Voľby do NR SR 2020 – Vydanie hlasovacieho preukazu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorý budú voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 mimo svojho trvalého bydliska môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 16.12.2019

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2019 o 15:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Dodatok k VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
 4. Schválenie zmluvy – účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou s obcou Zbyslavice
 5. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
 6. Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021, 2022
 7. Návrh plánu kontrolných činností na I. polrok 2020
 8. Rôzne
 9. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 16.12.2019 (.pdf)

Voľby do NR SR 2020 – Delegovanie člena a náhradníka volebnej komisie

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a  hnutiam, že  oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 si môžu zasielať:

 • e – mailom: obecnyurad@salgocka.sk
 • poštou alebo osobne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135.

Obec Šalgočka pre voľby do okrskovej volebnej komisie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky na rok 2020:

 • zriadila 1 volebný okrsok
 • volebnú miestnosť, ktorá bude v Kultúrnom dome Šalgočka 135.

Pozvánka na prednášku Nevyhadzujme peniaze na skládku

Vážení spoluobčania, obecný úrad Šalgočka Vás pozýva na besedu spojenú s informačnou prednáškou na tému: NEVYHADZUJME PENIAZE NA SKLÁDKU, zavedenie evidenčného systému odpadov ELWIS v našej obci. Stretnutie je určené pre všetkých obyvateľov obce Šalgočka. Cieľom je oboznámenie občanov so zavedeným systémom evidencie odpadov v súvislosti s problematikou triedenia odpadov a zvyšovaním miery triedenia v našej samospráve. Prednáška sa uskutoční v stredu 11.12.2019 o 18:00 v Kultúrnom dome v Šalgočke. Program:

 • Ako ovplyvní zmena zákona o odpadoch stav odpadového hospodárstva v našej obci
 • Prečo sme sa rozhodli zaviesť evidenciu odpadu
 • Ako bude fungovať evidencia odpadu v praxi a čo prinesie občanom
 • Aké sú naše spoločné ciele do budúcna
 • Diskusia

Besedu organizujeme v spolupráci so spoločnosťou JRK Slovensko, ktorá evidenčný systém v našej obci zavádza.Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Jeseň života – báseň Antona Košťanyho

Obec Šalgočka zverejňuje báseň nášho obyvateľa Antona Košťanyho, ktorú napísal pri príležitosti každoročného posedenia dôchodcov a rodákov z obce Šalgočka. Báseň bola prezentovaná počas posedenia dôchodcov, ktoré sa konalo 27. novembra 2019.

Jeseň života – Anton Košťany (.pdf)

Pozvánka na Mikulášske popoludnie v Šalgočke 2019

Obecný úrad Šalgočka Vás pozýva na Mikulášske popoludnie v Šalgočke, ktoré sa bude konať vo štvrtok 5. decembra 2019 od 17:00 v Kultúrnom dome.

Čakanie na Mikuláša nám prídu spríjemniť rozprávkové postavičky Mickey a Minnie s ktorými sa trošku pozabávame. Mikuláš k nám zavíta okolo 17:45 hod.

Pripravený je mikulášsky punč, koláčiky a vianočná výstavka kvetinárky Katky Popelkovej z Paty na inšpiráciu k nadchádzajúcim vianočným sviatkom.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas na zverejnenie fotografií na obecnej stránke www.salgocka.sk