Farské oznamy od 29. augusta do 4. septembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. augusta do 4. septembra 2022.

Čítať ďalej

Čerpanie dovolenky na Obecnom úrade a odovzdanie kandidátnych listín v čase dovolenky – august 2022

Obecný úrad Vám oznamuje, že v dňoch od 29.08.2022 do 02.09.2022 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Obecný úrad Vám oznamuje, že kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov treba v čase štátneho sviatku dňa 29.08.2022 a dovolenky dňa 30.08.2022 doručiť pani Silvii Bartošovej, na adrese Šalgočka č. 95,  telefónne číslo 0904 761 105.

Farské oznamy od 22. do 28. augusta 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. augusta 2022.

Čítať ďalej

Verejná vyhláška – začatie územného konania OK + SK spol. s r.o.

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí územného konania – OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, stavba „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, SO 02 – Skladový objekt, SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, SO 04 – Prípojky inžinierskych sietí, SO 05 – Oplotenie, SO 06 Sadové úpravy, na pozemkoch parcela číslo u parcela číslo 173/11, 173/89, s vybudovaním vjazdu na cestu III/1313, na pozemku parcela číslo 189/2, kat. územie Šalgočka. 

Verejná vyhláška – začatie územného konania OK + SK spol. s r.o. (.pdf)

Verejná vyhláška – dodatočné povolenie stavby – Zuzana Opltová

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Verejnú vyhlášku – dodatočné povolenie stavby „S0.02 – Garáš s letnou kuchyňou“ a „SO.03 – Sklad“ pre stavebníčku Zuzana Opltová rod. Polášová na pozemku parc. č. 77/8, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – dodatočné povolenie stavby – Zuzana Opltová (.pdf)

Deň dobrovoľníctva 2022 v Šalgočke