Farské oznamy od 13. do 19. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 13. do 19. augusta 2018.

PONDELOK 13.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Puchoví a brat
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za ukončenie štúdia, prosba o zdravie a Božiu pomoc
UTOROK

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho (spomienka)

14.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičia, syn Peter a Ľubomír Drápaloví, súrodenci
    19:00 DVORNÍKY † rodičia Mihinoví
STREDA

Nanebovzatie Panny Márie

PRIKÁZANÝ SVIATOK

15.08. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Rudolf a Emília, sestra Marta a starí rodičia
    19:00 DVORNÍKY † Anton Kadlec, syn Ľuboš a Štefan, zať Jozef
    19:30 BOJNIČKY Za farníkov
ŠTVRTOK 16.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † manžel Karol Rybanič, rodičia
    19:00 DVORNÍKY NEBUDE
PIATOK 17.08. 18:00 BOJNIČKY † Helena Kupková a rodičia
    19:00 DVORNÍKY NEBUDE
SOBOTA 18.08. 08:00 BOJNIČKY † Pavol Pavlík
    19:00 DVORNÍKY † Helena Mihinová a rodičia
NEDEĽA
20. nedeľa v období cez rok
19.08. 7:30 DVORNÍKY Božia pomoc pre rodinu Kuníkovú
    8:45 BOJNIČKY Za Božiu pomoc a ochranu
    9:00 ŠALGOČKA † rodičia Alojz a Jozefína Košťányoví, sestra Matilda a starí rodičia
    10:20 DVORNÍKY Za farníkov
    10:30 ZEMIANSKE SADY † Jozef a Otília Kotúčkoví, brat Fridolín
  • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 401 – 450 v Dvorníkoch a č. 101 – 125 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
  • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
  • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: informácie na nástenkách, prihlášky v sakristii kostola.
  • BOJNIČKY: ďakovná procesia ku kaplnke sv. Rochusa po sv. omši v stredu. Vopred ďakujeme všetkým za ich osobné nasadenie pri prípravách a priebehu tejto milej akcie. A pozívame všetky deti do lampiónového sprievodu.
  • ZBIERKA NA PODPORU STAVBY FARY: milodary vyzbierané počas sv. omše v nedeľu na budúci týždeň budú použíté na podporu platieb za stavbu fary. S pomocou Božou a vašou štedrosťou sme v poslednej fáze prác a ďakujeme za každý vaš dar, ktorým podporíte výstavbu novej farskej budovy.
  • ŠKOLENIE P. FARÁRA Róberta: od 16.08. do 25.08. bude pán farár Róbert na školení, v prípade zaopatrovania alebo pohrebu prosím kontaktujte otca Juraja v Bojničkách, tel: 0915 337 037
  • HODY VO FARNOSTI: DVORNÍKY: 16.9. o 10:20,ZEMIANSKE SADY: 07.10. o 10:30, ŠALGOČKA: 14.10. o 10:30, POSÁDKA: 11.11. o 10:30