Pokyny pre návštevníkov predajne COOP Jednota

COOP Jednota Galanta oznamujeme svojím zákazníkom, že pri vstupe do predajne musia  dodržiavať nasledovné opatrenia:

  • vstup do predajne je povolený len s ochranným rúškom alebo prekrytím nosa a úst
  • obmedziť nevyhnutú dĺžku času na svoj nákup
  • dodržiavať dostatočný odstup od obsluhy a ďalších zákazníkov,
  • ak odstup nie je možné dodržať, počkajte pred prevádzkou pokiaľ budú obslúžení zákazníci pred vami.

COOP Jednota ďalej upozorňuje rodičov školopovinných detí, aby zamedzili deťom časté nakupovanie sladkostí v predajni bez ochranných prostriedkov tváre.

Zákaz vstupu do prevádzky:

  • pokiaľ pociťujete príznaky ochorenia Korona vírusom,
  • v prípade, že ste sa vrátili zo zahraničia,
  • boli ste v kontakte s osobami, u ktorých bol koronavírus potvrdený
  • boli ste v kontakte s osobami, ktoré sa ocitli v karanténe pre podozrenie ochorenia COVID-19 spôsobené Koronavírusom