Internetová stránka obce Šalgočka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy 2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2017.

Číslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDruhá zmluvná stranaPredmetSúbor zmluvy v pdf
Zmluva o dielo30.11.2017SeProWorld s.r.o.Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci ŠalgočkaZmuva o dielo medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou SeProWorld s.r.o.
31/§ 52a/201723.11.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnostiDohoda 31/§ 52a/2017
5/2017/§ 54-ŠnZ23.11.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnenýchDohoda 5/2017/§ 54-ŠnZ
17/05/010/3021.11.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPomoc v hmotnej núdziDohoda 17/05/010/30
27/§52a/201730.10.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda 27/§52a/2017
Mandátna zmluva21.08.2017Ing. Michalom KotmanomVýkon technického dozoru objednávateľa a odborného poradenstvaMandátna zmluva medzi Obcou Šalgočka a Ing. Michalom Kotmanom
Z201736401_Z28.07.2017Lindák Rastislav - NILTEXDodávka záhradných kompostérov určených na zber a zhodnocovanie BRKOKúpna zmluva č Z201736401_Z
124/POD-11/1725.07.2017Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidiekuZmluva č.124/POD-11/17 medzi Obcou Šalgočka a Slovenskou agentúrou životného prostredia
23/06/201723.06.2017BETONMIX s.r.o.Vybudovanie chodníkov v obci Šalgočka I. a II. etapaZmluva o dielo 23/06/2017 BETONMIX s.r.o. (.pdf)
01.01.201715.06.2017Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.Vybudovanie chodníkov v obci Šalgočka I. a II. etapaZmluva o dielo 1/2017 medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.
Zmluva o spolupráci30.05.2017Komunálna poisťovňa a.s. - Vienna Insurance GroupZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa a.s. - Vienna Insurance Group (.pdf)
13/2017/§54-PZ29.05.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľaDohoda 13/2017/§54-PZ
Zmluva15.05.2017JURA Audit, s.r.o.Audítorské službyZmluva medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou JURA Audit, s.r.o. o poskytnutí audítorských služieb (.pdf)
6/§50j/ns/201727.03.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiDohoda 6/§50j/ns/2017
4/§50j/ns/201724.02.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanostiDohoda 4/§50j/ns/2017
Zmluva o dielo05.02.2017Galčík s.r.o.Opilovanie stromov pomocou horolezeckej technikyZmluva o dielo - Galčík s.r.o.
1/50NS 201730.01.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanostiDohoda č 1/50NS 2017

Zmluvy 2016

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2016.

Číslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDruhá zmluvná stranaPredmetSúbor zmluvy v pdf
351079420.12.2016Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke zemného plynuZmluva o združenej dodávke zemného plynu
31/2016/§5416.12.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľovDohoda č. 31/2016/§54
16/05/010/2929.10.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí hmotnej núdzeDohoda 16/05/010/29
Kúpna zmluva21.10.2016JLM Group, s.r.o.Kúpna zmluva - nehnuteľnosťKúpna zmluva medzi Obcou Šalgočka a JLM Group, s.r.o. (.pdf)
ZLP-2016-106715.10.2016DataCentrum Zmluva o pripojení k informačnému systému DEUSZmluva o pripojení k Dátovému centru obcí a miest (.pdf)
46a/ §52a/ 201626.09.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivačnej činnostiDohoda 46a/ §52a/ 2016
Zmluva19.08.2016BOMAT, s.r.o.Zmluva o zbere odpaduZmluva o zbere odpadu medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou BOMAT, s.r.o.
02-ŠT-IV/201622.06.2016Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu "Družobný deň obcí Šalgočka-Zemianske Sady-Pusté Sady"Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie "Družobný deň obcí Šalgočka-Zemianske Sady-Pusté Sady" (.pdf)
Zmluva o spolupráci17.06.2016Komunálna poisťovňa a.s. - Vienna Insurance GroupZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci
2016/030101.03.2016EPIC Partner a.s.Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci ŠalgočkaZmluva o dielo 2016/0301
18a/§52a/201629.02.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťDohoda 18a/§52a/2016
54/§51/201522.02.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok k dohode 54/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxeDodatok k dohode 54/§51/2015
Zmluva22.02.2016EPIC Partner a.s.Zmluva o manažmente verejného obstarávaniaZmluva medzi Obcou Šalgočka a EPIC Partners a.s. o manažmente verejného obstarávania (.pdf)
10/§52/2015-ŠR11.02.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnostiDodatok k dohode č. 10/§52/2015-ŠR
Zmluva o dielo29.01.2016EPIC Partner a.s.Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci ŠalgočkaZmluva o dielo medzi Obcou Šalgočka a EPIC Partners a.s. (.pdf)
9/2015/SÚC/TTSK15.01.2016Správa a údržba ciest TTSKNájom časti pozemkov - Chodníky I. a II. EtapaZmluva o nájme časti pozemkov medzi Obcou Šalgočka a Správou a údržbou ciest TTSK (.pdf)
Zmluva o budúcej zmluve14.01.2016Natur-Pack, a.s.Zmluva o budúcej zmluve - združené nakladanie s odpadmiZmluva o budúcej zmluve medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou Natur-Pack a.s. (.pdf)
46183307.01.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke elektrickej energieZmluva o dodávke elektrickej energie medzi Obcou Šalgočka a SPP, a.s. (.pdf)
46184007.01.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke elektrickej energieZmluva o dodávke elektirckej energie medzi Obcou Šalgočka a SPP, a.s. (.pdf)
46184307.01.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke elektrickej energieZmluva o dodávke elektirckej energie medzi Obcou Šalgočka a SPP, a.s. (.pdf)
5/2015/§54 ŠnZ07.01.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok k dohode 5-2015-§54Dodatok k dohode 5-2015-§54 medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta (.pdf)
Dodatok k zmluve02.01.2016Pavol HalandaDodatok k licenčnej zmluve softvéruDodatok k zmluve medzi Obcou Šalgočka a Pavlom Halandom (.pdf)