Pozvánka na Oslavu 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šalgočka

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na oslavu 770.výročia prvej písomnej zmienky o obci Šalgočka spojenú s poďakovaním za úrodu, ktorá sa uskutoční 6. októbra 2018 od 15.00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka. Program:

  • 15.00 hod. –  slávnostná sv. omša v kultúrnom dome s poďakovaním za úrodu.
  • 16.00 hod. – prehliadka výstavy ovocia, zeleniny, kvetov, ľudových zvykov, starých aj nových fotografií zo života v obci, zbierky básní a fotografií,  ochutnávka koláčov a vína.

Podujatie hudobne bude sprevádzať SEBI BAND s najmladším bubeníkom na Slovensku. Pre deti bude pripravený nafukovací hrad a maľovanie na tvár.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

Zverejnenie zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí – 10. november 2018

Obec Šalgočka zverejňuje zoznamy zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva pre Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018.

Kandidáti na starostu obce pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (.pdf)

Kandidáti na poslancov do Obecného zastupiteľstva pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (.pdf)

 

Farské oznamy od 24. do 30. septembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. do 30. septembra 2018.

PONDELOK 24.09. 17:00 BOJNIČKY † rodičia František a Alžbeta Huttoví, súrodenci
    18:00 DVORNÍKY † starí rodičia Kadlecoví a Mesárošoví
UTOROK

 

25.09. 18:00 DVORNÍKY Prosba o Božiu pomoc a dar obrátenia vo viere
STREDA 26.09. 17:00 ŠALGOČKA † manžel, syn a celá † rodina
    18:00 DVORNÍKY † rodičia Tomanoví, zať Milan, starí rodičia z.o.s.
ŠTVRTOK

Svätého Vincenta de Paul

(spomienka)

27.09. 17:00 ZEMIANSKE SADY † Ľudovít a Johanna Račkovičoví, brat a setra
    18:00 DVORNÍKY † rodičia Adámikoví, synovia Milaj a Jozef, starí rodičia z oboch strán.
PIATOK 28.09. 17:00 BOJNIČKY † Štefan Cícer, manželka Celestína, syn Peter
    18:00 DVORNÍKY † rodičia Černí, starí rodičia z oboch strán
SOBOTA

Svätých Michala, Gabriela a Rafaela

(sviatok)

29.09. 08:00 BOJNIČKY † Emília a Michal Briškoví, starí rodičia Hruškoví a Barákoví
    18:00 DVORNÍKY † Michal Mesároš, synovia Dušan, Vladimír, Peter a Pavol
NEDEĽA

26. nedeľa v období cez rok

 

30.09. 7:30 DVORNÍKY Za farníkov
    8:45 BOJNIČKY † manžel, otec Vladimír Danek
    9:00 ŠALGOČKA † manžel Jozef
    10:20 DVORNÍKY † Michal a Anna Duriloví
    10:30 ZEMIANSKE SADY Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea Marty Pétešovej

 

  • VOĽBY DO FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY: prosíme plnoletých členov farnosti, aby si po sv. omši pri východe z kostola vyzdvihli hlasovací lístok. Meno vami vybraného kandidáta napíšte na lístok a o týždeň v nedeľu hlasovací lístok vhodte do pripravenej hlasovacej schránky pri vchode do kostola.
  • BIRMOVKA VO FARNOSTI: tento týždeň sa uzatvára prihlasovanie stredoškolákov na prípravu Sviatosti birmovania. Prosíme tých stredoškolákov, ktorí by ešte chceli odovzdať prihlášku a neurobili tak, aby počas týždňa túto prihlášku odovzdali. Birmovanci deviataci na našich základných školách budú prihlasovanie riešiť na hodinách náboženstva. Následne dáváme do pozornosti prvé informačné stretnutie s birmovancami stredoškolákmi:BOJNIČKY: 01.10. Pondelok 17:30 po sv. omši v kostole;DVORNÍKY 02.10. Utorok 18:30 po sv. omši v kostole; ŠALGOČKA: 03.10. Streda 17:30 po sv. omši v kostole; ZEMIANSKE SADY: 04.10 Štvrtok 17:30 po sv. omši v kostole. Prosíme birmovancov stredoškolákov, aby sa na stretnutí zúčastnili. Ak by nemohli osobne, prosím pošlite zástupcu, ktorý vám informácie zo stretnutia odovzdá.

Farské oznamy od 17. do 23. septembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. septembra 2018.

PONDELOK 17.09. 17:00 BOJNIČKY † Mária Baráková
18:00 DVORNÍKY † Ladislav Jošt
UTOROK

18.09. 18:00 DVORNÍKY † Augustín a Irena Vargoví, syn Augustín, dcéra Anna a zať Viliam
STREDA 19.09. 17:00 ŠALGOČKA † manžel Vojtech
18:00 DVORNÍKY † brat, manželka a švagrovia
ŠTVRTOK

Svätých Ondreja Kima Tageona a spoločníkov

20.09. 17:00 ZEMIANSKE SADY † manžel Emil Račkovič, rodičia z oboch strán a ostatná rodina
18:00 DVORNÍKY † rodičia Terézia a Fabián Šugároví, sestra a brat
PIATOK

Svätého Matúša (sviatok)

21.09. 17:00 BOJNIČKY † kňazi Jozef Hutta a don Fabera
18:00 DVORNÍKY † rehoľné sestry Vilma Gaudiosa, Kleta a Kasiana
SOBOTA 22.09.

08:00 BOJNIČKY † rodičia Jozef a Anna Ondrekoví a súrodenci
18:00 DVORNÍKY † kmotrovci a ich deti
NEDEĽA

25. nedeľa v období cez rok

23.09. 7:30 DVORNÍKY K úcte Sv. Ducha
8:45 BOJNIČKY Prosba o zdravie pre rodinu
9:00 ŠALGOČKA † Štefan a Anna Andrisoví
10:20 DVORNÍKY K úcte Najsvätejššieho srdca Ježišovho
10:30 ZEMIANSKE SADY Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea Jozefa Kotúča

 

  • VOĽBY DO FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY: na budúcu nedeľu budú pri východoch z našich chrámov hlasovacie lístky, ktoré si zoberte do svojich domovov. Na hlasovací lístok prosím napíšte meno kandidáta, kterého navrhujete do farskej ekonomickej rady. O dva týždne v nedeľu budete môcť váš hlasovací lístok pred sv. omšou vhodiť do pripravenej hlasovacej schránky. V jednotlivých obciach farnosti sa zrátajú hlasy jednotlivým vami vybraným kandidátom a prví traja po prijatí zvolenia sa stanú členmi farskej ekonomickej rady.
  • STRETNUTIE BRATSTVA BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO: Prvý piatok mesiaca október 05.10.2018 po večernej sv. omši v Dvorníkoch. Prosíme, ak ste si nie istí svojím členstvom, na nástenke pred kostolom je zoznam členov k nahliadnutiu.
  • ZBIERKA NA PODPORU STAVEBNÝCH PRÁC: vopred úprimné Pán Boh odmeň za váš dobrovoľný príspevok, ktorý môžete obetovať po sv. omši pri východe z chrámu.
  • ZMENA ČASU SV. OMŠÍ: počas týždňa sa čas začiatku sv. omší posúva o hodinu skôr z dôvodu prechodu na zimný časový harmonogram sv. omší vo farnosti.

Pozvánka na súťaž Oko Dolného Považia 2018

Obec Siladice si Vás dovoľuje pozvať k účasti na štvrtom ročníku Fotografickej súťaže OKO DOLNÉHO POVAŽIA. Téma pre rok 2018 nesie názov “PRED PLOTOM ZA PLOTOM”

PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ

 Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia DOLNÉHO POVAŽIA. Téma v sebe ukrýva množstvo interpretačných možností, očakávania z odhalenia a spoznávania krás a zaujímavých miest Dolného Považia. Úlohou súťažiacich je zachytenie života na Dolnom Považí, jeho krás, tajomstiev a príbehu odohrávajúceho sa pred aj za každým plotom.

Súťaž je vyhlásená pre občanov žijúcich v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany, Galanta.

Fotografická súťaž s názvom „Pred plotom, za plotom“ je jednorazová a každý účastník sa jej môže zúčastniť maximálne so šiestimi fotografiami.

Adresa: Obec Siladice, Siladice 232, 920 52 Siladice
Uzávierka súťaže: 01.10.2018
Výber víťazných prác: do 10.10.2018
Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom: 14.10.2018 v KD Siladice
Výstava fotografií v KD Siladice potrvá do: 28.10.2018
Kontakt: Róbert Repka, 0911 554 644, mail.: starosta@siladice.sk

Oko Dolného Považia 2018 – Propozície a pravidlá – plné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka

Obec Šalgočka ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel zabezpečuje prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka.

Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka – plné znenie (.pdf)

Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 00a Základné údaje – riešenie územného plánu (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 00b – tabuľka ppf (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 01 UPN-O širšie vzťahy (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 02 UPN-O Šalgočka, komplexný návrh (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 03 UPN-O Šalgočka, doprava (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 04 ÚPN-O Šalgočka, vodné hospodárstvo (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 05 UPN-O Šalgočka, energetika (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 06 UPN-O Šalgočka, použitie pf (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 07 ÚPN-O Šalgočka, sch.záv.časti a VPS (.pdf)