Čerpanie dovolenky na Obecnom úrade a odovzdanie kandidátnych listín v čase dovolenky – august 2022

Obecný úrad Vám oznamuje, že v dňoch od 29.08.2022 do 02.09.2022 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Obecný úrad Vám oznamuje, že kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov treba v čase štátneho sviatku dňa 29.08.2022 a dovolenky dňa 30.08.2022 doručiť pani Silvii Bartošovej, na adrese Šalgočka č. 95,  telefónne číslo 0904 761 105.