Uvítanie detí do života 2023

Deň rodiny 2023 v Šalgočke

Súťaž vo varení guláša 2023

Veľkonočná výzdoba 2023

14. Obecný ples v Šalgočke

Mikuláš 2022 v Šalgočke