Farské oznamy od 18. do 24. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.03.
  Bojničky
17:00
† švagor Marián Danek
Dvorníky

18:00

SV. OMŠA NEBUDE
Ut
19.03.
Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie
(slávnosť)
Bojničky
17:00

Zemianske Sady
17:00

Dvorníky
18:00

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

 

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

St

20.03.

  Šalgočka
17:00
† neter Janka
Dvorníky
18:00
za duše v očistci
Št

21.03.

  Zemianske Sady
17:00
† synovia Ľubomír a Peter Drápaloví, rodičia a ostatná rodina
Dvorníky
18:00
† Jozef Vaško, rodičia
Pi
22.03.
  Bojničky
17:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Dvorníky
18:00
† Veroniky Poláková, Beata, matka Natália
So
23.03.
  Bojničky
08:00
† rodičia Ondrejíčkoví
Dvorníky
18:00
† Mária Kopečná, rodičia Kováčoví a Kopeční
Ne

24.03.

3. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc pre otca
Bojničky
08:45
† Mária a Jozef Brošoví, otec František
Šalgočka
09:00
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jub.
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Peter a Mária Kušníroví, starí rodičia Michal a Anastázia
 • DVORNÍKY: Počas zimného obdobia sa nám postupne prejavilo, to že dlhodobo nebolo investované do rekonštrukcie zvonového mechanizmu a dnes sme v situácii, kedy nám funguje iba stredný zvon. Z troch zvonov je teda funkčný iba jeden a aj jeho fungovanie je otázne. Počuť to pri jeho používaní, kedy zvoní nepravidelne a nerytmicky. Zlyhanie zvonov priamo vyplýva z ich upevnenia, ktoré je vo forme puzdier v ktorých dochádza k vysokému treniu pri pohybe zvona a postupnému zadretiu mechanizmu. Trenie spôsobilo aj namáhanie elektro cievok, ktoré následkom vysokého odporu pri pohybe zvona prehorievajú. Sekundárnym problémom je aj elektroinštalácia. Hlavným rizikom elektroinštalácie je možné skratovanie systému a odhalených elektrovodičov, čo môže vyvolať požiar na zvonici, ktorý sa môže rozšíriť na strechu a krov. Po odbornej prehliadke zvonárov nám bolo odporučená celková rekonštrukcia. Fotodokumentácia je k dispozícii na webovej stránke farnosti.ODHADOVANÁ SUMA REKONŠTRUKCIE ZVONOV ( po zhodnotení zo strany zvonárov ): 6000,- euroDané finančné prostriedky nie je možné uhradiť z financií, ktoré sú na účte farnosti. Ako sme informovali pri zhodnotení na záver kalendárneho roka 2018, prostriedky, ktoré sú na farskom účte sú z dôvodu stavania fary veľmi nízke a dochádza od januára 2019 k postupnému šetreniu a vytvoreniu dostatočnej finančnej zábezpeky pre farnosť. Nie je preto možné tieto prostriedky použiť na financovanie opravy zvonom. Z tohoto dôvodu bude potrebné vykonať farské zbierky, v ktorých dostatočnú finančnú hotovosť vyzbierame, aby sme mohli rekonštrukčné práce v priebehu dvoch mesiacov začať. Zbierky začnú na budúci týždeň a budú prebiehať po sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu. Každý týždeň bude oznámený výnos zbierky na opravu zvonov, aby sme vedeli, koľko finančných prostriedkov ešte chýba. Vopred sa chcem poďakovať za každý prejav štedrosti a verím, že spoločnými silami sa nám podarí to, že hlahol zvonov na veži farského chrámu v čo najbližšom čase opäť zaznie v plnej sile.

Farské oznamy od 11. do 17. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 11. do 17. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
11.03.
  Bojničky
17:00
†Vladimír Škoda
Dvorníky
18:00
† rodičia Margita a Gejza Šubertoví
Ut
12.03.
  Dvorníky
18:00
† Hermína Poláková
St

13.03.

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI Za dar lásky Šalgočka
17:00
† vdp. Jozef Horvátik
Dvorníky
18:00
† manžel Anton a rodičia
Št

14.03.

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI Za dar lásky Zemianske Sady
17:00
† sestry a švagrovia
Dvorníky
18:00
† matka Irena Mikulková
Pi
15.03.
JARNÉ KÁNTROVÉ DNI
Za dar lásky
Bojničky
17:00
† rodičia Ľudovít a Katarína Šiškoví, syn Jozef
Dvorníky
18:00
† manžel Jozef a rodičia Klokneroví
So
16.03.
  Bojničky
08:00
† Jozef Moravec
Dvorníky
18:00
† Štefan Polakovič a r.z.o.s.
Ne

17.03.

2. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
† otec, brat a švagor Jozef
Bojničky
08:45
† manžel Jozef Dekan a nevesta Jarmila
Šalgočka
09:00
† manžel Pavol a celá † rodina
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Matilda Velčickí a brat Jozef
 • JARNÉ KÁNTROVÉ DNI: téma- príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska.
 • VÝROČIE ZVOLENIA SV. OTCA FRANTIŠKA: streda 13.3., spomeňme si v i v osobných modlitbách.

Farské oznamy od 4. do 10. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 4. do 10. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
04.03.
  Bojničky
17:00
† otec, bratia Ľuboš a Štefan, švagor Jozef
Dvorníky
18:00
† Jolana Šuranová, otec Ján
Ut
05.03.
  Dvorníky
18:00
† matka Agneša Kudlíková
St

06.03.

Popolcová streda Zemianske Sady
17:00

Šalgočka
18:30

 

† Jozef Horvátik

† rodičia Krajní a Mihálikoví

Bojničky
17:00 Dvorníky
18:30
† rodičia Vyhlídaloví, Izakovičoví a ostatná rodina

prosba o duchovnu obnovu farnosti

Št

07.03.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Vendelín a Mária Bábikoví, rodičia Danišoví a Fórroví
Dvorníky
18:00
† manžel Anton Kadlec, synovia Ľuboš, Štefan, zať Jozef Mikulášik
Pi
08.03.
  Bojničky
17:00
 
Dvorníky
18:00
† rodičia Sedláčkoví
So
09.03.
  Bojničky
08:00
 
Dvorníky
18:00
† Peter Bališ, rodičia
Ne

10.03

1. pôstna nedeľa Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
poďakovanie za dožité životné jubileum a prosba o Božiu pomoc
Šalgočka
09:00
† manžel Alexander
Dvorníky
10:20
† Milan Koštrna
Zemianske Sady
10:30
† syn Jozef Cáder
 • POPOLCOVÁ STREDA: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých ( osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
 • POBOŽNOSTI KRÍŽOVÝCH CIEST: Možnosť získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnení obvyklých podmienok.
  Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť majú rovnako možnosť získavať odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána.
 • DVORNÍKY: PIATOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 15:00
 • BOJNIČKY: PIATOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 14:00
 • ŠALGOČKA: STREDA 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 30 min. pred sv. omšou
 • ZEMIANSKE SADY: ŠTVRTOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 30 min pred sv. omšou
 • FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA: stretnutie členov v pondelok 04.03. o 19:00 fara Dvorníky.
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DETMI: pozývame na sv. omšu spojenú s pôstnou katechézou pre rodiny s deťmi v nedeľu 10.03. o 10:20 vo farskom chráme v Dvorníkoch.
 • STERTNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: DVORNÍKY: utorok 05.03. po sv. omši o 18:30 v chráme, ZEMIANSKE SADY: štvrtok 07.03. po sv. omši o 17:30 v chráme. Ďakujem vopred za účasť.

Farské oznamy od 25. februára do 3. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. februára do 3. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
25.02.
  Bojničky
17:00
† Pavol Putala
Dvorníky
18:00
† Alžbeta a František Šándoroví, syn František
Ut
26.02.
  Dvorníky
18:00
za farníkov
St

27.02.

  Šalgočka
17:00
† syn Dušan
Dvorníky
18:00
na úmysel ordinára
Št

28.02.

  Zemianske Sady
17:00
† starí rodičia Pavol a Magdaléna Táčovskí, Alexander a Pavlína Cigánoví
Dvorníky
18:00
za duše v očistci
Pi
01.03.
  Bojničky
17:00
† krstný syn Jozef
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
02.03.
  Bojničky
08:00
poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života a prosba o zdravie pre rodinu Šestákovú
Dvorníky
19:00
† Cecília a Vendelín Ševčovičoví, synovia Ivan a Milan
Ne

03.03.

8. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† bratia Emil a Marián Kamendyoví, švagor František
Bojničky
08:45
† manžel Miloš Izakovič
Šalgočka
09:00
† starí rodičia Balejkoví, Dlhošoví a Čapkovičoví
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Vojtech a Marta Súkenníkoví, s.r.z.o.s.
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie DVORNÍKY štvrtok 17:00 a piatok 16:30, BOJNIČKY pondelok 16:00 a piatok 15:30, ŠALGOČKA streda 15:30, ZEMIANSKE SADY štvrtok 15:30. Vyloženie Sviatosti oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom. Navštevovanie chorých v piatok od 08:00.
 • ZEMIANSKE SADY: sobášny obrad – sobota 02.03. o 15:00 Jacob Peterson a Miroslava Hujová
 • STRETNUTIE ANIMÁTOROV: pozývame na ďalšie stretnutie dobrovoľníkov pre prácu s deťmi vo farnosti na stretnutie v nedeľu 03.02. o 18:00 na faru do Dvorníkov.
 • DVORNÍKY: pre organizovanie fašiangového sprievodu v obci sa čas sv. omše v sobotu večer posúva na 19:00. Za pochopenie ďakujeme.

Farské oznamy od 18. do 24. februára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. februára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.02.
  Bojničky
17:00
† syn Erik a ostatná † rodina
Dvorníky
18:00
poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života a prosba o Božiu pomoc a ochranu
Ut
19.02.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Jozef a Cecília Kamendyoví, s.r.z.o.s.
St

20.02.

  Šalgočka
17:00
† rodina Ficelová a Nagyová
Dvorníky
18:00
za farníkov
Št

21.02.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Michal a Serafína Danišoví, starí rodičia
Dvorníky
18:00
† otec, brat, starí rodičia a ich deti
Pi
22.02.
  Bojničky
17:00
† manžel Augustín Koštrna
Dvorníky
18:00
† kňaz Jozef Horvátik
So
23.02.
  Bojničky
08:00
prosba o dar zdravia
Dvorníky
18:00
† rodičia Cibuloví, syn Emil
Ne

24.02.

7. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Helena Plaštiaková
Bojničky
08:45
† Ladislav a Katarína Krúpoví
Šalgočka
09:00
† rodičia Majkoví, Tóthoví a starí rodičia
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Štefan Herceg a rodičia
 • DVORNÍKY SOBÁŠNA SV. OMŠA: Sobota 23.02.2019 o 15:00 Slavomír Obuch a Nikoleta Minarovičová

Farské oznamy od 11. do 17. februára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 11. do 17. februára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
11.02.
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej Bojničky
17:00
† rodičia Peter a Helena Iľtokoví, ostatná † rodina
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut
12.02.
  Dvorníky
14:00
† Tibor Koiš ( pohrebná sv. omša )
St

13.02.

  Šalgočka
17:00
členovia ružencového spoločenstva p. Mihálikovej
Dvorníky
14:00
† Hermína Poláková ( poh. sv. o. )
Št

14.02.

  Zemianske Sady
17:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo p. Vaškovej
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
15.02.
  Bojničky
17:00
† Štefan a Helena Moravcoví, brat Jozef, starí rodičia, ostatná † rodina
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So
16.02.
  Bojničky
08:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kotúčkovú
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

17.02.

6. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† starí rodičia
Bojničky
08:45
† rodičia Mikulincoví, bratia a sestra
Šalgočka
09:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea
Dvorníky
10:20
† Milan Jošt
Zemianske Sady
10:30
† rodičia František a Františka, švagriná Mária a starí rodičia
 • Počas tohto týždňa odchádza pán farár Róbert na medzisemestrálny výlet s bohoslovcami kňazského seminára. Počas neprítomnosti bude zastupovať otec Juraj – tel. kontakt: 0915 337 037. Zároveň ďakujeme za pochopenie pri úprave slávení sv. omší vo farnosti.