Odovzdávanie použitého kuchynského oleja

Máte doma použitý kuchynský olej? Odovzdajte ho priamo vo vašej obci a vymeňte za ocot alebo olej. Použitý kuchynský olej môžete odovzdávať na Obecnom úrade v Šalgočke každý pracovný deň od 8:00  do 15:00 hod.

Za odovzdaný použitý kuchynský olej máte na výber z dvoch možností:

 • za každý celý liter použitého kuchynského oleja dostanete ocot v pomere 1:1 (starý/nový)
 • za celých 6 litrov použitého kuchynského oleja dostanete rastlinný olej v pomere 6:1 (starý/nový)

Aké oleje áno:

 • použité kuchynské oleje a tuky z vyprážania, fritovania, zahŕňajúc všetky druhy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, sójový, …) a živočíšnych tukov (bravčová, kačacia, husacia masť, …)
 • oleje slúžiace ako nálevy do potravín (napr. sušených paradajok, olív, rýb v konzerve, nakladaných syrov, …)

Aké oleje nie:

 • minerálne
 • motorové
 • iné odpadové oleje

Prečo zbierať použitý kuchynský olej?

 • chránite životné prostredie a zdroje pitnej vody
 • ušetríte vaše odpadové potrubia od zanesenia tukovými nánosmi
 • eliminujete zanášanie kanalizácie a výskyt hlodavcov
 • použitý rastlinný olej vyliaty do kanalizácie môže vážne narušiť aj biologické čistenie v čističkách odpadových vôd
 • olej vyliaty na pôdu poškodzuje pôdnu flóru a znižuje sa jej priepustnosť
 • aj 1 kvapka použitého kuchynského oleja dokáže znečistiť niekoľko 1 000 l vody
 • ušetríte produkciu emisií tým, že recykláciou odovzdaného použitého kuchynského oleja sa vyprodukuje biopalivo – bionafta bez potreby výroby novej suroviny na tento účel

Ako na to?

 • po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a následne precediť cez sitko, zliať do uzatvárateľnej (priehľadnej) plastovej fľaše a odniesť na zberné miesto
 • olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín

Ako odovzdaný olej využijeme?

 • použitý kuchynský olej vieme v spoločnosti MEROCO, a.s. premeniť na biopalivo – bionaftu
 • bionafta šetrí naše životné prostredie a pomáha udržiavať motor vášho auta v kondícii

 

Pozvánka na Stretnutie s Mikulášom 2022

Obec Šalgočka pozýva všetkých občanov na Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať v pondelok 5. decembra 2022 od 16:00 hod. v spoločenskej záhrade za Kultúrnym domom.

Mikulášsku nádielku bude rozdávať deťom do 15. roku veku, ktoré majú trvalý pobyt v obci Šalgočka.

Ostatným sa môže ujsť lahodný punč, vianočné perníčky  ba aj cukrík.

Pozývame vás stráviť príjemný mikulášsky podvečer so svojimi rodinami a priateľmi!

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotoveným fotografií, videozáznamov a ich zverejneným na internetovej a facebookovej stránke obce Šalgočka

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025

Obec Šalgočka zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu viacročného rozpočtu obce Šalgočka  zostavený na roky 2023, 2024, 2025:

 • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135 alebo
 • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách.

Termín na uplatnenie pripomienok: od 28. 11. 2022 do 07. 12. 2022.

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 – výdavky (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 – príjmy (.pdf)

Farské oznamy od 28. novembra do 4. decembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 28. novembra do 4. decembra 2022.

Čítať ďalej

Rady pre pokojné prežitie Vianočných sviatkov 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante si pre občanov pripravilo rady, ako v pokoji prežiť nadchádzajúce Vianočné sviatky a privítať Nový rok 2023.

Predo dverami sú najkrajšie sviatky roka Vianoce, ktoré do rodín prinášajú pokoj a pohodu. Hasičský a záchranný zbor Vám želá ich príjemné prežitie, aby ich pohodu nenarušila žiadna nežiaduca udalosť. Preto nám dovoľte dať niekoľko rád, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a v pohode:

 • stromček umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies a kozubov,
 • na stromčeku neumiestňujte sviečky ani prskavky,
 • používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia a nevykonávajte žiadne neodborné zásahy,
 • pri odchode z domu a počas noci, osvetlenie stromčeka vypínajte,
 • adventný veniec pokladajte na pevný a podľa možnosti nehorľavý podklad v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov v byte ako sú záclony, závesy…,
 • sviečky na adventnom venci stabilne zaistite, aby sa zabránilo ich vypadnutiu,
 • sviečky na adventnom venci nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či domácich zvierat.

Vítanie a oslava príchodu nového roka je často spojené s používaním pyrotechniky. Používajte pyrotechniku iba certifikovanú a zakúpenú v obchode. Pri používaní pyrotechniky sa držte zásad bezpečného zaobchádzania, ktoré si treba dôkladne prečítať pred samotným použitím. Pyrotechnika nepatrí do rúk detí a zamedzte prístupu detí k pyrotechnike. Pri používaní pyrotechniky dbajte o to, aby pyrotechnika bola nasmerovaná mimo budov, skládok horľavých materiálov a lesov.

Tieto sviatočné dni sú  príznačné zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne vznikajú požiare, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský faktor ako je nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní otvoreného ohňa.

Počas najkrajších sviatkov roka budú nad Vašou bezpečnosťou bdieť ,,hasiči záchranári“, na ktorých sa v prípade núdze môžete obrátiť v ktorúkoľvek  dennú  či  nočnú  hodinu  na  známych telefónnych číslach 150 alebo 112.

Posedenie dôchodcov 2022