Výzva na predkladanie ponúk

Obec Šalgočka podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania. Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Šalgočka.

Výzva na predloženie ponúk – ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Šalgočka“ – plné znenie (.pdf)

Pozvánka na Svätomartinský sprievod 2017

Obec Šalgočka a Základná škola s Materskou školou Zemianske Sady vás pozývajú na Svätomartinský lampiónový sprievod.

Kedy? 10. novembra 2017 (piatok) o 17:00
Odkiaľ? ZŠ s MŠ Zemianske Sady
Kam? Obecný úrad Šalgočka

Šarkaniáda 2017 v Šalgočke

Pozrite si krátke video z 5. ročníka hodovej Šarkaniády v Šalgočke. Tento ročník okrem rekordného počtu vystavených aj lietajúcich šarkanov navštívili aj deti z detského domova v Seredi. K prvotriednemu priebehu podujatia prispelo aj nádherné jesenné počasie.

Fotografická súťaž Oko Dolného Považia 2017

Obec Siladice Vás pozýva k účasti na treťom ročníku fotografickej súťaže Oko Dolného Považia.

Téma pre rok 2017: Voda.

Téma voda v seba ukrýva množstvo interpretačných možností. Voda, ktorá môže byť symbolom života, môže rovnako znamenať aj smrť. Môže byť prvkom krásneho jazera s pokojnou hladinou ale rovnako dokáže spôsobiť aj prírodnú katastrofu. Je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života. Úlohou súťažiacich je zachytenie vody DOLNÉHO POVAŽIA, jej krás, tajomstiev, života a príbehu odohrávajúceho sa pod i nad hladinou vody.

Súťaž je vyhlásená pre občanov žijúcich NA DOLNOM POVAŽÍ v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany, Galanta. Téma v sebe ukrýva očakávania z odhalenia a spoznávania krás a zaujímavých miest z Dolného Považia. Fotografická súťaž s názvom „ VODA “ je jednorazová a každý účastník sa jej môže zúčastniť maximálne s troma prácami. Súčasťou projektu je vernisáž v kultúrnom dome Siladice a odmeňovanie najlepších prác starostom obce. Samozrejmosťou je aj diplom a čestné uznanie pre zúčastnených.

Oko Dolného Považia 2017 – pravidlá a propozície (.pdf)

Zmeny cestovných poriadkov

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že od 18. septembra 2017 do 29. septembra 2017 budú na stránke Trnavského samosprávneho kraja (www.trnava-vuc.sk) v sekcii Doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na rok 2017/2018 k Vášmu pripomiekovaniu. Vaše požiadavky zasielajte do 29. septembra 2017 e-mailom alebo písomne dopravcovi a na vedomie Trnavskému samosprávnemu kraju, Odboru dopravnej politiky.

SAD Dunajská Streda, a.s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13 Dunajská Streda
e-mail: ladziansky@sadds.sk
Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
e-mail: juraj.kuzma@arriva.sk
Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom 203, 204, 205 a 207

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica
e-mail: samson@skand.sk
Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom 206

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01 Trnava
e-mail: skovrankova.magda@trnava-vuc.sk

Zverejnenie elektronickej adresy

Obec Šalgočka v zastúpení starostkou obce Helenou Mesárošovou týmto oznamuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017: obecnyurad@salgocka.sk