Farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
28.12.
  Bojničky
17:00
† členovia rodiny Ondrejíčkovej a s.r.
Ut
29.12.
  Dvorníky
18:00
† dcéra Anna
St

30.12.

  Zemianske Sady SV. OMŠA NEBUDE
Št

31.12.

  Zemianske Sady
16:30
† švagor Augustín Šidlík ( ONLINE )
Šalgočka
16:30
† svat Viktor
Bojničky
18:00
† rodičia a bratia Šestákoví
Dvorníky
18:00
† kňazi pochovaní v našej farnosti
Pi
01.01.
Panny Márie Bohorodičky
Dvorníky
07:30 (65+)
Za členov ružencového bratsva vo farnosti
Dvorníky 11:00 Za farníkov ( ONLINE )
Bojničky
08:30 (65+)
† starí rodičia Vybiraloví, brat, sestry a s.r.
Bojničky
10:00
Za farníkov
Šalgočka
09:00 (65+)
† kmotra Emília Sedláčková
Zemianske Sady
10:30
Ružencové spoločenstvo pani Košťálovej
So
02.01.
  Dvorníky
18:00
Za zdravotníkov
Ne

03.01.

2. nedeľa po narodení Pána
Dvorníky
07:30
Za duše v očistci
Bojničky
08:45
† Jozef a Terézia Čičoví, brat Jozef, sestra Felícia a ostatná rodina
Šalgočka
09:00
† rodičia Stanislav a Ľudmila Čapkovičová
Dvorníky
10:30
Za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ladislav Binka
  • DVORNÍKY: prechod do nového roka na kolenách, farský chrám otvorený v silvestrovský večer od 23:30 h.
  • NOVOROČNÁ OFERA: úprimné Pán Boh odmeň váš milodar pri sv. omšiach na Nový rok.
  • POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2021 PLNÝ NÁDEJE APOKOJA VÁM VYPROSUJÚ VAŠI KŇAZI RÓBERT A JURAJ.