Pozvánka na Fašiangový sprievod 2018

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva v sobotu 10. februára 2018 o 14.30 hodine na ukončenie FAŠIANGOV v Šalgočke.

Program:

  • O 14.30 hod.  FAŠIANGOVÝ KARNEVALOVÝ SPRIEVOD DOSPELÝCH AJ DETÍ obcou s dychovou hudbou DRAHOVČANKA. Týmto  pozývame dospelých aj deti do sprievodu v atraktívnych maskách v čo najväčšom počte. Sprievod bude vychádzať od obecného úradu  smerom k ihrisku, okolo kaštieľa, po hlavnej ceste, do ulice pri cintoríne, okolo bytoviek, do ulice pri transformátore a skončí pri obecnom úrade.
  • O 16.30 hod. ukončenie sprievodu pri obecnom úrade s rozlúčením sa s Fašiangami 2018.  

Pripravené je občerstvenie s ochutnávkou zabíjačkových špecialít, fašiangových šišiek. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Pozvánka na 11. obecný ples v Šalgočke

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na 11. obecný ples v Šalgočke, ktorý sa uskutoční 3. februára 2018 o 19:30 v kultúrnom dome Šalgočka. Cena vstupenky 40 EUR/pár. Do tanca hrá skupina UNI SONG.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 10:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o očakávanom čerpaní rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
  4. Prerokovanie zámeru o vysporiadaní majetkových vzťahov pozemkov pod futbalovým ihriskom
  5. Rôzne
  6. Záver

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Šalgočka podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania. Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Šalgočka.

Výzva na predloženie ponúk – ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Šalgočka“ – plné znenie (.pdf)

Pozvánka na Svätomartinský sprievod 2017

Obec Šalgočka a Základná škola s Materskou školou Zemianske Sady vás pozývajú na Svätomartinský lampiónový sprievod.

Kedy? 10. novembra 2017 (piatok) o 17:00
Odkiaľ? ZŠ s MŠ Zemianske Sady
Kam? Obecný úrad Šalgočka

Šarkaniáda 2017 v Šalgočke

Pozrite si krátke video z 5. ročníka hodovej Šarkaniády v Šalgočke. Tento ročník okrem rekordného počtu vystavených aj lietajúcich šarkanov navštívili aj deti z detského domova v Seredi. K prvotriednemu priebehu podujatia prispelo aj nádherné jesenné počasie.