Farské oznamy od 12. do 18. novembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 18. novembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

12.11.

 Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka
(spomienka)
Bojničky
17:00
na úmysel celebranta
Dvorníky
18:00
† rodičia Cáderoví
Ut

13.11.

  Dvorníky
18:00
† Jolana Danišová, rodičia, starí a krstní rodičia a súrodenci
St

14.11.

  Šalgočka
17:00
† manžel Anton    
Dvorníky
18:00
† Cyril Adámik, sestra Anna, s.r.z.o.s.
Št

15.11.

  Zemianske Sady
17:00
† Marta Dubovanová
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi

16.11.

 
Bojničky
17:00
† Vít a Oľga Moravcoví, rodičia Bahelkoví, ostatná rodina   
Dvorníky
18:00
† Jozef a Helena Uhričoví
So

17.11.

 Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
(spomienka)
Bojničky
08:00
za zdravie pre rodinu Alžbety Lackovej   
Dvorníky
18:00
k úcte Ducha Svätého
Ne

18.11.

33. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Mária Koborová
Zemianske Sady
08:45
† syn Ľuboš Donáth, manžel Ladislav, rodičia z oboch strán 
Šalgočka
09:00
† rodičia Stranovskí, Hambálkoví, brat Milan a švagriná Oľga
Dvorníky
10:20
za farníkov
Bojničky
10:30
HODOVÁ SLÁVNOSŤ
 • TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018: spoločná autobusová doprava na Novénu vo štvrtok 15.11. a v nedeľu 18.11. Autobus začne o 16:30 v Zemianskych Sadoch na zastávke pri kostole, potom bude pokračovať  16:35 v Šalgočke na zastávke pod kostolom, následne o 16:40 v Dvorníkoch na parkovisku pod kostolom a nakoniec 16:45 v Bojničkách na zastávke pri kostole. Využime túto možnosť a spoločne putujme k našej nebeskej Matke. 

Farské oznamy od 5. do 11. novembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. novembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
05.11.
  Bojničky
17:00
† rodičia Melánia a Peter Lehockí, sesternica Alžbeta, † rodina Moravcová a Lehocká
Dvorníky
18:00
† Mária Bokorová, rodičia, starí a krstní rodičia a súrodenci
Ut
06.11.
  Dvorníky
18:00
† Mária Klostermanová ( ned. 100 rokov ), manžel a deti
St

07.11.

  Šalgočka
17:00
† rodina Čapkovičová
Dvorníky
18:00
† Mária a Anton Havlíkoví a Margita Šinalová
Št

08.11.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Pavol a Mária Čulagoví, ostatná rodina
Dvorníky
18:00
† Jozef a Pavlína Kalužoví, svokor František
Pi
09.11.
Výročie posviacky Lateránskej baziliky
(sviatok)
Bojničky
17:00
† Emil Závodský, rodičia z.o.s.
Dvorníky
18:00
† Karol
So
10.11.
Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Bojničky
08:00
† Stanislav a Zlatica Kotúčkoví, syn Vladimír
Dvorníky
18:00
† sestra Mária
Ne

12.11.

32. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† bratia Dušan, Ján a Emil
Bojničky
08:45
† poďakovanie za 50 rokov manželstva, prosba o požehnanie pre rodinu Viliama Brinčíka
Šalgočka
09:00
† rodičia Jozef a Serafína Mikuloví, celá † rodina
Posádka
10:30
HODOVÁ SLÁVNOSŤ
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Otília Kotúčkoví, Vincent a Františka Vaškoví, brat František a švagor Jozef
 • DVORNÍKY: kalendáre a podielové knihy SSV, sakristia kostola, 5,- eur.
 • ZVONY MIERU: V nedeľu 11.11. o 11:11 hod. sa na celom svete rozozvučia zvony na počesť padlých vo vojnách. V obci Dvorníky bude následne po zvonení o 11:30 symbolický akt kladenia červených makov na pomník padlým.
 • POSÁDKA: hodová slávnosť, sv. omša v nedeľu 11.11. o 10:30 v priestoroch kultúrneho domu. Sv. omša o 10:20 preto vo farskom chráme v Dvorníkoch nebude.
 • OKTÁVA MODLITIEB ZA DUŠE V OČISTCI: možnosť prijať sv. prijímanie v obciach, kde nebude sv. omša podľa rozpisu Liturgie slova na nástenkách alebo webovej stránke farnosti.
 • TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018: 12.11. do 21.11. Téma: mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru a povolanie. Plagát s pozvanými hosťami na webovej stránke farnosti.

Farské oznamy od 29. októbra do 4. novembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. októbra do 4. novembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
29.10.
  Bojničky
17:00Dvorníky
18:00
† knazi a reholníci pochádzajúci alebo pochovaní vo farnosti

† rodičia Štanglovičoví, súrodenci, švagrovia a švagriné

Ut
30.10.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Alžbeta a Ľudovít Gorčoví
St

31.10.

  Dvorníky
18:00
† manželia Oboňoví a Horvátoví
Št

01.11.

PRIKÁZANÝ SVIATOK

Všetkých svätých

Dvorníky
07:30
† František a Sidónia Chrápekoví
Bojničky
08:45
† rodičia Čičoví, ostatná rodina
Šalgočka
09:00
† manžel Jozef, rodičia Bubákoví a celá † rodina
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
†manžel a otec Milan Kotúček, rodičia Michal a Helena Polačekoví
Pi
02.11.
Všetkých verných zosnulých
Bojničky
17:00
za všetkých zomrelých
Šalgočka
17:00
za všetkých zomrelých
Dvorníky
18:00
k úcte Božského srdca
Zemianske Sady
18:00
za duše v očistci
So
03.11.
  Bojničky
08:00
† manžel Jozef Vyhlídal, rodičia
Dvorníky
18:00
† rodičia Adámikoví, bratia Jozef a Milan
Ne

04.11.

31. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† sestra Dobromila, rodina Baráková
Šalgočka
09:00
† manžel Vladimír Grman ( 1. výr. )
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manžel Štefan Vallo, rodičia, brat Pavol a svokrovia

 

 • POBOŽNOSTI NA CINTORÍNOCH:
  ŠTVRTOK 01.11. DVORNÍKY 15:00, BOJNIČKY 15:00
  PIATOK 02.11. ŠALGOČKA 16:00
  NEDEĽA 04.11. ZEMIANSKE SADY 15:00
 • LITURGIE SLOVA: počas odpustkovej oktávy za duše v očistci v obciach, kde nie je sv. omša bude podľa zvyku v určený čas možnosť prijať sv. prijímanie v rámci liturgie slova. Prosím, venujte pozornosť rozpisu na nástenke a webovej stránke farnosti.
 • SPOVEDANIE pred sviatkom Všetkých Svätých a oktávou za duše verných zosnulých: tieto slávnosti padli v kalendári počas prvopiatkového týždňa, preto prosíme o zvýšenú pozornosť upraveného harmonogramu spovedania pre tento týždeň.
  PONDELOK 29.10. : Bojničky spovedanie 15:00 – 17:00
  Dvorníky spovedanie 16:00 – 18:00
  UTOROK 30.10. : Zemianske Sady spovedanie 16:00 – 17:30
  Dvorníky 16:00 – 18:00
  STREDA 31.10. : Šalgočka spovedanie 16:00 – 17:30

  Dvorníky spovedanie 16:00 – 18:00

  ŠTVRTOK 01.11. : Slávnosť Všetkých Svätých – nespovedáme
  PIATOK 02.11. : Bojničky 15:30 – 17:00

 

Farské oznamy od 22. do 28. októbra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. októbra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
22.10.
  Bojničky
17:00
† rodičia a bratia Dlhí, sestra
Dvorníky
18:00
† Adam Brisuda
Ut
23.10.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Brisudoví a Vavrečkoví
St

24.10.

  Šalgočka
17:00
za zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
18:00
poďakovanie za život syna a prosba o požehnanie pre rodinu
Št

25.10.

  Zemianske Sady
17:00
za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo p. Košťálová
Dvorníky
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Brisudovú
Pi
26.10.
  Bojničky
17:00
† Stanislav a Zlatica Kotúčkoví, syn Vladimír
Dvorníky
18:00
† rodičia Martinkovičoví, s.r.z.o.s.
So
27.10.
  Bojničky
08:00
za živých a † odoberateľov Hlasov z misií
Dvorníky
18:00
za dary Sv. Ducha a Božie požehnanie pri štúdiu Pavla Kramára
Ne

28.10.

30. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† rodičia Jozef a Mária Ondrejíčkoví, starí rodičia a ostatná zosnulá rodina
Šalgočka
09:00
† matka Mária Zaťková a † rodina
Dvorníky
10:20
† Anton Kamendy ( 50. výročie )
Zemianske Sady
10:30
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu Františka Vadockého
 • Vzácny hosť a rodák don Alojz Pestún SDB, osobne poznajúci bl. Titusa Zemana, pôsobiaci v Kalifornii odlúži sv. omšu v utorok 23.10. o 17:00 v Bojničkách.
 • SOBÁŠNY OBRAD ZEMIANSKE SADY: v piatok 26.10. uzatvoria sviatostné manželstvo František Mesároš a Katarína Súkenníková pri sv. omši o 15:00 v chráme Ružencovej Panny Márie v Zemianskych Sadoch.
 • ZASADANIE EKONOMICKEJ FARSKEJ RADY: prosíme zvolených kandidátov ak im to možnosti dovolia sa zúčastniť stretnutia vo štvrtok 25.10. o 19:00 na fare v Dvorníkoch.
 • SPOVEDANIE pred Sviatkom Všetkých Svätých a oktávou za duše verných zosnulých: tieto slávnosti padli v kalendári počas prvopiatkového týždňa, preto prosíme o zvýšenú pozornosť upraveného harmonogramu spovedania pre tento sviatočný čas.
  PONDELOK 29.10. : Bojničky spovedanie 15:00 – 17:00
  Dvorníky spovedanie 16:00 – 18:00
  UTOROK 30.10. : Zemianske Sady spovedanie 16:00 – 17:30
  Dvorníky 16:00 – 18:00
  STREDA 31.10. : Šalgočka spovedanie 16:00 – 17:30

  Dvorníky spovedanie 16:00 – 18:00

  ŠTVRTOK 01.11. : Slávnosť Všetkých Svätých – nespovedáme
  PIATOK 02.11. : Bojničky 15:30 – 17:00

Farské oznamy od 15. do 21. októbra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. októbra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
15.10.
Svätej Terézie z Ávily
(spomienka)
Bojničky
17:00
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Ondrejkovú
Šalgočka
18:00
† rodičia Štefan a Štefánia, starí rodičia, babka Terézia
Ut
16.10.
  Dvorníky
18:00
† Emil Bohovič
St

17.10.

Svätého Ignáca Antiochijského
(spomienka)
Šalgočka
17:00
Sv. omša nebude
Dvorníky
18:00
† manžel Pavol, rodičia a starí rodičia, krstní rodičia
Št

18.10.

Svätého Lukáša, evanjelistu
(sviatok)
Zemianske Sady
17:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo p. Vašková
Dvorníky
18:00
† Jozef Mikulášik
Pi
19.10.
  Bojničky
17:00
† rodičia Landigoví, starí rodičia z.o.s.
Dvorníky
18:00
† Ladislav Puhala ( ned. 90 rokov )
So
20.10.
  Bojničky
08:00
† Genóma Skalická
Dvorníky
18:00
† rodičia Adámikoví, brat Jozef a Milan
Ne

21.10.

29. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
K úcte Ducha Svätého
Bojničky
08:45
† rodičia Brinčíkoví, Hrotkoví, bratia a celá zosnulá rodina
Šalgočka
09:00
† manžel Jozef Mihálik, otec Ján, svokor Gabriel
Dvorníky
10:20
† Ján a Mária, rodičia z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec František Račkovič, syn Jaroslav, zať Ján
 • VOĽBY DO EKONOMICKEJ FARSKEJ RADY:
 • DVORNÍKY: Jozef Kobora ml., Michal Durila, Iveta Polievková
 • BOJNIČKY: Peter Dlhoš, Jaroslav Gubáň, Peter Lorinc
 • ŠALGOČKA: Gabriela Kohýlová, Štefan Mesároš, Mária Klištincová
 • ZEMIANSKE SADY: František Vadocký, Jana Sedláčková, Štefánia Vašková
 • Prosíme zvolených kandidátov, ak im to možnosti dovolia, sa zúčastniť o dva týždne, štvrtok 25. 10. 2018 o 19:00 zasadnutia ekonomickej rady na fare v Dvorníkoch.

Farské oznamy od 8. do 14. októbra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. októbra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
08.10.
  Bojničky
17:00
† Miroslav Kováč
Dvorníky
18:00
za farníkov
Ut
09.10.
  Dvorníky
18:00
† rodičia z oboch strán, súrodenci a švagrovia
St

10.10.

  Šalgočka
17:00
† kmotrovci Táčovskí
Dvorníky
18:00
za spásu duší v očistci rodičov z oboch strán a ostatných z rodiny
Št

11.10.

  Zemianske Sady
17:00
† kmotor Pavol Jindra
Dvorníky
18:00
† otec Štefan Dlhý, starí rodičia z.o.s.
Pi
12.10.
  Bojničky
17:00
† manžel Viktor Škoda, syn Vladimír, zať Ján a rodičia z.o.s.
Dvorníky
18:00
Sv. omša nebude
So
13.10.
  Bojničky
08:00
† manžel, rodičia Jozef a Štefánia Švihoríkoví
Dvorníky
18:00
Sv. omša nebude
Ne

14.10.

28. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† manželka Bernadeta Benediková, rodičia z oboch strán
Zemianske Sady 09:00 † rodičia Jozef a Emília Táčovskí
Dvorníky
10:20
poďakovanie za Božie dobrodenia
Šalgočka
10:30
HODOVÁ SLÁVNOSŤ za dobrodincov chrámu

 

 • FARSKÉ MISIE: jeseň 2019, po komunikácii s otcami kapucínmi nám boli prisľúbene farské misie na budúci rok na jeseň. Už teraz môžeme v spoločných modlitbách vyprosovať požehnanie pre tento misijný čas v našej farnosti a otvorenosť našich sŕdc pre Božie milosti.
 • BOHOSLOVECKÁ VÍKENDOVÁ PRAX: z rozhodnutia otca rektora kňazského seminára k nám do farnosti počas víkendov zavíta bohoslovec Tomáš Kišon, ktorý je študentom 6. ročníka. Veríme, že jeho prítomnosť vo farnosti sa stane požehnaním a povzbudením pre nás všetkých.
 • VOĽBY DO EKONOMICKEJ FARSKEJ RADY: ďakujeme vám za vaše zapojenie sa do voľby kandidátov. Nabudúci týždeň vás budeme informovať o zvolení a prijatí poverenia zo strany zvolených kandidátov.
 • VEĽKÁ FARSKÁ RODINNÁ SÚŤAŽ: v dnešnú nedeľu sa začína súťaž pre rodiny s deťmi, pečiatky do hracích plánikov dostanete na záver sv. omše. Prajeme veľa odvahy a vytrvalosti na ceste na Ostrov pokladov.
 • UKONČENIE ZBIEROK NA STAVBU FARY: vďaka finančnej podpore z biskupského úradu pokryjeme všetky zostávajúce finančné záväzky na rozbehnuté stavebné práce. Úprimne ďakujeme za vašu vytrvalosť a všetky milodari. Nech vám to dobrotivý Pán sám odmení vo večnosti. Zároveň sa chceme poďakovať aj za milodary počas nedieľ a sviatkov. Vďaka nim môžeme ako farnosť fungovať a pokrývať náklady spojené s vykurovaním, svietením a s ostatnými dennými výdavkami v jednotlivých cirkevných spoločenstvách vo farnosti. Len pre orientaciu: mesačné náklady na elektrinu, plyn, vodu a základnú réžiu všetkých štyroch chrámov činia mesačne približne sumu: 800,- eur. Úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť a uvedomovanie si spoluzodpovednosti za fungovanie našej farnosti.
 • MODLITBA K ARCHANIELOVI MICHALOVI: povzbudení Sv. Otcom sa aj my po sv. omšiach budeme modlievať túto modlitbu.