Zverejnenie zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí – 10. november 2018

Obec Šalgočka zverejňuje zoznamy zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva pre Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018.

Kandidáti na starostu obce pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (.pdf)

Kandidáti na poslancov do Obecného zastupiteľstva pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (.pdf)

 

Pozvánka na súťaž Oko Dolného Považia 2018

Obec Siladice si Vás dovoľuje pozvať k účasti na štvrtom ročníku Fotografickej súťaže OKO DOLNÉHO POVAŽIA. Téma pre rok 2018 nesie názov “PRED PLOTOM ZA PLOTOM”

PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ

 Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia DOLNÉHO POVAŽIA. Téma v sebe ukrýva množstvo interpretačných možností, očakávania z odhalenia a spoznávania krás a zaujímavých miest Dolného Považia. Úlohou súťažiacich je zachytenie života na Dolnom Považí, jeho krás, tajomstiev a príbehu odohrávajúceho sa pred aj za každým plotom.

Súťaž je vyhlásená pre občanov žijúcich v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany, Galanta.

Fotografická súťaž s názvom „Pred plotom, za plotom“ je jednorazová a každý účastník sa jej môže zúčastniť maximálne so šiestimi fotografiami.

Adresa: Obec Siladice, Siladice 232, 920 52 Siladice
Uzávierka súťaže: 01.10.2018
Výber víťazných prác: do 10.10.2018
Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom: 14.10.2018 v KD Siladice
Výstava fotografií v KD Siladice potrvá do: 28.10.2018
Kontakt: Róbert Repka, 0911 554 644, mail.: starosta@siladice.sk

Oko Dolného Považia 2018 – Propozície a pravidlá – plné znenie (.pdf)

Menovací dekrét – zapisovateľka MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa §19 ods. 5 v spojení s §169 ods. 6 zákona vymenúva starostka obce Helena Mesárošová pani Petru Žakovú, bytom Šalgočka 150 do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Obci Šalgočka, vo volebnom obvode č. 1 pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018.

Menovací dekrét – zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – Petra Žaková (.pdf)

Doručovanie delegačných listín za člena a náhradníka MVK

Obec Šalgočka v zastúpení starostkou obce Helenou Mesárošovou oznamuje, že delegačné listiny za člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 v pracovnom čase sa doručujú:

  • osobne alebo poštou na Obec Šalgočka – Šalgočka 135 od 8:00 do 15:00 hod.
  • emailom: obecnyurad@salgocka.sk
  • po pracovnej dobe na adresu Petra Žaková, 925 54 Šalgočka č. 150, tel. kontakt: 0948 681 255

Rozpis zápasov TJ Poľnohospodár Šalgočka – Jeseň 2018 a Jar 2019

TJ Poľnohospodár Šalgočka zverejňuje rozpis zápasov pre obdobie Jeseň 2018 a Jar 2019.

Čítať ďalej

Informácie pre voliča – voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Čítať ďalej