Farské oznamy od 20. do 26. januára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. januára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
20.01.
  Bojničky
17:00
† rodičia Vybiraloví, súrodenci a s.r.
Ut
21.01.
Svätej Agnesy Dvorníky
18:00
† rodičia Wroblenskí, brat a sestra Anna
St

22.01.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Ján a Helena Hlavnoví, synovec Peter
Št

23.01.

  Bojničky
17:00
† rodičia Čičoví, sestra Felicia a ostatná † rodina
Pi
24.01.
Svätého Františka Saleského
Dvorníky
18:00
† svatovci Krajinčákoví, syn František a s.r.z.o.s.
So
25.01.
Obrátenie svätého Pavla Dvorníky
18:00
† prosba o požehnanie pre Denisu, Milana, Anku a Teréziu
Ne

26.01.

3. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Vendelín a Cecília Ševčovičoví, synovia Ivan a Milan
Bojničky
08:45
† Jozef Babulic, r.z.o.s. a ostatná † rodina
Šalgočka
09:00
† Ľudmila Čapkovičová
Dvorníky
10:30
† rodičia Štefan a Hedviga Sochoroví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Mária Danišoví a ostatná † rodina
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKEHO ŠKOLSTVA V NAŠEJ ARCIDIECÉZE: dnešnú nedeľu po sv. omšiach. Úpripmé Pán Boh odmeň vaše dary.
 • MODLITBY MATIEK VO FARNOSTI: utorok a piatok po sv. omšiach na fare. Srdečne pozývame matky vytvoriť spoločenstvo v modlitbe za svoje deti.

Farské oznamy od 13. do 19. januára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. januára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
13.01.
  Bojničky
17:00
† mantka Andelka Brisudová
Ut
14.01.
  Dvorníky
18:00
† manžel a brat Ján
St

15.01.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Rafael a Sidónia Kostkoví a švagor Michal
Št

16.01.

  Bojničky
17:00
† matka Kamila Kozová
Pi
17.01.
Svätého Antona, opáta
Dvorníky
18:00
† Štefan a Marcela Muráriková, bratia Ivan a Miloš
So
18.01.
  Dvorníky
18:00
† svokrovci Novotní a ich deti
Ne

19.01.

2. nedeľa v Cezročnom období Dvorníky
07:30
† Emil Cibula a rodičia Cibuloví
Bojničky
08:45
† manželia Činčuroví, celá † rodina
Šalgočka
09:00
† manžel, otec Gabriel, syn Jozef a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† Jozef Brančík
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ladislav Binka
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKYCH ŠKOLSTVA ARCIDIECÉZY: na budúcu nedeľu pri sv. omšiach. Úpripmé Pán Boh odmeň vaše dary.

Farské oznamy od 6. do 12. januára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 6. do 12. januára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
06.01.
PRIKÁZANÝ SVIATOK Zjavenie Pána Dvorníky
07:30Bojničky
08:45Šalgočka
09:00

Dvorníky
10:30

Zemianske Sady
10:30

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

Na daný úmysel:

† starí rodičia Karolína a Ignác
Sobotovičoví

† manžel a svokra Etela

 

† matka Oľga Kafríková, starí rodičia Renáčoví

Ut
07.01.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Šubertoví, brat Gejza
St

08.01.

  Zemianske Sady
17:00
† manželka a matka Emília Sedláčková
Št

09.01.

  Bojničky
17:00
Na daný úmysel:
Pi
10.01.
  Dvorníky
18:00
† členovia rodiny Štefana Šipkovského
So
11.01.
  Dvorníky
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Ne

12.01.

Krst Krista Pána Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
Na daný úmysel:
Šalgočka
09:00
† starí rodičia Balejkoví, Dlhošoví, Kotúčkoví, Čapkovičoví a
švagor Milan
Dvorníky
10:30
† Etela Trnková
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ladislav Binka
 • TROJKRÁĽOVÝ KONCERT: srdečne pozývame na koncert speváckeho zboru TIRNAVIA, 05.01. nedeľa o 15:00 vo farskom chráme v Dvorníkoch. Zaznejú slovenské i svetové koledy v podaní miešaného speváckeho zboru v doprovode klavíra. Prijmime toto pozvanie a v kráse vianočných spevov sa opäť ponorme do tajomstva Božieho zrodenia.
 • FARSKÁ PÚŤ PO STOPÁCH SV. JÁNA PAVLA II. POĽSKO: 17.6. – 20.6. 2020: informácie na webe farnosti alebo na nástenkách, možnosť predbežného prihlásenia do konca tohto týždňa v sakristii.
 • TROJKRÁLOVÉ POŽEHNANIE DOMOV: možnosť prihlásenia v sakristii kostola.

Farské oznamy od 23. do 29. decembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. decembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
23.12.
  Bojničky
17:00
† Genovena Skalická
Ut
24.12.
ŠTEDRÝ DEŇ Zemianske Sady
22:00

Bojničky
22:00

Dvorníky
24:00

Šalgočka
22:00

† manžel a otec František Šidlík

 

† Melánia a Peter Lehocký, † rodina Moravcová a Lehocská

za farníkov

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

St

25.12.

PRIKÁZANÝ SVIATOK

Narodenie Pána

Dvorníky
07:30

Bojničky
08:45

Šalgočka
09:00

Dvorníky
10:30

Zemianske Sady
10:30

† František Novotný

 

za dobrodincov chrámu

 

za dobrodincov chrámu

 

poďakovanie Pánu Bohu za dar života

 

† rodičia Ján a Helena Bíroví a † ostatná rodina

Št

26.12.

Svätého Štefana prvého mučeníka Dvorníky
07:30 Bojničky
08:45

Šalgočka
09:00

Dvorníky
10:30

Zemianske Sady
10:30

prosba o požehnanie pre Štefana Kuníka

† rodičia Svrbický, manžel Jozef a súrodenci

† Dominik, Anna a Berdardína Kollároví

za farníkov

† Jozef Korec, syn Branko, rodičia Kotúčkoví, Korcoví a brat Fridolín

Pi
27.12.
Svätého Jána
Dvorníky
18:00
† manžel a rodičia
So
28.12.
Svätých Neviniatok Dvorníky
18:00
prosba o Božie požehnanie pre manželov Kuníkových
Ne

29.12.

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Dvorníky
07:30
† dcéra Anna
Bojničky
08:45
† Eva Chmelárová
Šalgočka
09:00
† rodičia Stranovskí , brat Milan, ujo Alfréd, teta Otília a starí rodičia
Dvorníky
10:30
† Helena Slobodová a starí a prastarí rodičia
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Serafína Danišoví, s.r.z.o.s.
 • Vianočná ofera vo farnosti: po sv. omšiach na 1. Sviatok Vianočný. Vopred úprimné Pán Boh odplať za vašu štedrosť.
 • Koledovanie vo farnosti: BOJNIČKY – 26.12. od 13:00, ZEMIANSKE SADY – 25.12. od 13:00, ŠALGOČKA – 26.12 od 13:00, prosíme o prihlasovanie domácností v sakristii kostolov.
 • Pobožnosť pri jasličkách: doprevádzaná koledami a hovoreným slovom – 29.12. nedeľa o 15:00 farský kostol Dvorníky. Srdečne vás všetkých pozývame. Sprdečne pozývame rodičov s deťmi, ktorým bude udelené typické požehnanie pri jasličkách.
 • Požehnanie vín: na sviatok apoštola Jána, piatok 27.12. pri sv. omši o 18:00 vo farskom chráme.
 • Obnovenie manželských sľubov: 29.12. nedeľa Sv. Rodiny, prosíme manželov aby si pri sv. omšiach sadli vedľa seba.
 • Betlehemské svetlo vo farnosti: počas Štedrého dňa bude otvorený do 16:00 farský chrám v Dvorníkoch, kde si môžete odpáliť Betlehemské svetlo a vziať svätenú vodu k štedrovečernému stolu. Zvonením zvona na veži farského chrámu o 17:00 sa ponoríme do milostiplného času Vianočných sviatkov.
 • Dvorníky: možnosť zakúpenia vianočného cd speváckeho zboru zo Šenkvíc, ktorí svojim spevom doprevádzal i sv. omšu pri príležitosti požehnia fary. Cd si môžete zakúpiť v sakristii.

Farské oznamy od 16. do 22. decembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 16. do 22. decembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
16.12.
  Bojničky
17:00
† František a Anna Zúdoroví a syn Lukáš
Ut
17.12.
  Dvorníky
18:00
† Júlia a Imrich Hatvanyoví, Bernardína a Jozef Kyseloví, s.r.z.o.s.
St

18.12.

  Zemianske Sady
17:00
† švagor Ján Tóth a švagrina Alžbeta Tokoliová
Št

19.12.

  Bojničky
17:00
† Jozef Spáčil
Pi
20.12.
  Dvorníky
18:00
† starí rodičia z oboch strán a ich deti
So
21.12.
  Dvorníky
18:00
† Marianna
Ne

22.12.

4. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† rodičia a bratia Šestákoví
Šalgočka
09:00
† manžel Dušan, otec, svokor a celá † rodina
Dvorníky
10:30
prosba o Božie požehnanie pre rodinu Španovú
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Koloman a Mária Rigoví, sestry, brat a s.r.z.o.s.
 • PREDVIANOČNÁ SV. SPOVEĎ: ŠALGOČKA: 15.12. nedeľa 15:30 – 16:30, BOJNIČKY: 15.12. nedeľa 15:00 – 16:30, DVORNÍKY: 21.12. sobota 9:15 – 11:45. Prosíme o nahlásenie chorých, ktorých budeme navštevovať v domácnostiach o zahlásenie v sakristii.
 • FARSKÁ PÚŤ PO STOPÁCH SV. JÁNA PAVLA II. POĽSKO: 17.6. – 20.6. 2020: informácie na webe farnosti alebo na nástenkách, možnosť predbežného prihlásenia do konca decembra v sakristii.
 • PRIVÝTANIE BETLEHEMSKÉHO SVETLA VO FANROSTI: pri sv. omšiach na budúcu nedeľu budeme obradom prinesené betlehemské svetlo do našich chrámov. Následne počas štedrého dňa bude možné si betlehemské svetlo prísť zobrať aj do svojich domácnosti.
 • DVORNÍKY: predvianočná brigáda vo farskom chráme, štvrtok 19.12. so začiatkom o 09:00. Úprimná vďaka za vašu ochotu a pomoc.

Farské oznamy od 9. do 15. decembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 9. do 15. decembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
09.12.
Nepoškvrnené počatie Panny Márie PRIKÁZANÝ SVIATOK Bojničky
17:00

Dvorníky
18:00

Šalgočka
17:00

Zemianske Sady
18:00

† Augustín Koštrna

 

† Ján Bachorík

 

† rodičia , starí rodičia , súrodenci z oboch strán a celá † rodina

 

ružencové spoločenstvo p. Binkovej

Ut
10.12.
  Dvorníky
18:00
† Ivana Hanáková
St

11.12.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Ján a Jolana Kuzmoví
Št

12.12.

  Dvorníky
06:00Bojničky
06:00
RORÁTY: za farníkov

RORÁTY: † manžel Jozef Moravec

Pi
13.12.
Svätej Lucie
Dvorníky
17:00
† František a Ján Klčoví
So
14.12.
Svätého Jána z Kríža Dvorníky
18:00
† matka
Ne

15.12.

3. adventná nedeľa Dvorníky
07:30
† Jozef Bojnanský
Bojničky
08:45
poďakovanie za život a prosba o Božiu pomoc a ochranu pre Petra
Šalgočka
16:30
† rodičia Jozef a Angela Košťányoví a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† dcéra, rodičia, súrodenci a s.r.z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
† dcéra JarmilaCrhlíková, manžel Jozef, krstný syn Milan
 • DVORNÍKY: pozvanie – Slovensko spieva koledy: streda 11.12. o 18:00 pri obecnom adventnom venci. Pozývame vytvoriť spoločenstvo pri speve známych kolied.
 • DVORNÍKY: zmena času sv. omše – piatok 13.12. o 17:00. Ďakujeme za pochopenie.
 • SV. OMŠA S DETSKOU KATECHÉZOU: pozývame rodiny s deťmi na budúcu nedeľu na sv. omšu o 10:30 do Dvorníkov.
 • BOJNIČKY: pohrebná sv. omša – utorok 10.12. o 14:00
 • PREDVIANOČNÁ SV. SPOVEĎ: ŠALGOČKA: 15.12. nedeľa 15:30 – 16:30, BOJNIČKY: 15.12. nedeľa 15:00 – 16:30, DVORNÍKY: 21.12. sobota 9:15 – 11:45. Prosíme o nahlásenie chorých, ktorých budeme navštevovať v domácnostiach o zahlásenie v sakristii.
 • FARSKÁ PÚŤ PO STOPÁCH SV. JÁNA PAVLA II. POĽSKO: 17.6. – 20.6. 2020: informácie na webe farnosti alebo na nástenkách, možnosť predbežného prihlásenia do konca decembra v sakristii.