Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Šalgočka – 31.01.2021

V nedeľu 31. januára 2021 sme v obci Šalgočka absolvovali 2. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Povinnosť absolvovať test mali občania okresu Galanta v dôsledku pozitivity na úrovni 2,19%, ktorá bola zistená v prvom kole. Počas nedele otestoval náš odberný tím 283 občanov a pozitívny výsledok mali 4 testy (2 občania obce Šalgočka, 2 občania z inej obce v rámci okresu). Opäť veľmi pekne ďakujeme celému odbernému tímu, ktorý obetoval svoj čas a energiu na otestovanie našich občanov. Ďakujeme aj všetkým, ktorí sa prišli otestovať, za pokojný priebeh testovania a dodržiavanie termínov, na ktoré boli občania vopred telefonicky objednaní. O ďalšom vývoji situácie, najmä v súvislosti s avizovaným štartom “COVID Automatu” a z neho vyplývajúcich povinností, Vás budeme informovať. Opäť dávame do pozornosti Pokyny Ministerstva zdravotníctva SR k negatívnemu a pozitívnemu výsledku antigénového testu. Ich dodržiavaním všetci prispejeme k postupnému zlepšovaniu situácie.

 

Uzavretie Obecného úradu Šalgočka – 01.02.2021

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že v pondelok 1. februára 2021 bude z dôvodu dezinfekcie priestorov po 2. kole skríningového testovania zatvorený.

Pokyny k negatívnemu a pozitívnemu výsledku antigénového testu COVID-19

Obec Šalgočka zverejňuje pokyny Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre občanov, ktorí sa zúčastňujú skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” alebo iného testovania na ochorenie COVID-19. Pokyny sú určené pre občanov s negatívnym aj pozitívnym výsledkom vyšetrenia.

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Šalgočka – 31.01.2021

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že druhé kolo skríningového testovania „Zachráňme spolu životy“ bude v nedeľu 31. januára 2021 v čase od 9:00 do 15:00. Posledný odber bude realizovaný o 14.30 hod.

Žiadame občanov, aby sa objednali na presný čas na telefónnom čísle 031 786 1105 do 13.00 hod. a na 0904 761 105 do 18.00 hod. a tým predišli zbytočnému čakaniu. Pokyny k testovaniu:

 • Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz a mať pripravené svoje telefónne číslo.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov.
 • Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdané Potvrdenie  o vykonaní testu.
 • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • Počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka.

Na základe Vyhlášky č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa boli výnimky zo zákazu vychádzania bez negatívneho antigénového testu rozšírené o:

 • onkologických pacientov
 • ľudí so závažnou poruchou autistického spektra a s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • ľudí, ktorí sú v čase skríningového testovania od 18. do 26. januára 2021 v izolácii alebo na PN,
 • deti do 10 rokov veku
 • ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú doklad o prekonaní choroby nie starší ako 3 mesiace
 • ľudí, ktorí vedia preukázať, že ochorenie COVID-19 im bolo diagnostikované v čase od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021
 • ľudí, ktorí boli zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od druhého očkovania uplynulo aspoň 14 dní
 • žiakov nultého, prvého až štvrtého ročníka základnej školy,
 • žiakov základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch
 • vstup dieťaťa alebo žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vyhláška č. 13 a 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – úplné znenie (.pdf)

Uzavretie Obecného úradu Šalgočka pre verejnosť do 07.02.2021

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že z dôvodu pokračujúcich protipandemických opatrení a nariadeného zákazu vychádzania bude do 7. februára 2021 pre verejnosť uzavretý. Prosíme občanov, aby svoju agendu s Obecným úradom vybavovali počas úradných hodín e-mailom: obecnyurad@salgocka.sk alebo telefonicky: obecný úrad: 031/786 1105, 0904 761 105, starostka obce: 0915 890 154.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Šalgočka – 23.01.2021

Máme za sebou prvé skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy”, ktoré v našej obci prebiehalo 23. januára 2021 a ktoré sme tento krát zrealizovali výhradne vo vlastnej réžii. Z celkového počtu 254 testov bol iba jeden pozitívny. Sme veľmi radi, že sa nám osvedčil objednávací systém na konkrétny čas a že testovanie tak prebiehalo pokojne a bez dlhého čakania. Zo srdca ďakujeme celému odberovému tímu, bez ktorého by sme testovanie nemohli zrealizovať. Ďakujeme aj Vám, našim občanom, ktorí sa v tejto neľahkej dobe prišli otestovať. V prípade, že skríningové testovanie bude v našom okrese pokračovať aj v ďalších kolách, Vás budeme včas informovať. Pripomíname, že aj naďalej je potrebné dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia, aby sme si tento dobrý výsledok udržali. Ďakujeme!