Internetová stránka obce Šalgočka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy 2022

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2022:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHSúbor zmluvy v pdf
22/05/010/4Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o realizovaní činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 24.11.202224.11.202225.11.2022-Dohoda č. 22/05/010/4 (.pdf)
-Iveta KubištováZmluva o poskytnutí služby - občerstvenie na podujatie "Posedenie pre dôchodcov"22.11.202222.11.202223.11.2022232 EURZmluva o poskytnutí služby - Iveta Kubištová (.pdf)
-SOMO Jozef PeťovskýDodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi09.11.202222.11.202201.01.202378 EUR mesačneDodatok č. 1 - SOMO (.pdf)
0510/2022/TDMEROCO, a.s.Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber jedlých olejov a tukov21.11.202221.11.202222.11.2022-Zmluva 0510/2022/TD (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Darovacia zmluva - podpora rozvoja kultúry a športu v obci Šalgočka04.11.202209.11.202210.11.202266 EURDarovacia zmluva - KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)
-Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, SereďDodatok č. 2 k zmluve č. 09/DV/2020 o duálnom vzdelávaní23.08.202202.11.202203.11.2022-Dodatok č. 2 09/DV/2020 (.pdf)
-T-MAPY s. r. o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"27.10.202227.10.202228.10.2022-Zmluva o spracúvaní OÚ (.pdf)
-Citrón s.r.o.Zmluva o spolupráci - poradenstvo v oblasti energetiky25.10.202225.10.202226.10.2022-Zmluva o spolupráci (.pdf)
-Dušan MesárošZmluva o dielo - "Zhotovenie fasády - kultúrny dom Šalgočka"05.10.202205.10.202206.10.202214859,25 EURZmluva o dielo - "Zhotovenie fasády - kultúrny dom Šalgočka" (.pdf)
11/2022Ondrej MesárošUčebná zmluva uzatvorená v zmysle §19 zákona č. 61/2015 Z. z. 30.09.202201.10.202202.10.2022-Učebná zmluva č. 11/2022 (.pdf)
22/05/054/99Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestanie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"27.09.202227.09.202228.09.2022-Dohoda UP 22/05/054/99 (.pdf)
-3W Slovakia, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov08.09.202208.09.202209.09.2022-Zmluva o spracúvaní osobných údajov - 3W Slovakia, s.r.o (.pdf)
-3W Slovakia, s.r.o.Licenčná zmluva - Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest08.09.202208.09.202209.09.2022-Licenčná zmluva - 3W Slovakia, s.r.o. (.pdf)
-Ing. Martin PráznovskýKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20222484,00 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Ľudovít Martinka a manželkaKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20222508,84 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Dušan Mesároš a manželkaKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20222566,80 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Mgr. Nikola HornákováKúpno-predajná zmluva - pozemok12.07.202212.07.202213.07.20224554,00 EURKúpna zmluva-predzáhradky-anon (.pdf)
-Pavol Spodniak a Iveta SpodniakováKúpno-predajná zmluva - pozemky v k.ú. obce Šalgočka15.06.202215.06.202216.06.20223038,81 EURKúpno-predajná zmluva - Pavol Spodniak a Iveta Spodniaková (.pdf)
-RF Group, s.r.o.Zámenná zmluva - nehnuteľnosti v katastrálnom území Šalgočka07.06.202207.06.202208.06.2022-Zámenná zmluva - RF Group, s.r.o. (.pdf)
-František SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava krovinorezu STIHL RS 41027.05.202227.05.202228.05.2022100 EURZmluva František Srnanský (.pdf)
16-PR/RDGaOP/4518/2022Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Obnova pôvodných cestičiek v parku Appelovcov v obci Šalgočka27.05.202227.05.202228.05.20212000 EURZmluva č. 16-PR/RDGaOP/4518/2022 (.pdf)
2022/OBC/R/K/GA/0168Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí účelovej dotácie na projekt Deň pre Šalgočku a jej priateľov18.05.202218.05.202219.05.20221000 EURZmluva 2022/OBC/R/K/G/0168 (.pdf)
-KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Darovacia zmluva - Zakúpenie pomôcok na revitalizáciu areálu v obci17.05.202217.05.202218.05.2022200 EURDarovacia zmluva - Pomôcky na revitalizáciu (.pdf)
-Ing. Michal KotmanMandátna zmluva na výkon technického dozoru - "Výmena strešného plášťa Kultúrny dom Šalgočka"13.05.202213.05.202214.05.20221080 EURMandátna zmluva na výkon technického dozoru - "Výmena strešného plášťa Kultúrny dom Šalgočka" (.pdf)
-Veronika PráznovskáZmluva o poskytnutí služby - výroba ručných háčkovaných hračiek pre deti - Uvítanie deti do života 202212.05.202212.05.202213.05.2022120 EURPráznovská - Zmluva o poskytnutí služby (.pdf)
-KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Zmluva o spolupráci - prenájom reklamnej plochy na podujatí "MDD, deň rodiny v Šalgočke" 03.05.202203.05.202204.05.2022160 EURKOMUNÁLNA Poisťovňa - Zmluva o spolupráci - MDD 2022 (.pdf)
-František SrnanskýZmluva o poskytnutí služby - oprava traktorovej kosačky CC 1020 BHN11.04.202211.04.202212.04.2022100 EURZmluva o poskytnutí služby - František Srnanský (.pdf)
-STRECHY MAREKZmluva o dielo - kultúrny dom s prístreškom Šalgočka - výmena strešnej krytiny08.04.202208.04.202209.04.202233 420 EURZmluva strecha Šesták (.pdf)
5190057727KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu31.03.202208.04.202209.04.202210 EURZmluva 5190057727 (.pdf)
-AXALL s.r.o.Zmluva o dielo - sanačné práce metódou nízkotlakového vstrekovania jednozložkového polymérového gélu do muriva - Šalgočka č. 13531.03.202204.04.202205.04.20229 961,44 EURZmluva o dielo - AXALL s.r.o.
22/05/054/21Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby28.03.202229.03.202230.03.2022-Dohoda č. 22/05/054/21 (.pdf)
22/05/060/14Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 7 k dohode č. 22/05/060/14 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov24.03.202224.03.202225.03.2022-Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/960/14 (.pdf)
60/003/22Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvere22.03.202222.03.202222.03.2022-Zmluva 60/00/222 (.pdf)
22/05-054/8Úhrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby28.02.202228.02.202201.03.2022-Dohoda 22/05/054/8 (.pdf)
22/05/054/7Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti"25.02.202225.02.202226.02.2022-Dohoda 22/05/054/7 (.pdf)
22/05/060/14Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov25.02.202225.02.202226.02.2022-Dohoda 22/05/060/14 (.pdf)
-Andrea ČapkovičováZmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti19.02.202219.02.202219.02.2022-Zmluva - Andrea Čapkovičová (.pdf)
MSD_Šalgočka_01T-MAPY, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - mOBEC 2.002.02.202203.02.202204.02.2022240 EURZmluva T-MAPY, s.r.o. (.pdf)
00024478Ticket Service, s.r.o.Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov01.01.202201.01.202202.01.2022-Zmluva č. 00024478 (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 7 k zmluve č. 106/200901.01.202201.01.202202.01.2022-Dodatok č. 7 k zmluve č. 106/2009 (.pdf)

Zmluvy 2021

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2021:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSúbor zmluvy v pdf
-Mgr. Lenka KramolišováKúpno-predajná zmluva - pozemok "C" KN 77/43, LV č. 40021.12.202121.12.202122.12.2021Kúpno-predajná zmluva - Mgr. Kramolišová (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 9 k zmluve č. 4/200814.12.202114.12.202115.12.2021Dodatok č. 9 k Zmluve č. 4/2008 (.pdf)
DO/22/01791/022SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamDohoda o urovnaní08.12.202108.12.202108.12.2021Dohoda o urovnaní (.pdf)
-SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným prenosom a technickým prevedením08.12.202108.12.202108.12.2021Hromadná licenčná zmluva (.pdf)
-Jozef KotúčekZmluva o poskytovaní služieb (údržba miestnych komunikácií, vývoz odpadu, práca s nakladačom, vykonávanie služieb pri krízových a mimoriadnych situáciách)01.12.202101.12.202101.12.2021Zmluva o poskytovaní služieb - Jozef Kotúček (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Darovacia zmluva - peňažný dar na rozvoj kultúry a športu25.11.202129.11.202130.11.2021Darovacia zmluva - KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf
-Marián SopúchZmluva o poskytnutí služby - výroba vianočných dekorácií02.11.202102.11.202103.11.2021Zmluva - Marián Sopúch (.pdf)
21/05/010/21Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaAplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov02.11.202102.11.202103.11.2021Dohoda 21/05/010/21 (.pdf)
60/004/21Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvere - výška úveru 21 000 EUR26.10.202126.10.202127.10.2021Zmluva č. 60/004/21 (.pdf)
-ROVAMI s.r.o.Zmluva o zbere elektroodpadu26.10.202126.10.202127.10.2021Zmluva ROVAMI s.r.o. (.pdf)
21/05/010/18Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie pomoci v hmotnej núdzi formou menších obecných služieb pre obec, dobrovoľníckej činnosti a prác na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie13.10.202113.10.202113.10.2021Dohoda č. 21/05/010/18 (.pdf)
21/05/054/30Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby27.08.202127.08.202128.08.2021Dohoda č. 21/05/054/30 (.pdf)
-Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, SereďDodatok č. 1 k zmluve č. 09/DV/2020 o duálnom vzdelávaní25.08.202125.08.202126.08.2021Dodatok č. 1 k zmluve 09/DV/2020 (.pdf)
9600152000Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber12.08.202112.08.202113.08.2021Zmluva č. 9600152000 (.pdf)
5190057113Komunálna poisťovňa, a.s.Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu02.08.202102.08.202103.08.2021Zmluva č. 5190057113 (.pdf)
21/05/054/22Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 27.07.202127.07.202128.07.2021Dohoda 21/05/054/22 (.pdf)
2021/OBC/R/K/GA/0214Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie na projekt: Spoznaj svoju župu12.07.202112.07.202113.07.2021Zmluva 2021/OBC/R/K/GA/0214 (.pdf)
-ALATERE, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - zber, odvoz, skladovanie triedeného BRKO01.07.202101.07.202102.07.2021Zmluva o poskytovaní služieb (.pdf)
-Ružena MikulováZmluva o poskytnutí služby - Výroba medovníkov s motívom obce na obecné akcie01.07.202101.07.202102.07.2021Zmluva o poskytnutí služby - Ružena Mikulová (.pdf)
-Mária KlištincováDohoda o ukončení nájmu - odber elektrickej energie ku kamerovému systému28.06.202128.06.202129.06.2021Dohoda o ukončení nájmu (.pdf)
-JURA audit, s.r.o.Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - audit účtovnej závierky za rok 2020 10.06.202110.06.202111.06.2021Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - 2020 (.pdf)
-Veronika PráznovskáZmluva o poskytnutí služby - výroba darov na podujatie Uvítanie detí do života07.06.202107.06.202108.06.2021Zmluva o poskytnutí služby - Veronika Práznovská (.pdf)
-MVDr. Karol KaiglZmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat27.05.202127.05.202128.05.2021Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat - MVDr. Kaigl (.pdf)
-PKM Group s.r.o.Rámcová zmluva o dielo - úpravy parku pri Kostole30.04.202130.04.202101.05.2021Rámcová zmluva o dielo - PKM Group s.r.o. (.pdf)

Dohoda o splátkovom kalendári (.pdf)
1199001189Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM08.04.202108.04.202109.04.2021Poistná zmluva 1199001189 (.pdf)
21/05/060/57Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 202105.03.202106.03.202107.03.2021Dohoda 21/05/060/57 (.pdf)
1199001169Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM25.02.202125.02.202126.02.2021Poistná zmluva 1199001169 (.pdf)
-Natur-Pack, a.s.Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov16.02.202116.02.202117.02.2021Dodatok č. 4 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
1254ISG | DRS, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - zaistenie, preprava a odstránenie nebezpečného odpadu 21.01.202121.01.202122.01.2021Zmluva č. 1254 (.pdf)
1199000792Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM21.01.202121.01.202122.01.2021Poistná zmluva 1199000792 (.pdf)
-KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 8 k zmluve č. 4/200802.01.202102.01.202103.01.2021Dodatok č. 8 k zmluve č. 4/2008 (.pdf)