Uznesenie Vlády SR 645/2020 – zákaz zhromažďovania

Obec Šalgočka zverejňuje Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020.

Vláda zakazuje s účinnosťouod13.októbra2020v rámci vyhláseného núdzového stavupodľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov schváleného uznesením vlády Slovenskej republikyč. 587 z 30.septembra2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti,podľa čl. 5ods. 3 písm. h)ústavného zákonač. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 645 zo dňa 12. októbra 2020 (.pdf)