná zmluva (.pdf)
18/05/50J/123.02.2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPríspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiDohoda 18/05/050J/1
18/05/052A/330.01.2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda 18/05/052A/3

Zmluvy 2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2017.

Číslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDruhá zmluvná stranaPredmetSúbor zmluvy v pdf
Zmluva o dielo30.11.2017SeProWorld s.r.o.Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci ŠalgočkaZmuva o dielo medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou SeProWorld s.r.o.
31/§ 52a/201723.11.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnostiDohoda 31/§ 52a/2017
5/2017/§ 54-ŠnZ23.11.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnenýchDohoda 5/2017/§ 54-ŠnZ
17/05/010/3021.11.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPomoc v hmotnej núdziDohoda 17/05/010/30
27/§52a/201730.10.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda 27/§52a/2017
Mandátna zmluva21.08.2017Ing. Michalom KotmanomVýkon technického dozoru objednávateľa a odborného poradenstvaMandátna zmluva medzi Obcou Šalgočka a Ing. Michalom Kotmanom
Z201736401_Z28.07.2017Lindák Rastislav - NILTEXDodávka záhradných kompostérov určených na zber a zhodnocovanie BRKOKúpna zmluva č Z201736401_Z
124/POD-11/1725.07.2017Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidiekuZmluva č.124/POD-11/17 medzi Obcou Šalgočka a Slovenskou agentúrou životného prostredia
23/06/201723.06.2017BETONMIX s.r.o.Vybudovanie chodníkov v obci Šalgočka I. a II. etapaZmluva o dielo 23/06/2017 BETONMIX s.r.o. (.pdf)
01.01.201715.06.2017Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.Vybudovanie chodníkov v obci Šalgočka I. a II. etapaZmluva o dielo 1/2017 medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.
Zmluva o spolupráci30.05.2017Komunálna poisťovňa a.s. - Vienna Insurance GroupZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa a.s. - Vienna Insurance Group (.pdf)
13/2017/§54-PZ29.05.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľaDohoda 13/2017/§54-PZ
Zmluva15.05.2017JURA Audit, s.r.o.Audítorské službyZmluva medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou JURA Audit, s.r.o. o poskytnutí audítorských služieb (.pdf)
6/§50j/ns/201727.03.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiDohoda 6/§50j/ns/2017
4/§50j/ns/201724.02.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanostiDohoda 4/§50j/ns/2017
Zmluva o dielo05.02.2017Galčík s.r.o.Opilovanie stromov pomocou horolezeckej technikyZmluva o dielo - Galčík s.r.o.
1/50NS 201730.01.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanostiDohoda č 1/50NS 2017