Súťaž vo varení guláša 2024

Veľkonočná výzdoba 2024 v Šalgočke

15. Obecný ples v Šalgočke

Vianočná výzdoba 2023

Posedenie dôchodcov 2023