Farské oznamy od 20. do 26. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 20. do 26. augusta 2018.

PONDELOK

Svätého Bernarda (spomienka)

20.08. 18:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Guzoňoví, starí rodičia z oboch strán
UTOROK

Svätého Pia X (spomienka)

21.08. 19:00 DVORNÍKY † manžel Miroslav a svokrovci
STREDA

Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

22.08. 18:00 ŠALGOČKA NEBUDE SV. OMŠA
 

 

  19:00 DVORNÍKY † brat Peter, rodičia a starí rodičia z oboch strán
ŠTVRTOK 23.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY NEBUDE SV. OMŠA
    19:00 DVORNÍKY Za farníkov
PIATOK

Svätého Bartolomeja (sviatok)

24.08. 18:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Tomáš a Terézia Kohýloví
SOBOTA 25.08. 08:00 BOJNIČKY † manžel Jozef Spáčil a rodičia z oboch strán
    19:00 DVORNÍKY Za farníkov
NEDEĽA

21. nedeľa v období cez rok

26.08. 7:30 DVORNÍKY K úcte sv. Ducha
    8:45 BOJNIČKY Poďakovanie za 65 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc
    9:00 ŠALGOČKA † manžel a rodičia Petrovskí
    10:20 DVORNÍKY † rodina Španová
    10:30 ZEMIANSKE SADY † Štefan a Helena Slamkoví, ostatná rodina
 • ŠALGOČKA: pohrebná sv. omša utorok 15:00
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 451 – 500 v Dvorníkoch a č. 126 – 150 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: informácie na nástenkách, prihlášky v sakristii kostola.
 • ŠKOLENIE P. FARÁRA Róberta: od 16.08. do 25.08. bude pán farár Róbert na školení, v prípade zaopatrovania alebo pohrebu prosím kontaktujte otca Juraja v Bojničkách, tel: 0915 337 037
 • HODY VO FARNOSTI: DVORNÍKY: 16.9. o 10:20; ZEMIANSKE SADY: 07.10. o 10:30; ŠALGOČKA: 14.10. o 10:30; POSÁDKA: 11.11. o 10:30

Farské oznamy od 13. do 19. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 13. do 19. augusta 2018.

PONDELOK 13.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Puchoví a brat
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za ukončenie štúdia, prosba o zdravie a Božiu pomoc
UTOROK

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho (spomienka)

14.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičia, syn Peter a Ľubomír Drápaloví, súrodenci
    19:00 DVORNÍKY † rodičia Mihinoví
STREDA

Nanebovzatie Panny Márie

PRIKÁZANÝ SVIATOK

15.08. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Rudolf a Emília, sestra Marta a starí rodičia
    19:00 DVORNÍKY † Anton Kadlec, syn Ľuboš a Štefan, zať Jozef
    19:30 BOJNIČKY Za farníkov
ŠTVRTOK 16.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † manžel Karol Rybanič, rodičia
    19:00 DVORNÍKY NEBUDE
PIATOK 17.08. 18:00 BOJNIČKY † Helena Kupková a rodičia
    19:00 DVORNÍKY NEBUDE
SOBOTA 18.08. 08:00 BOJNIČKY † Pavol Pavlík
    19:00 DVORNÍKY † Helena Mihinová a rodičia
NEDEĽA
20. nedeľa v období cez rok
19.08. 7:30 DVORNÍKY Božia pomoc pre rodinu Kuníkovú
    8:45 BOJNIČKY Za Božiu pomoc a ochranu
    9:00 ŠALGOČKA † rodičia Alojz a Jozefína Košťányoví, sestra Matilda a starí rodičia
    10:20 DVORNÍKY Za farníkov
    10:30 ZEMIANSKE SADY † Jozef a Otília Kotúčkoví, brat Fridolín
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 401 – 450 v Dvorníkoch a č. 101 – 125 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: informácie na nástenkách, prihlášky v sakristii kostola.
 • BOJNIČKY: ďakovná procesia ku kaplnke sv. Rochusa po sv. omši v stredu. Vopred ďakujeme všetkým za ich osobné nasadenie pri prípravách a priebehu tejto milej akcie. A pozívame všetky deti do lampiónového sprievodu.
 • ZBIERKA NA PODPORU STAVBY FARY: milodary vyzbierané počas sv. omše v nedeľu na budúci týždeň budú použíté na podporu platieb za stavbu fary. S pomocou Božou a vašou štedrosťou sme v poslednej fáze prác a ďakujeme za každý vaš dar, ktorým podporíte výstavbu novej farskej budovy.
 • ŠKOLENIE P. FARÁRA Róberta: od 16.08. do 25.08. bude pán farár Róbert na školení, v prípade zaopatrovania alebo pohrebu prosím kontaktujte otca Juraja v Bojničkách, tel: 0915 337 037
 • HODY VO FARNOSTI: DVORNÍKY: 16.9. o 10:20,ZEMIANSKE SADY: 07.10. o 10:30, ŠALGOČKA: 14.10. o 10:30, POSÁDKA: 11.11. o 10:30

Rozpis zápasov TJ Poľnohospodár Šalgočka – Jeseň 2018 a Jar 2019

TJ Poľnohospodár Šalgočka zverejňuje rozpis zápasov pre obdobie Jeseň 2018 a Jar 2019.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 6. do 12. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 6. do 12. augusta 2018.

PONDELOK

Premenenie Pána

(sviatok)

06.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Pavelkoví a Dolnákoví
    19:00 DVORNÍKY Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Takáčovú
UTOROK

 

 

 

07.08.

19:00 DVORNÍKY † Helena Slobodová, starí a prastarí rodičia
STREDA

Svätého Dominika, kňaza (spomienka)

08.08. 18:00 ŠALGOČKA SV. OMŠA NEBUDE
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia
ŠTVRTOK

Svätej Terézie Benedikty z Kríža (sviatok)

09.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičov Štefana a Júliu Morvayových, tetu Helenu a krstných rodičov  Sabových
    19:00 DVORNÍKY Za uzdravenie Lenky
PIATOK

Svätého Vavrinca (sviatok)

10.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia František a Anna  Zúdoroví, rodina
    19:00 DVORNÍKY † manžel Viliam Adámik
SOBOTA

Svätej Kláry (spomienka)

11.08. 08:00 BOJNIČKY † rodičia Duchoňoví a ostatná rodina
    19:00 DVORNÍKY † Agnesa Karabová
NEDEĽA
19. nedeľa v období cez rok
 12.08. 7:30 DVORNÍKY Za dar zdravia
    8:45 BOJNIČKY Poďakovanie za 65 rokov života, prosba o zravie a Božiu pomoc
    9:00 ŠALGOČKA Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc
    10:20 DVORNÍKY Za farníkov
    10:30 ZEMIANSKE SADY † manžel a otec Miloš Košťál     
 • POHREBNÁ SV. OMŠA BOJNIČKY: pondelok 14:00 † Gustáv Koštrna
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 351 – 400 v Dvorníkoch a č. 76 – 100 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE VO FARNOSTI: prosíme rodičov tretiakov na základných školách vo farnosti, ktorí chcú, aby sa ich deti pripravovali na prijatie Sviatosti Eucharitie, aby si vyzdvihli prihlášku do konca augusta pre svoje dieťa v sakristii kostola.
 • SVIATOSŤ BIRMOVANIA VO FARNOSTI: prosíme stredoškolákov z farnosti, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie Sviatosti birmovania, aby si vyzdvihli prihlášku do konca augusta v sakristii kostola.

Územný plán obce Šalgočka – zmeny a doplnky 2/2018

Obstarávateľ strategického dokumentu – Obec Šalgočka, zastúpená starostkou obce Helenou Mesárošovou, predložil Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa §5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 23.07.2018 oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Šalgočka – zmeny a doplnky 2/2018.“

Územný plán obce – plné znenie oznámenia (.pdf)

Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 00a Oznámenie o strategickom dokumente (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 00b ÚPN-O Šalgočka, zmena 2-2018, text návrhu (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 00c ÚPN-O Šalgočka – tabuľka ppf, návrh (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 01 UPN-O širšie vzťahy (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 02 UPN-O Šalgočka, komplexný návrh (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 03 UPN-O Šalgočka, doprava (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 04 ÚPN-O Šalgočka, vodné hospodárstvo (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 05 UPN-O Šalgočka, energetika, telekomunikácie (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 06 UPN-O Šalgočka, použitie pf (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 07 ÚPN-O Šalgočka, sch.záv.časti a VPS (.pdf)