Pozvánka na Deň dobrovoľníctva v obci Šalgočka 2024

Občianske združenie „Appelovci“ Šalgočka Vás srdečne pozýva na Deň dobrovoľníctva v obci Šalgočka 2024 v rámci 16. ročníka Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa bude konať v pondelok 27. mája 2024 o 9:00 hod.

Stretnutie účastníkov bude v parku Appelovcov pod kostolom. Náradie aj ochranné pomôcky budú pripravené. Treba prísť s dobrou náladou. Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a s ich zverejnením na sociálnych sieťach OZ „Appelovci“ Šalgočka.

 

Prispejte na vznešený cieľ v rámci Dňa narcisov 2024

Liga proti rakovine prosí občanov, aby sa opäť zapojili do dlhoročnej aktivity v boji proti zákernému ochoreniu v rámci Dňa narcisov 2024, ktorý bude tento rok 18. apríla. Liga zároveň upozorňuje aj na podvodných zberačov finančných darov. Z toho dôvodu je možné od 14. do 21. apríla 2024 bezpečne prispieť aj zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 (cena je 3€) alebo prevodom na účet SK 09 0900 0000 0054 5454 5454.

Otvorenie predajne Coop Jednota v Šalgočke

Vo štvrtok 11. apríla 2024 bola po takmer dvoch rokoch v našej obci otvorená predajňa Coop Jednota. Naši občania teda môžu opäť nakupovať v blízkosti svojich domovov bez nutnosti cestovať do vedľajších obcí. Predajňa bude otvorená v čase od 6:00 do 12:00, v sobotu v čase od 6:00 do 11:00. Novinkou je možnosť využiť samoobslužnú pokladňu, v ktorej je možné platiť iba platobnou kartou.

Pozvánka na Súťaž vo varení guláša 2024

Obec Šalgočka pozýva všetkých občanov na Súťaž vo varení guláša – „Varí, pečie celá rodina, varí, pečie celá dedina“, ktorá sa bude konať v sobotu 27. apríla 2024 od 12.00 hod. Program popoludnia:

  • 11.30 registrácia účastníkov pri obecnom úrade
  • 12.00 začiatok súťaže
  • 15.00 prezentácia receptov a ochutnávka tradičných pokrmov našich starých mám

Do súťaže vo varení guláša sa môžu prihlásiť trojčlenné družstvá najneskôr do utorka 23. 4. 2024. Je potrebné, aby si zabezpečili kotlík na varenie minimálne 10 l gulášu, varechu, naberačku, mäso, všetky suroviny a hlavne dobrú náladu. Obec zabezpečí drevo na kúrenie, chlieb, misky na guláš a lyžičky.

Šikovné gazdinky sa môžu zapojiť do súťaže s prezentáciou receptov tradičných pokrmov našich starých mám a malou ochutnávkou zhotovených pokrmov, koláčov, buchiet, langošov, zákuskov a iných už zabudnutých dobrôt. Do súťaže sa môžete prihlásiť do utorka 23. 4. 2024.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Šalgočka.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 22.04.2024

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.04.2024 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.: Šalgočka č. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 151, 189, 518, 518/8, 518/31, 522/18, 522/19, 522/20, 522/22.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorý budú voliť  vo voľbách Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú 8. júna 2024 mimo svojho trvalého bydliska môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • elektronicky a listinne najneskôr do 22. mája 2024. Listinná žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená.
  • osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna 2024).
  • e – mailom: obecnyurad@salgocka.sk
  • poštou alebo osobne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135.