ZMOS – Špeciálna rubrika o opatreniach proti šíreniu Koronavírusu

Združenie miest a obcí Slovenska oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami proti šíreniu Koronavírusu a ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku na svojej webovej stránke. V tejto rubrike sa budú zverejňovať informácie o opatreniach, ktoré sa týkajú miest a obcí. Rubrika je dostupná na adrese: https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html