Farské oznamy od 5. do 11. októbra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. októbra 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
05.10.
  Bojničky
18:00
† Pavol a Irena Vyhlídaloví a s.r.z.o.s.
Ut
06.10.
  Dvorníky
18:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc
St

07.10.

Ružencovej Panny Márie Zemianske Sady
18:00
za ružencové spoločenstvo pani Vaškovej
Št

08.10.

  Bojničky
18:00
† manželia Činčuroví a rodina
Pi
09.10.
  Dvorníky
18:00
† rodičia
So
10.10.
  Dvorníky
18:00
† Jozefína Sobotovičová, manžel Aladár a r.z.o.s.
Ne

11.10.

28. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Mária Gubánová
Bojničky
08:45
† rodičia Chovanoví, Polakovičoví a rodina
Šalgočka
09:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Košťányovú
Dvorníky
10:30
† Jozef a Jozefína Mikuloví, starí rodičia Vít a Katarína Páleníkoví
Zemianske Sady
10:30
† poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu – pani Krajná
  • BOJNIČKY: ofera na opravu chrámu po sv. omši. Úprimná vďaka.
  • ZEMIANSKE SADY: hodová ofera bude použitá ako hodový dar na financovania opráv kostola v Bojničkách. Úprimná vďaka.
  • ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV OMŠÍ: prosíme o trpezlivosť, vzhľadom na priebeh Covid pandémie budeme zapisovať úmysly postupne od začiatku novembra, keďže nevieme ako sa vyvinie situácia so sv. omšami.
  • COVID OPATRENIA VO FARNOSTI: prosím o rešpektovanie pravidla maximálneho počtu osôb v chráme. Trhacie počítadlo slúži práve na zabezpečenie tohto počtu a je už na našej osobnej zodpovednosti, s ktorou pristúpime k tejto situácii. Zárove informujeme, že chrámy sa budú otvárať 15 min. pred začatím bohoslužby a čas do začiatku využime na tichú prípravu a usadenie s potrebnými rozostupmi. Osoba, ktorá si zahlásila úmysel sv. omše bude vstupovať do chrámu vždy cez sakristiu spolu s lektorom na čítanie a jedným miništrantom. Prosíme o rešpektovanie zásady najprv obsadzovať hlavnú časť chrámu. Ak sa to kapacitne nebude dať, čo nepredpokladáme, bude sprístupnený aj chórus. Zatiaľ je chórus iba pre organistu. Zároveň apelujeme na osoby staršie ako 65 rokov aby v tomto čase zvyšovania počtu nakazených zvážili účasť na sv. omšiach v kostoloch. Šanca nakazenia je viac ako 50% a zdravotné komplikácie u tejto spomínanej vekovej skupiny sú veľmi závažné.