Preventívne opatrenia na šírenie Koronavírusu v Šalgočke

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.

 1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.
 2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb – napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.
 3. Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.
 4. Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc – telefonicky kontaktujte starostku obce.
 5. Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára – ozvite sa mu telefonicky.
 6. Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1659 €.
 7. Ľudia, ktorí pricestovali individuálne zo zahraničia, aby ostali dobrovoľne so svojimi blízkymi v domácej karanténe bez zbytočného odkladu.
 8. V rámci pomoci svojim blízkym a známym ušite rúško a darujte ho susedovi alebo niekomu kto ho ešte nemá.

Čítať ďalej

Pokyny pre návštevníkov predajne COOP Jednota

COOP Jednota Galanta oznamujeme svojím zákazníkom, že pri vstupe do predajne musia  dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vstup do predajne je povolený len s ochranným rúškom alebo prekrytím nosa a úst
 • obmedziť nevyhnutú dĺžku času na svoj nákup
 • dodržiavať dostatočný odstup od obsluhy a ďalších zákazníkov,
 • ak odstup nie je možné dodržať, počkajte pred prevádzkou pokiaľ budú obslúžení zákazníci pred vami.

COOP Jednota ďalej upozorňuje rodičov školopovinných detí, aby zamedzili deťom časté nakupovanie sladkostí v predajni bez ochranných prostriedkov tváre.

Zákaz vstupu do prevádzky:

 • pokiaľ pociťujete príznaky ochorenia Korona vírusom,
 • v prípade, že ste sa vrátili zo zahraničia,
 • boli ste v kontakte s osobami, u ktorých bol koronavírus potvrdený
 • boli ste v kontakte s osobami, ktoré sa ocitli v karanténe pre podozrenie ochorenia COVID-19 spôsobené Koronavírusom

Prevádzka Obecného úradu v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu  a opatrenia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 je Obecný úrad Šalgočka zatvorený pre verejnosť a stránkové hodiny počas mimoriadnej situácie sú od pondelka 16.03.2020 až do odvolania v pracovných dňoch od 08.00 hod až do 11.00 hod. Stránky budú vybavované na základe telefonického dohovoru alebo emailovej komunikácie. V súrnych prípadoch na zaklopanie.

Obecný úrad vyzýva všetkých občanov, aby v čo najväčšej miere obmedzili pohyb po verejných priestranstvách a používali akékoľvek ochranné prostriedky určené na tvár.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky – 16.03.2020

Obec Šalgočka zverejňuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a s uznesením vlády Slovenskej republiky z 15. marca 2020 nariaďuje tieto opatrenia:

 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
  1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
  2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok
  3. predajní drogérie
  4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív
  5. predajní novín a tlačovín
  6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií
  7. prevádzok telekomunikačných operátorov
  8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením
  9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb
  10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb
 2. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky)
 3. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu aby nezatvoril prevádzky uvedené v bode A.
 4. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky – opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o uzatvorení maloobchodných prevádzok – Úplné znenie (.pdf)

Uzavretie Obecného úradu v Šalgočke

Obec Šalgočka z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19 oznamuje, že Obecný úrad bude pre verejnosť zatvorený od 13.03.2020 až do odvolania. V prípade súrneho dôvodu nás môžete kontaktovať na: e-mail: obecnyurad@salgocka.sk, tel.: 0317861105, 0915890154.

ZMOS – Špeciálna rubrika o opatreniach proti šíreniu Koronavírusu

Združenie miest a obcí Slovenska oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami proti šíreniu Koronavírusu a ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku na svojej webovej stránke. V tejto rubrike sa budú zverejňovať informácie o opatreniach, ktoré sa týkajú miest a obcí. Rubrika je dostupná na adrese: https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html