Voľby 2022 – Utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8  odsek 1 a § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Voľby 2022 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)

Voľby 2022 – adresa na zasielanie delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a  hnutiam, že  oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do miestnej volebnej a okrskovej volebnej komisie k voľbám voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konajúce sa 29. októbra 2022 si môžu zasielať:

Voľby 2022 – adresa na zasielanie delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK (.pdf)