Pozvánka na Burzu oblečenia a hračiek 2021

Obec Šalgočka Vás pozýva na Burzu oblečenia a hračiek, ktorá sa bude konať od 20. do 24. septembra 2021 od 8:00 do 15:00 v Kultúrnom dome v Šalgočke.

Z burzy si zdarma môžete odniesť oblečenie, hračky a dať im druhú šancu slúžiť.

Pozvánka na futbalový zápas TJ Starí páni Šalgočka : OŠK Lehota

Telovýchovná Jednota Starí páni Šalgočka pozýva svojich priaznivcov na majstrovský futbalový zápas proti OŠK Lehota, ktorý sa odohrá v stredu 15. septembra 2021 o 16:30 hod. na futbalovom ihrisku v Šalgočke.

Upozornenie na podvodné konanie – falošné telefonáty

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante dáva do pozornosti opakované prípady podvodov, v ktorých sa páchateľ vydáva za policajta menom Juhos/Juhas, ktorý seniora upozorní, že jeho peniaze na účte sú ohrozené a je potrebné previesť ich na iný “bezpečný” účet.

Falošný policajt seniorovi vysvetlí, že mu bude volať kompetentná osoba (napríklad riaditeľ), ktorá mu zadá číslo účtu, na ktorý má senior bezodkladne previesť peniaze.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje, že sa jedná o ďalší spôsob, ktorým chcú podvodníci pripraviť staršie osoby o úspory. Telefonujú zvyčajne z utajeného čísla alebo z čísla s predvoľbou Českej republiky.

Pozvánka na poznávací výlet do okresu Skalica

Obec Šalgočka Vás pozýva na poznávací výlet do okresu Skalica, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. septembra 2021. Trasa výletu: Holíč – Skalica – Kopčany. Odchod autobusu je o 8:00 hod. od autobusovej zastávky. Predpokladaný príchod o 17:00 hod. Cena výletu je 4€ na osobu.

Prihlásiť sa môžete do piatku 10. septembra 2021 na Obecnom úrade Šalgočka alebo u starostky obce.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 06.09.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v obvode okresu Galanta od 06. 09. 2021.

Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta oznamuje, že Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky na základe rozšírenia Afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území Slovenskej republiky s účinnosťou od 03.08.2021 až do odvolania nariaďuje mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území Slovenskej republiky.

Opatrenia sa týkajú:

  • Užívateľov poľovných revírov v oblastiach nezaradených v časti I, II, III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605.
  • Užívateľov poľovných revírov v poľovných revíroch zaradených v nárazníkovej zóne a v reštrikčnom pásme I podľa časti I prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605.
  • Užívateľov poľovných revírov v oblastiach zaradených v reštrikčných pásmach podľa časti II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605.
  • Chovateľov ošípaných (komerčné farmy a drobnochovy/nekomerčné chovy).
  • Súkromných veterinárnych lekárov.

Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných – úplné znenie opatrení (.pdf)