Pozvánka na Deň detí a Deň rodiny 2022

Obec Šalgočka srdečne pozýva všetkých malých aj veľkých na Deň detí a Deň rodiny 2022, ktorý sa bude konať 28. mája 2022 o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku v Šalgočke. Pesničkovo – zábavný koncert pre najmenších divákov zahrá speváčka Simsalala.

Okrem koncertu budú pripravené:

 • nafukovacie atrakcie
 • tvorivé hlinené a korálové dielničky
 • maľovanie na tvár
 • súťaže pre rodičov
 • penový kúpeľ od hasičov

Na Deň detí a Deň rodiny si prineste:

 • deku na sedenie a na piknik v tráve
 • uterák, pripadne náhradné oblečenie
 • dobrú náladu!

Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí dávate súhlas na zverejnenie fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka

Podvody na senioroch – rôzne životné situácie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov, že v poslednej dobe boli opäť zaznamenané nové spôsoby podvodov najmä na starších občanov, ktoré sa snažia zneužiť rôzne životné situácie:

 • Podvodník seniorovi zavolá a predstaví sa ako pracovník pošty. Uvedie, že seniorovi doručí balík, aby si pripravil peniaze na zaplatenie.
 • Podvodník sa predstaví ako pracovník banky a tvrdí, že seniorovi z banky niekto neoprávnene previedol peniaze z účtu. Na ich vrátenie požiada seniora o poskytnutie údajov jeho bankomatovej karty.
 • Podvodník sa predstaví ako policajt a seniora upozorní, že má informáciu o tom, že ho idú práve teraz vykradnúť. Počas hovoru sa dotazuje, či má senior doma nejaké peniaze alebo cennosti a dáva mu inštrukcie, ako má ďalej postupovať, napríklad ich má vyhodiť von oknom, kde už bude čakať údajný policajt.

Podvodníci často volajú v nočných hodinách. Polícia preto opätovne vyzýva najmä starších občanov, aby cudzie telefónne čísla nezdvíhali. V prípade, ak hovor príjmu, aby pri podozrení na podvod hovor čo najskôr ukončili a neposkytovali bližšie informácie o rodine, peniazoch ani ďalšie citlivé údaje, ktoré by podvodníci následne mohli zneužiť. Informácie je potrebné vždy preverovať a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158.

Zápis detí do MŠ Zemianske Sady – školský rok 2022/2023

Riaditeľka Základnej školy s Materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem o prihlásenie svojho dieťaťa do Materskej školy v školskom roku 2022/2023, že zápis sa uskutoční v dňoch 2. až 6. mája 2022 v budove Materskej školy v čase od 08.00 – 15.00 hod. Rodičia si môžu vyzdvihnúť žiadosť o prijatie v budove MŠ, alebo si ju môžu stiahnuť na internetovej  stránke školy.

Pozvánka na Súťaž vo varení guláša a Stavanie Mája 2022

Obec Šalgočka Vás pozýva na tradičnú súťaž vo varení kotlíkového guláša, ochutnávku tradičných dedinských koláčov a pokrmov a stavanie „ MÁJA“, ktoré sa budú konať v sobotu 30. apríla 2022 od 14:00. 

Registrácia účastníkov varenia guláša bude o 13:30 hod. pri Obecnom úrade. Do súťaže sa môžu prihlásiť trojčlenné družstvá do 29. 4. 2022 u starostky obce. Je potrebné, aby si zabezpečili kotlík na varenie minimálne 10 l guláša, varechu, naberačku, mäso, všetky suroviny a hlavne dobrú náladu :-). Variť sa bude od 14:00 do 16:30. Obec zabezpečí drevo na kúrenie, chlieb, misky na guláš, lyžičky.

Šikovné gazdinky sa môžu zapojiť do súťaže s prezentáciou receptov a malou ochutnávkou zhotovených pokrmov, koláčov, buchiet, langošov, lokší, zákuskov a iných už zabudnutých dobrôt, ktoré treba priniesť do 16:00 hodiny na Obecný úrad. Do súťaže receptov sa môžete prihlásiť do 29. 4. 2022 u starostky obce.

O 17:00 bude stavanie „MÁJA“, vyhodnotenie gulášov, pokrmov, koláčov a voľná zábava.

Varí, pečie celá rodina, varí, pečie celá dedina!

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka

 

 

 

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva výskytu požiaru – 14.04.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 14.04.2022 o 12:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

 1.  vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 3. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 4. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Otvorenie nového notárskeho úradu v Seredi

Notárka JUDr. Zuzana Vrtíková oznamuje občanom, že dňom 4. apríla 2022 bol otvorený nový notársky úrad so sídlom Parková 2889/8, 926 01 Sereď. Úradné hodiny:

Pondelok: 08:00 – 16:00

Utorok: 08:00 – 16:00

Streda: 08:00 – 16:00

Štvrtok: 08:00 – 16:00

Piatok: 08:00 – 15:00

po dohode aj mimo úradných hodín.