Farské oznamy od 28. septembra do 4. októbra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 28. septembra do 4. októbra 2020.

Čítať ďalej

Uvítanie detí do života 2020

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2020 o 19:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
  4. Dopad Corona krízy na rozpočet obce- návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR
  5. Rozpočtové opatrenia k 31. 08. 2020
  6. Rôzne
  7. Záver

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020 (.pdf)

Pozvánka na Vyhodnotenie jesennej súťaže vo výzdobe priedomí v roku 2019

MDV  COOP Jednota v Šalgočke v spolupráci s Obcou Šalgočka Vás srdečne pozýva v stredu 23. septembra 2020 18.30 hod. do kultúrneho  domu.

  • Na poďakovanie za priazeň tunajšej predajni COOP,
  • na vyhodnotenie jesennej súťaže vo výzdobe priedomí za rok 2019,
  • na motiváciu pre nový ročník jesennej výzdoby priedomí,

Vyhlásenie výsledkov sa v marci 2020 muselo stretnutie odložiť z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie COVID-19.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovovaním a uverejňovaním fotografií a iného vizuálneho materiálu, ktorý na podujatí môže vzniknúť na webovej a facebookovej stránke obce.

Pozvánka na Uvítanie detí do života 2020

Obec Šalgočka srdečne pozýva všetkých rodičov spolu s ich malými ratolesťami na Uvítanie detí do života narodených v roku 2019, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2020 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovovaním a uverejňovaním fotografií a iného vizuálneho materiálu, ktorý na podujatí môže vzniknúť na webovej stránke obce.