Zoznam faktúr 2021

Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2021:

Poradové čísloVariabilný symbolNázov partneraIČOPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhradySuma faktúry vr. DPH     
20210000010002021001Pavol Halanda40351467licencia orfeus02.01.202117.01.202118.01.202165
20210000020247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270tel.služby06.01.202120.01.202118.01.202113.3
20210000030000210072Exprestech s. r. o.,36719412internet 01/202101.01.202101.01.202113.01.202120.6
20210000040202100007JRK Slovensko, s. r. o.50530950služby ELWIS06.01.202120.01.202118.01.2021132
20210000050003510794SSE36403008plyn12.01.202115.12.20211177
20210000068600707693SPP35815256elektrina 01/202112.01.202108.02.202176
202100000700020210243MH36790095čítačka20.01.202103.02.202125
20210000080020210021CGE SYSTEMS50184652ochranné prostriedky-skrining COVID-1921.01.202104.02.2021147.78
20210000090020210001Ing.Miroslav Vesteg40215075geometr.plán22.01.202115.02.2021300
20210000100000032021Jozef Šípka44798199demont.vianočné osvetlenie a oprava25.01.202108.02.2021440.64
20210000110000012021Dušan Mesároš41591887maľovanie, znižov.stropov, zatepľ.21.01.202104.02.20212720
20210000120020210036CGE SYSTEMS50184652ochranné odevy-Skrining COVID-1928.01.202111.02.2021481.9
20210000130002021007ALPHAMED, s. r. o.47430036vitamíny pre zamestnancov29.01.202113.02.2021149.38
20210000148658802949SPP35815256elektrina TJ, DS01.02.202126.02.202176
20210000150002101124ISG/DRS,s.r.o.,31448933likvidácia odpadu-skrining Covid-1927.01.202109.02.202160.24
20210000160000082021Majtka Vincent30109361zimná údržba01/202128.01.202115.02.2021300
20210000170000212319Exprestech s. r. o.,36719412internet02/202101.02.202115.02.202120.6
20210000180000202101Radomíra Bártová76312534smuteční kytice02.02.202116.02.202130
202100001900020210393MH36790095konzultácia - OOÚ 202003.02.202117.02.202184
20210000200000152021EuroFram, s.r.o.26287415respitátory pre občanov02.02.202106.02.2021172.5
20210000210002143674Lindström, s. r. o.,35742364prenájom rohoží03.02.202105.03.202118.02
20210000220002101894SLOVGRAM17310598verejný rozhlas 202103.02.202124.02.202138.4
20210000236220210058KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644nádoby na kom.odpad02.02.202104.03.2021113.4
20210000246220210053KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644vývoz 120L nádob02.02.202104.03.2021212.88
20210000256120210033KOMPLEX - odpad. spoločnosť34100644uklad.odpadu01.02.202103.03.2021226.2
20210000268402789621SPP35815256elektina04.02.202102.03.2021154.88
20210000278402789622SPP35815256elektrina04.02.202102.03.2021246.26
20210000280202100063JRK Slovensko, s. r. o.50530950služby ELWIS 2/202106.02.202120.02.2021132
20210000290247749112Orange Slovensko,a.s.,35697270tel.služby05.02.202120.02.202113.36
20210000308276967107Slovak Telekom a.s.,35763469tel.služby01.02.202118.02.202120.48
20210000310080771437O2 Slovakia, s. r. o.,35848863SMS,MMS08.02.202122.02.20215
20210000320002102067ISG/DRS,s.r.o.,31448933likvidácia odpadu-skrining Covid-1908.02.202122.02.202176.08
20210000330002102179ISG/DRS,s.r.o.,31448933likvidácia odpadu-skrining Covid-1917.02.202103.03.20216.48
20210000340921001177Wolters Kluwer SR s.r.o.31348262e-kniha, susedské spory v obci 218.02.202104.03.202122.41
20210000350921001178Wolters Kluwer SR s.r.o.31348262e-kniha, susedské spory v obci 218.02.202104.03.202121.29
20210000362120101768InterNETmania SK s.r.o.50462164tonery23.02.202109.03.2021165.6

Zmluvy 2021

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2021:

Číslo zmluvy (dohody)Druhá zmluvná stranaPredmetDátum uzavretiaDátum zverejneniaSúbor zmluvy v pdf
1199001189Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM08.04.202108.04.2021Poistná zmluva 1199001189 (.pdf)
21/05/060/57Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 202105.03.202106.03.2021Dohoda 21/05/060/57 (.pdf)
1199001169Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM25.02.202125.02.2021Poistná zmluva 1199001169 (.pdf)
-Natur-Pack, a.s.Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov16.02.202116.02.2021Dodatok č. 4 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
1254ISG | DRS, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - zaistenie, preprava a odstránenie nebezpečného odpadu 21.01.202121.01.2021Zmluva č. 1254 (.pdf)
1199000792Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - PZP na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - MOM21.01.202121.01.2021Poistná zmluva 1199000792 (.pdf)

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Šalgočka zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 3/2020 – zmena sadzby poplatku na rok 2021, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/0219 všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

Čítať ďalej

Rozpočet obce na roky 2021 – 2023

Obec Šalgočka zverejňuje rozpočet obce na roky 2021 – 2023.

Schválený rozpočet obce Šalgočka na roky 2021-2023 – časť príjmy (.pdf)
Schválený rozpočet obce Šalgočka na roky 2021-2023 – časť výdavky (.pdf)

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 31.12.2020

Obec Šalgočka zverejňuje Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ktorá nadobúda platnosť 1. januára 2021.

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky sa podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 1. cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,
 2. 2.cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 3. cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 5. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 6. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 9. cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 10. cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
 11. cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 12. pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť
 13. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 14. cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020,
 15. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 16. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 17. cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
 18. cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať,
 19. osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – 31.12.2020 – úplné znenie (.pdf)