Verejná vyhláška – dodatočné povolenie stavby – Zuzana Opltová

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Verejnú vyhlášku – dodatočné povolenie stavby „S0.02 – Garáš s letnou kuchyňou“ a „SO.03 – Sklad“ pre stavebníčku Zuzana Opltová rod. Polášová na pozemku parc. č. 77/8, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – dodatočné povolenie stavby – Zuzana Opltová (.pdf)