Uzavretie Obecného úradu Šalgočka pre verejnosť do 07.02.2021

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že z dôvodu pokračujúcich protipandemických opatrení a nariadeného zákazu vychádzania bude do 7. februára 2021 pre verejnosť uzavretý. Prosíme občanov, aby svoju agendu s Obecným úradom vybavovali počas úradných hodín e-mailom: obecnyurad@salgocka.sk alebo telefonicky: obecný úrad: 031/786 1105, 0904 761 105, starostka obce: 0915 890 154.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Šalgočka – 23.01.2021

Máme za sebou prvé skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy”, ktoré v našej obci prebiehalo 23. januára 2021 a ktoré sme tento krát zrealizovali výhradne vo vlastnej réžii. Z celkového počtu 254 testov bol iba jeden pozitívny. Sme veľmi radi, že sa nám osvedčil objednávací systém na konkrétny čas a že testovanie tak prebiehalo pokojne a bez dlhého čakania. Zo srdca ďakujeme celému odberovému tímu, bez ktorého by sme testovanie nemohli zrealizovať. Ďakujeme aj Vám, našim občanom, ktorí sa v tejto neľahkej dobe prišli otestovať. V prípade, že skríningové testovanie bude v našom okrese pokračovať aj v ďalších kolách, Vás budeme včas informovať. Pripomíname, že aj naďalej je potrebné dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia, aby sme si tento dobrý výsledok udržali. Ďakujeme!

Pokyny k skríningovému testovaniu “Zachráňme spolu životy” v obci Šalgočka – 23.01.2021

Obecný úrad oznamuje, že skríningové testovanie „Zachráňme spolu životy“ bude v sobotu 23.01.2021 v čase od 07.00 hod do 18.00 hod. Posledný odber bude realizovaný o 17.30 hod. Prestávka na obed bude od 12.00 hod do 13.00 hod.

Nakoľko máme ešte voľné miesta, môžu sa prihlásiť i občania z okolitých dedín a objednať sa na konkrétny čas na tel. č. 0904761105 dnes 22.01.2021 do 18.00 hod.

 • Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz a mať pripravené svoje telefónne číslo.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov.
 • Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdané Potvrdenie  o vykonaní testu.
 • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • Počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka.

Na základe Vyhlášky č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa boli výnimky zo zákazu vychádzania bez negatívneho antigénového testu rozšírené o:

 • onkologických pacientov
 • ľudí so závažnou poruchou autistického spektra a s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • ľudí, ktorí sú v čase skríningového testovania od 18. do 26. januára 2021 v izolácii alebo na PN,
 • deti do 10 rokov veku
 • ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú doklad o prekonaní choroby nie starší ako 3 mesiace
 • ľudí, ktorí vedia preukázať, že ochorenie COVID-19 im bolo diagnostikované v čase od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021
 • ľudí, ktorí boli zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od druhého očkovania uplynulo aspoň 14 dní
 • žiakov nultého, prvého až štvrtého ročníka základnej školy,
 • žiakov základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch
 • vstup dieťaťa alebo žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vyhláška č. 13 a 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – úplné znenie (.pdf)

Objednávanie na skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy”

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že z dôvodu organizačných zmien bude v sobotu 23. januára 2021 mobilné odberové miesto otvorené v čase od 07.00 hod do 18.00 hod. Posledný odber bude realizovaný o 17.30 hod. Aby sa občania vyhli čakaniu v dlhých radoch, týmto Vás žiadame o telefonické objednanie na konkrétny čas. Objednávať sa môžete už od dnes 20. januára 2021 do piatku 22. januára 2021 do 12.00 hod. na tel. č. 031 786 1105 alebo na mobilné číslo 0904 761 105 do 18.00 hod. Jeden rodinný príslušník môže prihlásiť viac členov. Prosíme občanov, aby si pred príchodom na odberné miesto pripravili občiansky preukaz a svoje telefónne číslo.

Mobilné odberové miesto na skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy”

Obecný úrad Šalgočka oznamuje že, mobilné odberové miesto pre skríningové testovanie „Zachráňme spolu životy“ je zriadené v Kultúrnom dome. Testovať sa bude v sobotu 23. januára 2021 od 8:00 do 20:00 hodiny. Testovanie je určené prednostne pre občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci Šalgočka. Ďalšie informácie k skríningovému testovaniu budú zverejnené v nasledujúcich dňoch.

Parte – Marián Rojíček

Hlboko zarmútená rodina Rojíčková oznamujeme všetkým priateľom a známym smutnú správu, že nás navždy opustil rodák zo Šalgočky pán Marián Rojíček. Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe v stredu 13. januára 2021 vo veku 78 rokov. ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude v piatok 15. januára 2021 o 13:00 hodine v obradnej miestnosti na cintoríne v Českom Krumlově.

Prestalo tĺcť srdce Tvoje unavené, nebolo z ocele, nebolo z kameňa. Bolesťou unavené prestalo byť, nebolo lieku, s ktorým mohlo žiť.