Prevádzka Obecného úradu v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu  a opatrenia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 je Obecný úrad Šalgočka zatvorený pre verejnosť a stránkové hodiny počas mimoriadnej situácie sú od pondelka 16.03.2020 až do odvolania v pracovných dňoch od 08.00 hod až do 11.00 hod. Stránky budú vybavované na základe telefonického dohovoru alebo emailovej komunikácie. V súrnych prípadoch na zaklopanie.

Obecný úrad vyzýva všetkých občanov, aby v čo najväčšej miere obmedzili pohyb po verejných priestranstvách a používali akékoľvek ochranné prostriedky určené na tvár.