Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Čítať ďalej

Uznesenie Vlády SR 645/2020 – zákaz zhromažďovania

Obec Šalgočka zverejňuje Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020.

Vláda zakazuje s účinnosťouod13.októbra2020v rámci vyhláseného núdzového stavupodľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov schváleného uznesením vlády Slovenskej republikyč. 587 z 30.septembra2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti,podľa čl. 5ods. 3 písm. h)ústavného zákonač. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 645 zo dňa 12. októbra 2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2020. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
  4. Dopad koronakrízy na rozpočet obce – návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR
  5. Rozpočtové opatrenie k 31. 08. 2020
  6. Žiadosť p. Zuzany Opltovej zo Zemianskych Sadov o právo prechodu a uloženie energetických sieti na parcele E číslo 524/1.
  7. Rôzne
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020 (.pdf)

Farské oznamy od 5. do 11. októbra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. októbra 2020.

Čítať ďalej

Organizácia hodových slávností 2020 v Šalgočke

Hodová slávnosť  v našej obci bude v nedeľu 18. októbra 2020. V miestnom parku pod kostolom a pri soche Sv. Žigmunda budú naaranžované jesenné výstavy tekvíc, šarkanov a rôznych jesenných dekorácií.  Do tejto výstavy sa môžu zapojiť deti, rodičia, starí rodičia.  Z dôvodu druhej vlny pandémie COVID-19 sa tradičná Šarkaniáda tento rok neuskutoční.

Obecné zastupiteľstvo a starostka obce opäť vyhlasujú súťaž „Hodová jesenná výzdoba priedomí“. Prosíme občanov, aby si k slávnosti hodov do soboty 17. októbra 2020 vyzdobili svoje priedomia jesennými dekoráciami, ktoré budú následne nafotené a vyhodnotené. Týmito Vašimi originálnymi dielkami spestríte a spríjemníte hodovú atmosféru v obci za čo Vám vopred ďakujeme.

Veríme, že aj  návštevníci hodovej slávnosti v našej obci si touto krásou potešia  svoje oči i dušu.

Zároveň starostka obce prosí občanov, ktorí majú zvyšné tekvice, repu, kukuricu, kapustu, kaleráb, jablká, hrušky a iné záhradné produkty – môžu ich poskytnúť na výstavku do miestnych parkov po dohode so starostkou obce. 

 

Pozdrav od rodáka Augustína Sobotoviča z Lenory

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje pozdrav od rodáka Augustína Sobotoviča zo šumavskej Lenory:

Vážení občania Šalgočky, Vážení rodáci,

Ako spomienku na Vaše zájazdy na Šumavu a ku lenorské peci Vám posielam články z „Vítaného hosta“ na Šumave. Prajem Vám krásne babie leto bez koronavírusu.

S pozdravom

Augustín Sobotovič

Pozdrav a článok od rodáka Augustína Sobotoviča – október 2020 (.pdf)