Farské oznamy od 24. februára do 1. marca 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. februára do 1. marca 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
24.02.
  Bojničky
17:00
† Peter a Cecília Mečároví, Štefan a † rodina
Ut
25.02.
  Dvorníky
18:00
† Pavol a Mária Vargoví a s.r.z.o.s.
St

26.02.

Popolcová streda Bojničky
17:00

Šalgočka
09:00

Zemianske Sady
18:30

Dvorníky
18:30

† rodičia Liškoví a ostatná † rodina

† manžel, rodičia z.o.s. a celá † rodina

† manželka a matka Oľga Srňanská a rodičia

za duše v očistci

Št

27.02.

  Bojničky
17:00
† Helena Moravcová
Pi
28.02.
  Dvorníky
18:00
† Marta Kováčová
So
29.02.
  Dvorníky
18:00
† Hermína Poláková
Ne

01.03.

1. pôstna nedeľa Dvorníky
07:30
poďakovanie za Božiu pomoc pre rodinu Remenárovú
Bojničky
08:45
† manžel Miloš Izakovič
Šalgočka
09:00
† manžel Ján, súrodenci, rodičia a vnuk Danko
Dvorníky
10:30
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† syn a brat Jozef Cáder
 • POPOLCOVÁ STREDA: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých ( osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
 • POBOŽNOSTI KRÍŽOVÝCH CIEST: Možnosť získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnení obvyklých podmienok.
  Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť majú rovnako možnosť získavať odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána.
 • DVORNÍKY: PIATOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 15:00
  BOJNIČKY: PONDELOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 14:00
  ŠALGOČKA: NEDEĽA 30 min. pred sv. omšou
  ZEMIANSKE SADY: STREDA 30 min. pred sv. omšou
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DETMI: pozývame na sv. omšu spojenú s pôstnou katechézou pre rodiny s deťmi v nedeľu 01.03. o 10:30 vo farskom chráme v Dvorníkoch.
 • STERTNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: DVORNÍKY: piatok 28.02. po sv. omši o 18:30 v chráme, BOJNIČKY štvrtok 27.02. po sv. omši o 17:30 v chráme. Ďakujem vopred za účasť.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.02.2020

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2020 o 18:30 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o činnosti kontrolórky obce za druhý polrok 2019.
 4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019.
 5. VZN o ochrannom pásme cintorína 1/2020
 6. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2019
 7. Úprava rozpočtových položiek za 4. štvrťrok 2019
 8. Informácia o zámene a odpredaji obecných pozemkov na parcele č. 73/1
 9. Rôzne
 10. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.02.2020 (.pdf)

Farské oznamy od 17. do 23. februára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. februára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
17.02.
  Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut
18.02.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

19.02.

  Zemianske Sady
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

20.02.

  Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
21.02.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So
22.02.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

23.02.

7. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef a Cecília Kamendyoví a s.r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† Ján a Jozefína Malovcoví a s.r.
Šalgočka
09:00
za ružencové spoločenstvo p. Hornáčkovej
Dvorníky
10:30
† Anna a Kamil Štefinoví, krstný Marián
Zemianske Sady
10:30
† rodičia František a Františka, švagriná Mária a s.r.

SPRÁVCA FARNOSTI OTEC RÓBERT BUDE POČAS TÝŽDŇA NA DOVOLENKE. V PRÍPADE NUTNOSTI KONTAKTUJTE OTCA JURAJA V BOJNIČKÁCH NA TEL. ČÍSLE: 0915 337 037

Pozvánka na Fašiangový bazár oblečenia 2020

Obec Šalgočka Vás pozýva na Fašiangový bazár oblečenia, ktorý sa bude konať v sobotu 22. februára 2020 od 13:00 do 18:00 v priestoroch Kultúrneho domu Šalgočka.

Bezplatne si môžete vybrať oblečenie pre celú rodinu.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas na zverejnenie fotografií na obecnej stránke obce Šalgočka.

 

Video: Obecný ples 2020 v Šalgočke

Pozrite si krátke video z 13. Obecného plesu, ktorý sa konal 8. februára 2020 v priestoroch Kultúrneho domu Šalgočka. Hosťom na plese už tradične do tanca hrala skupina UNI Song.

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Šalgočka

Obec Šalgočka zverejňuje návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Šalgočka.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 10. 2. 2020. Zverejnený na webovom sídle obce dňa : 10. 2. 2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 23. 02. 2020

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Šalgočka (.pdf)