Internetová stránka obce Šalgočka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy 2015

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2015.

Číslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDruhá zmluvná stranaPredmetSúbor zmluvy v pdf
21/2015/§54-ŠNZ18.12.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZDohoda 21/2015/§54-ŠNZ (.pdf)
SE15nef_04505.11.2015Nadácia PontisZmluva o nefinančnom dare - vykonanie energetického auditu budovyZmluva medzi Obcou Šalgočka a Nadáciou Pontis o nefinančnom dare (.pdf)
5/2015/§54-ŠNZ28.10.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZDohoda 5/2015/§54-ŠNZ (.pdf)
10/§52/2015/ŠR27.10.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebDohoda 10/§52/2015/ŠR (.pdf)
60/003/201522.10.2015Prima Banka Slovensko, a.s.Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenkyDohoda medzi Obcou Šalgočka a Prima Banka Slovensko, a.s. o blankozmenke (.pdf)
60/003/201522.10.2015Prima Banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvereZmluva o úvere medzi Obcou Šalgočka a Prima Banka Slovensko, a.s. (.pdf)
-22.10.2015MAXNETWORK, s.r.o.Zmluva o úvereZmluva o úvere medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou Maxnetwork, s.r.o. (.pdf)
12149847721.10.2015ZSE Energia, a.s.Zmluva o pripojení odberného miestaZmluva č. 121498477 (.pdf)
12149847821.10.2015ZSE Energia, a.s.Zmluva o pripojení odberného miestaZmluva č. 121498478 Medzi Obcou Šalgočkou a spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. o pripojení odberného zariadenia (.pdf)
12149847921.10.2015ZSE Energia, a.s.Zmluva o pripojení odberného miestaZmluva č. 121498479 medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. o pripojení odberného zariadenia (.pdf)
24/201520.10.2015MAXNETWORK, s.r.o.Zmluva o poskytovaní technických služiebZmluva medzi Obcou Šalgočka a firmou Maxnetwork s.r.o. o technických službách (.pdf)
84a/§52a/201509.10.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaVykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej Dohoda 84a/§52a/2015 (.pdf)
54/§51/201508.10.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaVytvorenie podmienok na vykonávanie absolventskej praxe Dohoda 54/§51/2015 (.pdf)
-07.10.2015Cassis consult, s.r.o.Mandátna zmluvaMandátna zmluva medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou Cassis Consult, s.r.o. (.pdf)
-24.09.2015MAXNETWORK, s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 06/082015Dodatok 1 o zmluve o kamerovom systéme (.pdf)
-24.09.2015MAXNETWORK, s.r.o.Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 06/082015Dodatok 2 k zmluve o kamerovom systéme (.pdf)
00613932/342/201517.09.2015ALGAIL, s.r.o.Mandátna zmluvaMandátna zmluva medzi Obcou Šalgočka a spoločnoťou ALGAIL s.r.o. (.pdf)
-02.09.2015Coop Jednota Slovensko, spotrebné družstvoDarovacia zmluvaDarovacia zmluva medzi Obcou Šalgočka a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo (.pdf)
06/08201531.08.2015MAXNETWORK, s.r.o.Zmluva o dielo - vybudovanie kamerového systému v obci ŠalgočkaZmluva o dielo medzi Obcou Šalgočka a firmou Maxnetwork s.r.o. o kamerovom systéme (.pdf)
134/POD-ZKŽP1-11/1506.08.2015Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutie podpory z Environmentálneho fondu na odstránenie starej environmentálnej záťažeZmluva 134/POD-ZKŽP1-11/15 (.pdf)
-27.07.2015Prima Banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovanom účteZmluva o grantovom účte medzi Obcou Šalgočka a Prima Bankou (.pdf)
-27.07.2015MAXNETWORK, s.r.o.Zmluva o budúcej zmluve o poskytovaní technických služiebZmluva o budúcej zmluve s firmou Maxnetwork (.pdf)
OÚ-GA-OKR-2015/006625-2528.07.2015Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - okresný úrad GalantaZmluva o výpožičke materiálu civilnej ochranyZmluva o výpožičke CO materiálu medzi Obcou Šalgočka a Ministerstvom vnútra SR (.pdf)
28933-4/2015-GA09.07.2015Sociálna poisťovňaDohoda o poskytovaní údajovDohoda o poskytovaní údajov - Sociálna poisťovňa (.pdf)
43a/§52a/201526.06.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaVykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službaDohoda medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o príspevku na aktivačnú činnosť (.pdf)
06/201517.06.2015Agnesa BúsováMandátna zmluvaMandátna zmluva medzi Obcou Šalgočka a Agnesou Búšovou (.pdf)
-17.06.2015Agnesa BúsováDodatok č. 1 k mandátnej zmluve 06/2015Dodatok k mandátnej zmluve medzi Obcou Šalgočka a Agnesou Búsovou (.pdf)
5-ŠT-III/201502.06.2015Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie - 8. ročník dňa obcí Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté SadyZmluva medzi Obcou Šalgočka a Trnavským samosprávnym krajom o účelovej dotácii (.pdf)
Dodatok č. 128.05.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode 23a/§52a/2015Dodatok č. 1 k dohode 23a/§52a/2015 (.pdf)
-21.05.2015Prima Banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovanom účteZmluva medzi Obcou Šalgočka a Primabankou o grantovanom účte (.pdf)
-30.04.2015Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreDohoda o praxi študenta - Lukáš ŠkrinaDohoda o praxi študenta - Lukáš Škrina (.pdf)
23/§51/201527.04.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaZabezpečenie vykonávania podmienok absolventskej praxeDohoda 23/§51/2015 (.pdf)
6/§52/2015/ŠR20.04.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaVykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebDohoda 6/§52/2015/ŠR (.pdf)
-10.04.2015Mesto SereďDodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2003Dodatok č. 5 k zmluve o spoločnom úrade (.pdf)
2015/Vr/Obec_Šalgočka07.04.2015BOMAT, s.r.o.Zmluva o zbere odpaduZmluva 2015/Vr/Obec_Šalgočka (.pdf)
3/2015/§54-VZ27.03.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPoskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miestDohoda 3/2015/§54-VZ (.pdf)
23a/§52a/201520.03.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaVykonávanie aktivačne činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda 23a/§52a/2015 (.pdf)

Zmluvy 2014

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy zverejnené v roku 2014:

Číslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDruhá zmluvná stranaPredmetSúbor zmluvy v pdf
-19.12.2014SOMO - Peťovský JozefZmluva o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmiZmluva - BOZP 2015 (.pdf)
202946890118.12.2014Slovak Telekom, a.s.Poskytovanie telekomunikačných služiebZmluva 2029468901 (.pdf)
-18.12.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode 17/§52/2014/ŠRDodatok č. 1 k dohode 17/§52/2014/ŠR (.pdf)
-17.12.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode 67a/§52a/2014/ŠRDodatok č. 1 k dohode 67a/§52a/2014/ŠR (.pdf)
-17.12.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode 48a/§52a/2014/ŠRDodatok č. 1 k dohode 48a/§52a/2014/ŠR (.pdf)
26/TT/201404.12.2014Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad TrnavaPoskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminalityZmluva 26/TT/2014 (.pdf)
67a/§52a/2014/ŠR27.10.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaPríspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti Dohoda 67a/§52a/2014/ŠR (.pdf)
17/§52/2014/ŠR27.10.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaVykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebDohoda 17/§52/2014/ŠR (.pdf)
43/ZD2-11/1404.09.2014Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zelená dedinaZmluva 43/ZD2-11/14 (.pdf)
48a/§52a/2014/ŠR25.08.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaVykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda 48a/§52a/2014/ŠR (.pdf)
R_49/201423.07.2014IVeS - Organizácia pre informatizáciu verejnej správyZmluva o dielo - Dodávka softvéruZmluva o dielo medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou IVES (.pdf)
15/OŠTK/201402.07.2014Trnavský samosprávny krajPoskytnutie účelovej dotácie - Družobný deň obcí Šalgočka - Zemianske Sady - Pusté SadyZmluva o dotácii medzi Obcou Šalgočka a Trnavským samosprávnym krajom (.pdf)
-15.04.2014JURA Audit, s.r.o.Zmluva o auditovaní účtovnej závierky za rok 2013Zmluva medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou JURA audit, s.r.o. o auditovaní účtovnej závierky (.pdf)
21a/§52a/2014/ŠR25.03.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaVykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda 21a/§52a/2014/ŠR (.pdf)
8a/§52a/2014/VAOTP SR-329.01.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaVykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda8a/§52a/2014/VAOTP SR-3 (.pdf)
2a/§52a/2014/VAOTP SR-316.01.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaVykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda 2a/§52a/2014/VAOTP SR-3 (.pdf)
1/§52/2014/VAOTP SR-316.01.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaVykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebDohoda 1/§52/2014/VAOTP SR-3 (.pdf)
27071610.01.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrickej energieZmluva o dodávke elektriny - SPP (.pdf)