Farské oznamy od 30. júla do 5. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 30. júla do 5. augusta 2018.

PONDELOK

Blahoslavenej Zdenky Schelingovej

 

30.07. 18:00 BOJNIČKY Za živú vieru pre rodiny vo farnosti
    19:00 DVORNÍKY † rodičia Mečároví
UTOROK

Svätého Ignáca z Loyoly

 

31.07. 19:00 DVORNÍKY † manžel Stanislav Závodský
STREDA

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori

01.08. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia, manžel
 

 

  19:00 DVORNÍKY Prosba o požehnanie stavby novej fary
ŠTVRTOK 02.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † švagor Július, švagrina Božena, synovci Peter a Ľubomír
    19:00 DVORNÍKY Za kňazské a rehoľné povolania
PIATOK 03.08 18:00 BOJNIČKY † manžel Vladimír Lenghart, rodičia z oboch strán
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za 50 rokov manželstva
SOBOTA

Svätého Jána Máriu Vianneya

04.08. 08:00 BOJNIČKY Prosba o požehnanie pre deti a mladých
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Anna a Karol
NEDEĽA

18. nedeľa v období cez rok

05.08 7:30 DVORNÍKY Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a dcéry
    8:45 BOJNIČKY Za chorých a nevládnych vo farnosti
    9:00 ŠALGOČKA † rodičia Angela a Jozef Košťányoví
    10:20 DVORNÍKY Za farníkov
    10:30 ZEMIANSKE SADY † rodičia Vít a Uršula Šidlíkoví, sestra Mária a Helena

 

  • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: Spovedanie: DVORNÍKY – utorok 18:00, piatok 17:30, BOJNIČKY – pondelok 17:00, piatok 16:30, ŠALGOČKA – streda 16:30, ZEMIANSKE SADY – štvrtok 16:30
  • Vyloženie Sviatosti Oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom.
  • Obetné dary v Dvorníkoch na Prvý piatok: rodina Ščasná
  • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 301 – 350 v Dvorníkoch a č. 51 – 75 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
  • Chorých budeme navštevovať v piatok od 08:00.
  • DVORNÍKY A BOJNIČKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.

Oznámenie nového konania o začatí pozemkových úprav

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle §5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal nové správne konanie vo veci žiadosti spoločnosti JLM group , s.r.o. so sídlom 925 54 Šalgočka č. 102.

Správne konanie – Pozemkový a lesný odbor – JLM group – kompletné znenie (.pdf)

Farské oznamy od 23. do 29. júla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 23. do 29. júla 2018.

PONDELOK

Svätá Brigita

23.7. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Vít a Matilda Lörincoví
    19:00 DVORNÍKY † Ján a Emília Bučkoví
UTOROK 24.7. DVORNÍKY

19:00

† manžel Pavol Magula, rodičia, svokrovci, ostatná rodina
STREDA

Svätý Jakub

25.7. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Klištincoví, Sedláčkoví a celá † rodina
 

 

  19:00 DVORNÍKY † z rodiny Popelkovej
ŠTVRTOK

Sv. Joachima a Anny

26.7. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičia Vinkleroví, Tkáčoví a ostatná rodina
    19:00 DVORNÍKY Za farníkov
PIATOK

Sv. Gorazda

27.7. 18:00 BOJNIČKY Poďakovanie za Božie požehnanie pre Paulínu Šrámekovú k 95. narodeninám
    19:00 DVORNÍKY † Mária Rybárová (1. rok )
SOBOTA 28.7. 08:00 BOJNIČKY † rodičia František a Mária Krajčíroví
    18:00 ŠALGOČKA † rodina Alayo a Čimová
    19:00 DVORNÍKY † Milan Adámik a švagor Jozef
NEDEĽA 29.7. 7:30 ZEMIANSKE SADY † syn Ľubomír Krajný
    8:45 BOJNIČKY † manžel Ľudovít Timoracký
    10:20 DVORNÍKY Poďakovanie Pánu Boha za ukončenie štúdia Hany a požehnanie pre rodinu Očenášovú

• Otec Juraj počas víkendu odchádza na Národné stretnutie mladých do Prešova, z tohoto dôvodu sme museli preorganizovať nedeľné sv. omše. Prosíme o porozumenie. Vyprosujme tomuto stretnutiu aj v osobných modlitbách Božie požehnanie.

Farské oznamy od 16. do 22. júla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 16. do 22. júla 2018.

PONDELOK 16.7. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Chytiloví, súrodenci, švagrovci
Panny Márie Karmelskej   19:00 DVORNÍKY NEBUDE SV. OMŠA
UTOROK

Svätých Andreja Svorada a Benedikta

17.7. 19:00 DVORNÍKY manžel Vladimír Mesároš
STREDA 18.7. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Štefan a Zuzana Michňoví, bratia a sestry a celá + rodina
    19:00 DVORNÍKY NEBUDE SV. OMŠA
ŠTVRTOK 19.7. 18:00 ZEMIANSKE SADY NEBUDE SV. OMŠA
    19:00 DVORNÍKY † rodičia Martinkovičoví a starí rodičia z oboch strán
PIATOK 20.7. 18:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za 50 rokov manželstva
SOBOTA 21.7. 08:00 BOJNIČKY † manžel Alojz Dlhoš a celá rodina
    19:00 DVORNÍKY † Pavol Karaba
NEDEĽA
16. nedeľa v období cez rok
22.7. 7:30 DVORNÍKY Poďakovanie za úspešné ukončenie štúdia a prosba o zdravie, Božiu pomoc, ochranu do ďalšieho života
    8:45 BOJNIČKY na poďakovanie za ukončenie štúdia a za † krstného otca Jarosla
    9:00 ŠALGOČKA † rodičia Stranovskí, brat Milan, starí rodičia, teta Otília, Jozelfína a Fridolín
    10:20 DVORNÍKY Za farníkov
    10:30 ZEMIANSKE SADY † manžel Emil Lukáč, otec Albína, brat Miroslav  a sestra Oľga
  • Pán farár Róbert odchádza počas týždňa so skautmi do Štiavnických vrchov na tábor. Počas jeho neprítomnosti v prípade zaopatrovania alebo pohrebu kontaktujte otca Juraja, tel. kontakt: 0915 337 037, počas tohoto týždňa budú aj upravené sv. omše vo farnosti. Vopred ďakujeme za pochopenie a zhovievavosť.

Informácie pre voliča – voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 9. do 15. júla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 9. do 15. júla 2018.

PONDELOK 9.7. 18:00 BOJNIČKY † Michal a Hedviga Moravcoví, bratia Michal a Jozef a celá rodina
    19:00 DVORNÍKY † Milan Gubáň, rodičia z oboch strán a teta Jozefa
UTOROK 10.7. DVORNÍKY

15:30

Pohrebná sv. omša
STREDA 11.7. 18:00 ŠALGOČKA † manžel Milan Mikula a rodičia
Svätého Benedikta

 

  19:00 DVORNÍKY Na úmysel
ŠTVRTOK 12.7. 18:00 ZEMIANSKE SADY † švagrina Alžbeta Tokolyová a švagor Ján Tóth
    19:00 DVORNÍKY † rodina Šipkovská
PIATOK 13.7. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Peter a Cecília Mečároví a celá rodina
    19:00 DVORNÍKY Na úmysel
SOBOTA 14.7. 08:00 BOJNIČKY † matka Mária Krajčírová a starí rodičia
    19:00 DVORNÍKY † Jozef a Bernardína Kyseloví, Štefánia Joštová
NEDEĽA
15. nedeľa v období cez rok
15.7. 7:30 DVORNÍKY Poďakovanie za úspešné ukončenie štúdia a prosba o zdravie, Božiu pomoc, ochranu do ďalšieho života
    8:45 BOJNIČKY † manžel Bonaventúr Kupka a celá rodina Kupková
    9:00 ŠALGOČKA Prosba o zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea
    10:20 DVORNÍKY Za farníkov
    10:30 ZEMIANSKE SADY † syn Radovan Vaško, sestra Eva, brat Ján a synovec Roman
  • Úprimné poďakovanie za organizovanie slávnostnej sv. omše v parku v Bojničkách pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda pánu starostovi a všetkým dobrovoľníkom.
  • Kňazi vo farnosti vám vyprosujú a prajú požehnaný a pokojný čas prázdnin a ochranu nášho Pána na vašich dovolenkových cestách.