Farské oznamy od 6. do 12. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 6. do 12. augusta 2018.

PONDELOK

Premenenie Pána

(sviatok)

06.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Pavelkoví a Dolnákoví
    19:00 DVORNÍKY Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Takáčovú
UTOROK

 

 

 

07.08.

19:00 DVORNÍKY † Helena Slobodová, starí a prastarí rodičia
STREDA

Svätého Dominika, kňaza (spomienka)

08.08. 18:00 ŠALGOČKA SV. OMŠA NEBUDE
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia
ŠTVRTOK

Svätej Terézie Benedikty z Kríža (sviatok)

09.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičov Štefana a Júliu Morvayových, tetu Helenu a krstných rodičov  Sabových
    19:00 DVORNÍKY Za uzdravenie Lenky
PIATOK

Svätého Vavrinca (sviatok)

10.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia František a Anna  Zúdoroví, rodina
    19:00 DVORNÍKY † manžel Viliam Adámik
SOBOTA

Svätej Kláry (spomienka)

11.08. 08:00 BOJNIČKY † rodičia Duchoňoví a ostatná rodina
    19:00 DVORNÍKY † Agnesa Karabová
NEDEĽA
19. nedeľa v období cez rok
 12.08. 7:30 DVORNÍKY Za dar zdravia
    8:45 BOJNIČKY Poďakovanie za 65 rokov života, prosba o zravie a Božiu pomoc
    9:00 ŠALGOČKA Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc
    10:20 DVORNÍKY Za farníkov
    10:30 ZEMIANSKE SADY † manžel a otec Miloš Košťál     
  • POHREBNÁ SV. OMŠA BOJNIČKY: pondelok 14:00 † Gustáv Koštrna
  • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 351 – 400 v Dvorníkoch a č. 76 – 100 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
  • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
  • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE VO FARNOSTI: prosíme rodičov tretiakov na základných školách vo farnosti, ktorí chcú, aby sa ich deti pripravovali na prijatie Sviatosti Eucharitie, aby si vyzdvihli prihlášku do konca augusta pre svoje dieťa v sakristii kostola.
  • SVIATOSŤ BIRMOVANIA VO FARNOSTI: prosíme stredoškolákov z farnosti, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie Sviatosti birmovania, aby si vyzdvihli prihlášku do konca augusta v sakristii kostola.