Uzavretie Obecného úradu v Šalgočke

Obec Šalgočka z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19 oznamuje, že Obecný úrad bude pre verejnosť zatvorený od 13.03.2020 až do odvolania. V prípade súrneho dôvodu nás môžete kontaktovať na: e-mail: obecnyurad@salgocka.sk, tel.: 0317861105, 0915890154.