Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2018

Obec Šalgočka a Coop Jednota Galanta – predajňa potravín Šalgočka srdečne pozývajú všetky deti na oslavu Medzinárodného dňa detí 2018. Stretneme sa v predvečer tohto sviatku 31. mája 2018 o 17:00 v detskom parku pod kostolom. Príde nás zabaviť aj Šašo Bašo!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovej stránke obce.

 

Zápis detí do MŠ Zemianske Sady

V čase od 1. do 31. mája 2018 sa uskutoční zápis detí do Materskej školy Zemianske Sady. Vedenie školy žiada rodičov detí, aby si v prvý májový týždeň (02.-04.05.2018) prišli vyzdvihnúť žiadosti o prijatie detí do MŠ v čase od 8:00 – 15:00.

Podmienky zápisu detí do MŠ Zemianske Sady (.pdf)

Stavanie mája a varenie guláša 2018 v Šalgočke

Neodmysliteľnou súčasťou prvomájových osláv v Šalgočke je aj súťaž vo varení guláša. Pozrite si, ako v sobotu 28. apríla 2018 súťažilo osem tímov v krásnom slnečnom počasí o titul „gulášmajstra“. Odborná porota aj tento rok vyberala z viacerých druhov gulášov.

Pozvánka na akciu „Guláš varí celá rodina, varí celá dedina 2018“

Obec Šalgočka pozýva všetkých občanov na prvomájové slávnosti, ktoré sa uskutočnia 28. apríla 2018. Pri tejto príležitosti sa koná tradičná súťaž vo varení guláša „Guláš varí celá rodina, varí celá dedina.“

Program:

 • od 15:00 – súťaž vo varení guláša
 • o 17:30 – stavanie Mája
 • o 18:00 – vyhodnotenie súťaže vo varení guláša

Registrácia účastníkov varenia gulášu bude o 14.30 hod. pri obecnom úrade. šDo súťaže sa môžu prihlásiť trojčlenné družstvá najneskôr do stredy 25. 04. 2018. Je potrebné, aby si zabezpečili kotlík na varenie  minimálne 10 l gulášu, varechu, naberačku, mäso, všetky suroviny a hlavne dobrú náladu! šObec zabezpečí drevo na kúrenie, chlieb, misky na guláš, lyžičky. Bude sa súťažiť o hodnotné ceny a každý účastník dostane malý spomienkový darček.

Pre všetkých návštevníkov bude pripravená dobrá hudba a bohaté občerstvenie, čapované pivo, kofola, cigánska pečienka.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2018 o 18:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2017
 4. Informácia o novele zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018“
 5. Informácia o priebehu stavebných prác investičnej akcie „Chodníky Šalgočka“ jej prefinancovania
 6. Informácia o podaných žiadostiach na dotácie pre rok 2018 zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VUC
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom a ich deťom, že zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019 bude 11. apríla 2018 – v stredu od 1500 – do 1700 hodiny v budove Základnej školy. Ďalej by ste mali vedieť:

 • na zápis je potrebné priniesť:
 • rodný list dieťaťa (stačí fotokópia)
 • vypísaný zápisný lístok, ktorý si môžete vyžiadať v MŠ v Zemianskych Sadoch, v kancelárii našej ZŠ alebo na internetovej stránke školy. Dieťa môžete zapísať aj elektronicky. Elektronická prihláška je dostupná na internetovej stránke školy(https://zssmszemianskesady.edupage.org/register/?)
 • zápisu v ZŠ sa MUSÍ zúčastniť každé dieťa s trvalým pobytom v Zemianskych Sadoch alebo v Šalgočke, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕši šiesty rok, a to aj vtedy, ak jeho rodičia chcú požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky
 • povinnosť zúčastniť sa zápisu platí aj pre tie deti, ktoré sa zúčastnili zápisu minulý školský rok a mali už odklad

 TEŠÍME SA NA VÁS!

Kontaktné informácie: Základná škola s materskou školou Zemianske Sady č. 162, č. tel.  031/786 11 28  e-mail: riaditelzszemsady@gmail.com