Mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v obci Šalgočka

Obec Šalgočka v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pripravujú mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovať sa bude vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Termín očkovania prebehne po potvrdení koordinátorom očkovania v priestoroch Obecného úradu Šalgočka.

Očkovanie je určené pre osoby nad 60 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Šalgočka, osoby mladšie ako 60 rokov so závažnými chronickými ochoreniami, držiteľov preukazov ZŤP a invalidných dôchodcov so sprievodom. V prípade osôb, ktoré sú trvalo imobilné, očkovanie prebehne v ich domácnosti.

Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť do piatka 14.05.2021 prostredníctvom emailu obecnyurad@salgocka.sk alebo na telefónnych číslach Obecného úradu 031/786 1105, 0904 761 105.

Obecný úrad Šalgočka záujemcov nahlási Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý obci následne pridelí termín očkovania. Termín očkovania bude prihláseným občanom oznámený v dostatočnom predstihu. Preočkovanie druhou dávkou bude taktiež prebiehať v našej obci. V prípade zmien Vás budeme informovať.

Asistované sčítanie obyvateľov – 03.05. – 13.06.2021

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že v čase od 3. mája do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Asistované sčítanie je určené pre všetkých obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky do 31. marca 2021. Na splnenie zákonnej povinnosti je k dispozícii kontaktné miesto na adrese:

Obecný úrad Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

 • Pondelok – piatok: od 8:00 do 15:00

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, môžete požiadať o mobilného asistenta na telefónnych číslach Obecného úradu: 031/786 1105, 0904 761 105.

Upozornenie! Asistované sčítanie realizujú výhradne zamestnanci Obecného úradu Šalgočka! Prosíme všetkých občanov, aby si dávali pozor na osoby, ktoré by asistované sčítanie mohli zneužiť a aby upozornili najmä starších občanov vo svojom okolí. 

Viac informácií k asistovanému sčítaniu môžete získať na Obecnom úrade Šalgočka alebo na www.scitanie.sk .

Spoločné skríningové testovanie obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 24.04.2021

Obec Pusté Sady organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Testovanie bude prebiehať v Športovom areáli Pusté Sady v sobotu 24. apríla 2021 v čase od 7:00 do 15:00. Pokyny k testovaniu:

 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – respirátor FFP2 a mať ho nasadený počas pobytu v areáli, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 10:00 – Obec Pusté Sady
 • 10:00 – 11:45 – Obec Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 13:40 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
 • 13:40 – 14:20 – Zemianske Sady Stredná ulica
 • 14:20 – 15:00 – Zemianske Sady Horná ulica

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 19.04.2021

Obec Šalgočka zverejňuje Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 • k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí
 • k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vyhlášky nadobúdajú účinnosť 19. apríla 2021. Najdôležitejšie opatrenia:

 • Pravidlá nosenia rúšok a respirátorov – v exteriéri nie je povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty, ak sú osoby od seba vzdialené najmenej 5 metrov. V interiéri môžu žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci mať počas vyučovania namiesto respirátora rúško. 
 • Pobyt v prírode je povolený aj mimo okresu (s testom)
 • Bohoslužby – počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; Vstup do kostola je možný iba s respirátorom a je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia. 
 • Otvorené obchody a služby (max 1 osoba/15m2 + test)
 • Otvorené hotely (max 2 osoby v spoločnej domácnosti na izbu + test)
 • Odporúčaný home-office
 • Otvorené plavárne (max 6 osôb + test)
 • Otvorené múzeá, ZOO, botanické záhrady (max 1 osoba/15m2 + test)
 • Otvorené knižnice (spoločné čítanie do 6 osôb)

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf)
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (.pdf)

Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 10.04.2021

V sobotu 10. apríla 2021 sa v Kultúrnom dome Šalgočka konalo ďalšie kolo spoločného skríningového testovania obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Počas popoludnia sa prišlo otestovať 838 občanov, pozitívny výsledok mali 4 testy.

Ďakujeme celému odberovému tímu za vykonané testy a občanom všetkých troch obcí, ktorí sa prišli otestovať. Odberový tím ďakuje pánovi Marošovi Nemečkovi z baru Marco za skvelú večeru, Darinke Košťanyovej za vynikajúce pagáčiky a ďalším občanom za darované sladké pochúťky. Vzhľadom na narastajúci počet pozitívnych testov prosíme všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali všetky platné protipandemické opatrenia. O vývoji situácie a ďalších testovaniach vás budeme informovať.

Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 10.04.2021

Obec Šalgočka organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Testovanie na COVID-19 bude prebiehať v Kultúrnom dome Šalgočka v sobotu 10. apríla 2021 v čase od 13:00 hod. do 19:30 hod.

 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom, alebo občania bývajúci v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – respirátor FFP2, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady – Hlavná ulica + Kráčiny
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady – Stredná ulica
 • 15:00 – 15:30 – Zemianske Sady – Horná ulica
 • Prestávka od 15:40 do 16:00
 • 16:00 –18:00 – Pusté Sady
 • 18:00 – 19:30 – Šalgočka – netreba sa objednávať