Farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021.

Čítať ďalej

PF 2021

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne, radosť, pokoj, dobrú vôľu nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku nech Vám stojí popri boku.

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku 2021 želá starostka obce Helena Mesárošová, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu Šalgočka.

 

Farské oznamy od 21. do 27. decembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 21. do 27. decembra 2020.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 14. do 20. decembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. decembra 2020.

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.12.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.12.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh VZN o odpadoch – cena za vývoz TKO
 4. Návrh VZN o miestnych poplatkoch
 5. Stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF na rok 2020
 6. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, 2022, 2023
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a prerokovanie výhľadového rozpočtu na rok 2022, 2023
 8. Plán kontrolných činností na 1. polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenie k 30. 11. 2020
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.12.2020 (.pdf)

Zriadenie nového bezplatného odberného miesta v Seredi

Od 9. decembra 2020 majú občania možnosť využiť novozriadené bezplatné odberné miesto a dať sa otestovať antigénovým testom na ochorenie COVID-19. Zriadené je vo vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici. Od 10. decembra 2020 prebieha testovanie počas pracovných dní (pondelok – piatok) od 10.00 do 12.00 hod. a od 12:45 do 18:00 hod. Testovanie prebieha v poradí, v akom záujemcovia prichádzajú na odberné miesto. Na testovanie nie je možné sa objednať.