Preventívne opatrenia na šírenie Koronavírusu v Šalgočke

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.

  1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.
  2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb – napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.
  3. Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.
  4. Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc – telefonicky kontaktujte starostku obce.
  5. Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára – ozvite sa mu telefonicky.
  6. Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1659 €.
  7. Ľudia, ktorí pricestovali individuálne zo zahraničia, aby ostali dobrovoľne so svojimi blízkymi v domácej karanténe bez zbytočného odkladu.
  8. V rámci pomoci svojim blízkym a známym ušite rúško a darujte ho susedovi alebo niekomu kto ho ešte nemá.

Čítať ďalej