Informácie pre voliča – voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Čítať ďalej

Videopohľad na Družobný deň obcí 2018

K začiatku letných prázdnin neodmysliteľne patrí Družobný deň obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. V sobotu 30. júna sa občania týchto obcí stretli už po 11. krát – tento rok na futbalovom ihrisku v Šalgočke. Tradičné obecné súťaže tento rok vystriedala spomienka na Spartakiádu a kultúrny program v podaní skupiny EMINENT. Po zotmení si návštevníci mohli vychutnať nezabudnuteľnú Ohňovú Show „Dream Dancers Fire And Moving Art“.

Pozvánka na 11. Družobný deň obcí Zemianske Sady, Šalgočka, Pusté Sady

Obec Šalgočka Vás pozýva na XI. Družobný deň obcí Zemianske Sady, Šalgočka, Pusté Sady, ktorý sa uskutoční 30. júna 2018 od 18:00 na futbalovom ihrisku v Šalgočke. Program:

 • Slávnostné otvorenie Družobného dňa
 • Vystúpenie tanečnej skupiny „LY DANCE UNITED“ Sereď
 • Obecná spartakiáda
 • Estrádna hudobná skupina EMINENT – zabávač Stano Repko
 • Ohňová show

Pripravené je bohaté občerstvenie, pre deti zábavné atrakcie, do tanca hrá hudobná skupina „UNISONG“. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2018 o 18:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
 4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2017 audítorom
 5. Príprava organizačného zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v roku 2018
 6. Rôzne
 7. Záver

Pozvánka na športové popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 2018

Obec Zemianske Sady a Obec Šalgočka v spolupráci s okresnou radou SMER-SD organizujú oslavy Medzinárodného dňa detí 2018, ktoré sa uskutočnia 9. júna 2018 od 17:00 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Program:

 • Cyklistické preteky – kategória trojkolkári a odrážadlá
 • Preteky na kolieskových korčuliach – rôzne kategórie – len s prilbou, chráničmi a na zodpovednosť rodičov

O 20:00 – vyhodnotenie súťaží a odovzdávanie cien. O zábavu sa od 19:00 postará kapela Cucko-Band.O bohaté občerstvenie je postarané – cigánska pečienka, pečené klobásy, pečené ryby, čapované pivo, kofola a rôzne nealko sladkosti. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2018

Obec Šalgočka a Coop Jednota Galanta – predajňa potravín Šalgočka srdečne pozývajú všetky deti na oslavu Medzinárodného dňa detí 2018. Stretneme sa v predvečer tohto sviatku 31. mája 2018 o 17:00 v detskom parku pod kostolom. Príde nás zabaviť aj Šašo Bašo!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovej stránke obce.