Pokyny pre návštevníkov predajne COOP Jednota

COOP Jednota Galanta oznamujeme svojím zákazníkom, že pri vstupe do predajne musia  dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vstup do predajne je povolený len s ochranným rúškom alebo prekrytím nosa a úst
 • obmedziť nevyhnutú dĺžku času na svoj nákup
 • dodržiavať dostatočný odstup od obsluhy a ďalších zákazníkov,
 • ak odstup nie je možné dodržať, počkajte pred prevádzkou pokiaľ budú obslúžení zákazníci pred vami.

COOP Jednota ďalej upozorňuje rodičov školopovinných detí, aby zamedzili deťom časté nakupovanie sladkostí v predajni bez ochranných prostriedkov tváre.

Zákaz vstupu do prevádzky:

 • pokiaľ pociťujete príznaky ochorenia Korona vírusom,
 • v prípade, že ste sa vrátili zo zahraničia,
 • boli ste v kontakte s osobami, u ktorých bol koronavírus potvrdený
 • boli ste v kontakte s osobami, ktoré sa ocitli v karanténe pre podozrenie ochorenia COVID-19 spôsobené Koronavírusom

Prevádzka Obecného úradu v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu  a opatrenia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 je Obecný úrad Šalgočka zatvorený pre verejnosť a stránkové hodiny počas mimoriadnej situácie sú od pondelka 16.03.2020 až do odvolania v pracovných dňoch od 08.00 hod až do 11.00 hod. Stránky budú vybavované na základe telefonického dohovoru alebo emailovej komunikácie. V súrnych prípadoch na zaklopanie.

Obecný úrad vyzýva všetkých občanov, aby v čo najväčšej miere obmedzili pohyb po verejných priestranstvách a používali akékoľvek ochranné prostriedky určené na tvár.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky – 16.03.2020

Obec Šalgočka zverejňuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a s uznesením vlády Slovenskej republiky z 15. marca 2020 nariaďuje tieto opatrenia:

 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
  1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
  2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok
  3. predajní drogérie
  4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív
  5. predajní novín a tlačovín
  6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií
  7. prevádzok telekomunikačných operátorov
  8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením
  9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb
  10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb
 2. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky)
 3. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu aby nezatvoril prevádzky uvedené v bode A.
 4. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky – opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o uzatvorení maloobchodných prevádzok – Úplné znenie (.pdf)