Farské oznamy od 26. septembra do 02. októbra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. septembra do 2. októbra 2022.

Čítať ďalej

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2022 (vo štvrtok) o 18:30 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Predloženie audítorskej správy a overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Rôzne
 6. Záver

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu a poslancov TTSK

Obec Šalgočka zverejňuje zoznamy kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov Trnavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávych krajov – kandidáti na predsedu TTSK (.pdf)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – kandidáti na poslancov vo volebnom obvode č. 2 (.pdf)

„Stretnutie 60“

V sobotu 10. septembra 2022 sa v Kultúrnom dome v Šalgočke, ktorý v minulosti slúžil ako škola, stretli rodáci zo Šalgočky a spolužiaci po šesťdesiatich rokoch od nástupu do prvého ročníka. Milé stretnutie plné spomienok zorganizoval Jozef Martinka ml.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva

Obec Šalgočke uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1

 1. Peter Kobora, 49 rokov, skladní, nezávislý kandidát
 2. Viera Majková, 60 rokov, žena v domácnosti, nezávislá kandidátka
 3. Katarína Mesárošová, Ing., PhD., 30 rokov, materská dovolenka, nezávislá kandidátka
 4. Terézia Mihálková, Mgr., 30 rokov, učiteľka, nezávislá kandidátka
 5. Barbora Stranovská, 46 rokov, materská dovolenka, nezávislá kandidátka
 6. Katarína Šikulová, 37 rokov, predavačka, Hlas – sociálna demokracia
 7. Angela Žáková, 64 rokov, matrikárka, Hlas – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zoznam kandidátov na starostu obce

Obec Šalgočka uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 1. Helena Mesárošová, 62 rokov, starostka, Smer – sociálna demokracia, Hlas – sociálna demokracia, , Slovenská národná strana
 2. Milan Remiaš, 56 rokov, strojník, Sme rodina

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zoznam kandidátov na starostu obce (.pdf)