Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2016 o 18:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Plán kontrolných činností na 2. polrok 2016
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2016
 5. Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
 6. Návrh zmeny prechodu vývozu TKO na množstevný zber a nakladanie z odpadmi
 7. Informácia o príprave budovania chodníka 1. etapa
 8. Rôzne
 9. Záver

Zmeny cestovných poriadkov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2016/2017

Trnavský samosprávny kraj upozorňuje všetkých užívateľov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy, že od 16.09.2016 do 30.09.2016 budú na stránke Trnavského samosprávneho kraja v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2016/2017 k pripomiekovaniu zo strany miest a obcí, ako aj pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou.

Vaše požiadavky zasielajte do 30.09.2016 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť Vašej obce a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky.

Pozvánka na 2. ročník súťaže Oko dolného považia

Obec Siladice vás pozýva k účasti na 2. ročníku fotografickej súťaže Oko dolného považia. Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia DOLNÉHO POVAŽIA. Téma pre rok 2016 je STROM.

Strom ako objekt vo všetkých svojich životných podobách a fázach. Od jeho vzniku a procesu rastu až po jeho pád na zem či už vplyvom veku, prírodných živlov alebo zásahom človeka. Úlohou súťažiacich je zachytenie stromov v rôznych situáciách a podobách. Súťaž je vyhlásená pre občanov žijúcich NA DOLNOM POVAŽÍ v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany, Galanta. Téma v sebe ukrýva očakávania z odhalenia a spoznávania krás a zaujímavých miest z dolného považia. Fotografická súťaž s názvom „ STROM “ je jednorazová a každý účastník sa jej môže zúčastniť maximálne s dvanástimi fotografiami. Súčasťou projektu je vernisáž v kultúrnom dome Siladice a odmeňovanie najlepších prác starostom obce. Práce je potrebné poslať alebo priniesť osobne na obecný úrad Siladice do 12.9.2016.

Foto súťaž Oko dolného považia – propozície (.pdf)

Pozvánka na 2. ročník tenisového turnaja vo štvorhre

Obce Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka a spoločnosť Sedita Vás pozývajú na 2. ročník tenisového turnaja vo štvorhre o pohár starostov obcí, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2016 na multifunkčných ihriskách v Pustých Sadoch a Zemianskych Sadoch. Od 8:00 – začiatok registrácie na multifunkčnom ihrisku v Pustých Sadoch. O 8:30 – slávnostné zahájenie turnaja. Štartovné je 5 EUR. Tešíme sa na Vás!

pozvanka-tenisovy-turnaj-stvorhra-2016-850

Pozvánka na 4. ročník tenisového turnaja

Friends Travel a obce Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka organizujú dňa 9.7.2016 od 9:00 4. ročník tenisového turnaja o pohár starostov obcí na multifunkčných ihriskách v Zemianskych Sadoch a Pustých Sadoch.

Zraz, registrácia a vylosovanie bude prebiehať od 8:30 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Registračný poplatok je 5 EUR.

Turnaj tenis 2016

Pozvánka na IX. Družobný deň obcí

Obec Pusté Sady Vás pozýva na 9. družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Program:

1. júla 2016 (piatok) od 18:00 – Mariášový turnaj

2. júla 2016 (sobota) o 17:00 – otvorenie a slávnostné privítanie hostí v športovom areáli v Pustých Sadoch. Od 17:30 – netradičné súťaže:

 • Hoď a nezabi – ženy
 • Slovenská hádzaná – muži
 • Princezná na koči – ženy
 • Valibuci na placi – muži
 • Zlatá črievička – ženy
 • Ťahal dedko repku – muži

O 20:30 – vyhodnotenie súťaží a tanečná zábava so skupinou STARMANIA.

Počas družobného dňa je pripravené bohaté občerstvenie. Pre deti sú pripravené zábavné atrakcie. Všetkých srdečne pozývame!