Farské oznamy od 20. do 26. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 20. do 26. augusta 2018.

PONDELOK

Svätého Bernarda (spomienka)

20.08. 18:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Guzoňoví, starí rodičia z oboch strán
UTOROK

Svätého Pia X (spomienka)

21.08. 19:00 DVORNÍKY † manžel Miroslav a svokrovci
STREDA

Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

22.08. 18:00 ŠALGOČKA NEBUDE SV. OMŠA
 

 

  19:00 DVORNÍKY † brat Peter, rodičia a starí rodičia z oboch strán
ŠTVRTOK 23.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY NEBUDE SV. OMŠA
    19:00 DVORNÍKY Za farníkov
PIATOK

Svätého Bartolomeja (sviatok)

24.08. 18:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Tomáš a Terézia Kohýloví
SOBOTA 25.08. 08:00 BOJNIČKY † manžel Jozef Spáčil a rodičia z oboch strán
    19:00 DVORNÍKY Za farníkov
NEDEĽA

21. nedeľa v období cez rok

26.08. 7:30 DVORNÍKY K úcte sv. Ducha
    8:45 BOJNIČKY Poďakovanie za 65 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc
    9:00 ŠALGOČKA † manžel a rodičia Petrovskí
    10:20 DVORNÍKY † rodina Španová
    10:30 ZEMIANSKE SADY † Štefan a Helena Slamkoví, ostatná rodina
  • ŠALGOČKA: pohrebná sv. omša utorok 15:00
  • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 451 – 500 v Dvorníkoch a č. 126 – 150 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
  • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
  • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: informácie na nástenkách, prihlášky v sakristii kostola.
  • ŠKOLENIE P. FARÁRA Róberta: od 16.08. do 25.08. bude pán farár Róbert na školení, v prípade zaopatrovania alebo pohrebu prosím kontaktujte otca Juraja v Bojničkách, tel: 0915 337 037
  • HODY VO FARNOSTI: DVORNÍKY: 16.9. o 10:20; ZEMIANSKE SADY: 07.10. o 10:30; ŠALGOČKA: 14.10. o 10:30; POSÁDKA: 11.11. o 10:30